14 kwietnia 2009

KATOWICE 20 kwietnia g 14.00 spotkanie autorskie z dr D. Majką-Rostek i 21 kwietnia dyskusja panelowa z udziałem Marty Abramowicz

20 kwietnia zapraszamy na spotkanie autorskie z dr D. Majką-Rostek na temat jej najnowszej książki “Związki homoseksualne. Studium socjologiczne”

21 kwietnia zapraszamy na dyskusję panelową z udziałem Marty Abramowicz: ORIENTACJE PSYCHOSEKSUALNE W UJĘCIU INTERDYSCYPLINARNYM

20 kwietnia g 14.00 sala nr 203
Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego
KATOWICE ul. M. Grażyńskiego 53

21 kwietnia g 14.00 aula wydziałowa
Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego
KATOWICE ul. M. Grażyńskiego 53

KPH ŚLĄSK