Wesprzyj KPH

Wróć

Konferencja „Hate No More – Wymiar sprawiedliwości i organy ścigania w służbie ofiar przestępstw z nienawiści”

„Hate No More – Wymiar sprawiedliwości i organy ścigania w służbie ofiar przestępstw z nienawiści” to tytuł dwudniowej, międzynarodowej konferencji organizowanej  przez Kampanię Przeciw Homofobii. Konferencja odbędzie się w dniach 12 – 13 grudnia w Warszawie, a jej celem jest podsumowanie dwuletniego międzynarodowy projektu „Wymiar sprawiedliwości i organy ścigania w służbie ofiar przestępstw z nienawiści”, którego KPH było liderem.

„Wymiar sprawiedliwości i organy ścigania w służbie ofiar przestępstw z nienawiści” to projekt prowadzony równolegle w pięciu krajach UE: Polsce, Litwie, Łotwie, Chorwacji i Węgrzech. Jego głównym celem jest monitorowanie wdrażania Dyrektywy 2012/29/UE oraz zapobieganie wiktymizacji osób poszkodowanych w wyniku przestępstw z nienawiści motywowanych homofobią i transfobią poprzez zwiększenie kompetencji przedstawicieli organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości. W ramach projektu przeprowadzone zostały badania jakościowe i ilościowe  nt. przestępstw motywowanych homofobią i transfobią (za realizację badań odpowiadało Centrum Badań nad Uprzedzeniami UW). Badaniom towarzyszyła analiza prawa i praktyki w zakresie sposobu traktowania osób, które doświadczyły przestępstw z nienawiści. Wydana została również publikacja pod Honorowym Patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich, pt. „Raport o Polsce – Homofobiczne i transfobiczne przestępstwa z nienawiści a wymiar sprawiedliwości”.  Ponadto w ramach projektu przeszkolono kilkudziesięciu sędziów, prokuratorów i  funkcjonariuszy Policji.

Adresatami konferencji są przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości, przedstawiciele europejskich organizacji pozarządowych zajmujących się problematyką przestęp z nienawiści motywowanych orientacją seksualną i tożsamością płciową, przedstawiciele rządów Państw Członkowskich UE, przedstawiciele Ambasad, Prokuratury Generalnej, Komendy Głównej Policji oraz OBWE.

Organizacje uczestniczące w projekcie to: Zagreb Pride (Chorwacja), Háttér Társaság (Węgry), MOZAĪKA (Łotwa), LGL (Litwa) i Kampania Przeciw Homofobii (Polska). Krajowymi partnerami projektu są: Centrum Badań nad Uprzedzeniami Uniwersytetu Warszawskiego, Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego, Prokuratura Generalna oraz Komenda Główna Policji. Projekt jest finansowany z programu Fundamental Rights and Citizenship Komisji Europejskiej.

Projekt „Wymiar sprawiedliwości i organy ścigania w służbie ofiar przestępstw z nienawiści” realizowany ze środków Komisji Europejskiej z programu Justice JUST/2013/FRC/AG/6163

Tagi

Zobacz również

Newsletter KPH

Zapisz się na nasz newsletter, a my zadbamy o to, żeby docierały do Ciebie bieżące informacje nt. działań naszej organizacji.


Potrzebujesz pomocy psychologicznej lub prawnej?