Wesprzyj KPH

W dniu 2 lutego 2015 r. zapadł wyrok w głośnej sprawie zabójstwa studenta, do którego doszło w nocy z 4 na 5 stycznia 2014 r. w centrum Szczecina. Z uwagi na ujawnienie informacji o tym, że przyczyną zabójstwa mogła być homoseksualna orientacja ofiary, KPH zdecydowała się na przyłączenie do postępowania sądowego w charakterze organizacji społecznej. Wyrok nie jest prawomocny.

[Zobacz więcej…]

 

Sąd pierwszej instancji uznał obu sprawców przestępstwa winnymi popełnienia zarzucanego im czynu, skazując Daniela O. na karę 15 lat pozbawienia wolności, zaś Bartosza K. na karę 2 lat pozbawienia wolności w zawieszeniu na 5 lat. 

W podanych ustnie najważniejszych powodach wyroku, sąd wskazał, że mimo wysłuchania argumentacji KPH przemawiającej za zasadnością uznania niniejszego zabójstwa za homofobiczne przestępstwo z nienawiści, po przeprowadzeniu oceny całokształtu zebranego materiału dowodowego, sąd uznał jednak, że w niniejszej sprawie nie ma jednoznacznych dowodów które pozwoliłyby na przypisanie homofobicznej motywacji sprawcom przestępstwa.

Wyrok sądu pierwszej instancji, w zakresie odnoszącym się do braku identyfikacji homofobicznej motywacji sprawców nie jest dla nas do końca satysfakcjonujący. Dokonanie wyczerpującej oceny stanowiska zajętego przez sąd wymaga jednak uprzedniego zapoznania się z pisemnym uzasadnieniem wyroku, na które musimy jeszcze poczekać – uważa Mirosława Makuchowska, wiceprezeska KPH.

W kontekście niniejszej sprawy warto również podkreślić, iż KPH od wielu lat postuluje uzupełnienie Kodeksu karnego poprzez dodanie przepisów penalizujących przestępstwa z nienawiści motywowane homofobią i transfobią. Zdaniem KPH, dotychczasowa praktyka rozpoznawania tej kategorii spraw przez sądy nie jest bowiem do końca prawidłowa. W innej sprawie z udziałem KPH, w której nie doszło do identyfikacji przez sąd homofobicznej motywacji sprawców odpowiedzialnych za pobicie w Warszawie trzech gejów, KPH pomogła sporządzić i wnieść skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, która nadal oczekuje na rozpatrzenie.

W chwili obecnej, na rozpoznanie w Sejmie oczekują również dwa projekty ustaw przewidujące zmiany w Kodeksie karnym zmierzające do wprowadzenia obowiązku uwzględnienia tego rodzaju motywacji przez sądy. Od wielu miesięcy nie odbyło się jednak posiedzenie komisji sejmowej odpowiedzialnej za ich zaopiniowanie. Z tego względu, w zeszłym tygodniu KPH wysłało apel do przewodniczącego komisji i Marszałka Sejmu o przyspieszenie prac nad projektami i zwołanie posiedzenia komisji – dodaje Paweł Knut, koordynator Grupy Prawnej KPH.

Niniejsza sprawa prowadzona jest przez KPH we współpracy z adw. Agnieszką Stach, działającą w ramach Kancelarii Agnieszka Stach w Szczecinie.

Tagi

Zobacz również

Newsletter KPH

Zapisz się na nasz newsletter, a my zadbamy o to, żeby docierały do Ciebie bieżące informacje nt. działań naszej organizacji.


Potrzebujesz pomocy psychologicznej lub prawnej?