Wesprzyj KPH

Wróć

Kolejna uchwała przeciwko “ideologii LGBT” nieważna – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie

Kolejna tzw. “strefa wolna od LGBT” została unieważniona!

We wtorek, 6 lutego, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie stwierdził nieważność uchwały przeciwko ideologii LGBT przyjętej przez gminę Mordy (woj. mazowieckie). Była to ostatnia obowiązująca tego typu uchwała w Polsce. W walkę z tzw. “strefami wolnymi od LGBT” zaangażowana jest  Koalicja na Rzecz Równych Praw “Equality Watch”, której organizacją członkowską jest Kampania Przeciw Homofobii. Wyrok nie jest jeszcze prawomocny.

Czego dotyczyła Uchwała Rady gminy Mordy?

Obowiązująca od 2019 roku uchwała (Deklaracja Rady Miejskiej w Mordach z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie powstrzymania ideologii “LGBT” przez wspólnotę samorządową) to nie tylko deklaracja, ale przede wszystkim akt władczy gminy, mający realne skutki prawne – dokument ten naruszał godność i ingerował w życie prywatne osób LGBT+. 

Co więcej, treść i wydźwięk tej uchwały były sprzeczne z zasadą równości wobec prawa i zakazem dyskryminacji w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym. M.in. z powyższych powodów, uchwałę do sądu administracyjnego zaskarżył Rzecznik Praw Obywatelskich. 

Swoim dzisiejszym orzeczeniem WSA w Warszawie stwierdził nieważność przedmiotowej uchwały. Wyrokiem potwierdził także, że gmina Mordy przekroczyła swoje uprawnienia przyjmując dyskryminującą uchwałę i utrzymując ją w mocy przez prawie 5 lat. Jest to sprzeczne z konstytucyjną zasadą legalizmu, czyli obowiązku działania organów władzy publicznej tylko w ramach przysługujących im uprawnień. 

Wyrok sądu administracyjnego w Warszawie wpisuje się w dotychczasowe orzecznictwo wojewódzkich sądów administracyjnych i Naczelnego Sądu Administracyjnego. Dzisiaj kolejny raz zostało potwierdzone to, co już wiemy: dyskryminujące i sprzeczne z prawem uchwały powinny zniknąć z obrotu prawnego, a Polska powinna stać się bezpiecznym i akceptującym domem dla wszystkich – komentuje Annamaria Linczowska z KPH.

Co z pozostałymi dyskryminującymi uchwałami?

Deklaracja przeciwko “ideologii LGBT”, która obowiązywała do dziś w gminie Mordy była ostatnią tego typu uchwałą w Polsce i ostatnią dyskryminującą uchwałą na Mazowszu. W całej Polsce zostało jeszcze 11 dyskryminujących uchwał: 10 Samorządowych Kart Praw Rodzin i 1 tzw. “uchwała autorska”. Koalicja na Rzecz Równych Praw “Equality Watch” (której częścią jest KPH) aktywnie działa na rzecz uchylenia dyskryminujących uchwał oraz wprowadzenia pro-równościowych polityk.

Wyroki sądów (jak ten dzisiejszy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  w Warszawie i te październikowe z Naczelnego Sądu Administracyjnego) świadczą o tym, że prawa człowieka osób LGBT+ są traktowane w Polsce coraz poważniej. Bardzo nas to cieszy, jednak będziemy walczyć o konkretne przepisy stojące na straży tych praw, np. w zakresie mowy nienawiści i przestępstw motywowanych nienawiścią wobec osób LGBT+ – mówi Olga Plesińska z “Equality Watch”.

Zobacz również

Newsletter KPH

Zapisz się na nasz newsletter, a my zadbamy o to, żeby docierały do Ciebie bieżące informacje nt. działań naszej organizacji.


Potrzebujesz pomocy psychologicznej lub prawnej?