03 lutego 2015

Kampania Przeciw Homofobii zachęca do udziału w badaniu

Kampania Przeciw Homofobii zachęca do udziału w badaniu, którego celem jest zebranie opinii osób nieheteroseksualnych nt. opieki zdrowotnej. Ankieta jest anonimowa, a jej wypełnienie zajmie nie więcej niż 10 minut. Wyniki badania zostaną opublikowane w pracy magisterskiej studentki Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Ankieta jest dostępna na stronie: https://opinia-ochronazdrowia.ankietka.pl/