Wesprzyj KPH

Na początku września dzięki wsparciu ambasady USA w Polsce mieliśmy ogromną przyjemność gościć Judy i Dennisa Shepardów – amerykańskich działaczy na rzecz praw osób LGBT, założycieli fundacji imienia swojego syna Matthew, który został brutalnie zamordowany w 1998 roku
w Laramie za to, że był gejem. Państwo Shepardowie są orędownikami uregulowań prawnych
w sprawach dotyczących przestępstw z nienawiści motywowanych homofobią. W 2003 roku właśnie dzięki m.in. ich staraniom udało się w USA wprowadzić ustawę penalizującą przestępstwa z nienawiści motywowane homofobią nazywaną Matthew Shepard’s Bill. Obecnie podróżują po świecie rozmawiając o swoim synu i walce z przestępstwami na tle homofobii.

Pierwszego dnia Judy i Dennis Shepard spotkali się w siedzibie KPH z zarządem, pracownikami
i wolontariuszami Kampanii Przeciw Homofobii oraz przedstawicielami innych organizacji LGBT. Zadawali wiele pytań o problem przestępstw motywowanych homofobią w Polsce i dotychczasowe uregulowania w tej kwestii, jak również o dane statystyczne. Byli zaskoczeni faktem, że żadna
z instytucji rządowych nie zbiera takich danych, a zajmują się tym jedynie organizacje pozarządowe.

Następnie przyszedł czas na spotkanie z mamami osób LGBT, które działają w stworzonej przez KPH Akademii Zaangażowanego Rodzica. Spotkanie odbyło się w bardzo intymnej i emocjonalnej atmosferze. Rodzice Matthew wymienili się z polskimi mamami doświadczeniami, opowiedzieli o tym jak radzili sobie po stracie syna, natchnęli wolą walki o zmianę sytuacji prawnej i społecznej ich dzieci. Mamy oraz Państwo Shepardowie spotkali się również tego samego dnia na przyjęciu zorganizowanym na cześć Państwa Shepardów przez ambasadora USA w Polsce Lee A. Feinsteina. W trakcie przyjęcia polskie mamy osób LGBT zostały uhonorowane dyplomami uznania za działalność na rzecz swoich dzieci.

Jeszcze tego samego dnia Państwo Shepardowie byli gośćmi spotkania zorganizowanego przez KPH w Fundacji im. Stefana Batorego. Spotkanie i rozmowę poprowadził Mariusz Kurc, redaktor naczelny Repliki. Zarówno Judy jak i Dennisowi zadawano wiele pytań dotyczących ich doświadczeń jako rodziców geja oraz tego, jak radzili sobie ze stratą syna. Nie zabrakło również osobistych podziękowań od zebranych osób za ich działalność na rzecz społeczności LGBT.

Kolejnego dnia Państwo Shepardowie byli wzięli udział w zorganizowanej w Sejmie RP konferencji p.t. „Przestępstwa z nienawiści na tle homofobii. Standardy ochrony prawnej w Polsce i na świecie” pod patronatem Marszałkini Wandy Nowickiej, w której udział wzięli Robert Biedroń – poseł, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, Agata Chaber – prezes KPH, Mirosława Makuchowska – wiceprezeska KPH oraz Aleksandra Gliszczyńska-Grabias ekspertka z Poznańskiego Centrum Praw Człowieka INP PAN. Niestety, mimo zaproszenia nie pojawił się nikt z Ministerstwa Sprawiedliwości, ani z Biura Rzeczniczki Rządu ds. Równego Traktowania. Podczas spotkania zostały przedstawione dane statystyczne dotyczące przestępstw z nienawiści motywowanych homofobią, które zostaną przedstawione w raporcie KPH i Lambdy Warszawa „Sytuacja społeczna osób LGBT w Polsce. Raport za lata 2010-2012”. Paneliści rozmawiali również o projekcie nowelizacji Kodeksu Karnego, która m.in. rozszerzy katalog przestępstw z nienawiści na tle orientacji psychoseksualnej, niepełnosprawności, wieku oraz tożsamości płciowej.

Podczas konferencji mamy z Akademii Zaangażowanego Rodzica odczytały dwa przygotowane przez siebie apele o nowelizację Kodeksu Karnego. Dla zgromadzonych było to bardzo emocjonalne przeżycie. Agata Chaber z KPH podkreśliła, że wiele lat osoby LGBT czekały na takie rzeczniczki ich spraw, jak zebrane na konferencji matki. Mamy przygotowały również własnoręcznie tęczowe chorągiewki z hasłem „Żądamy ustawy o związkach partnerskich dla naszych dzieci”.

Po konferencji w Sejmie RP Dennis Shepard został zaproszony na spotkanie z Rzeczniczką Praw Obywatelskich Ireną Lipowicz, gdzie rozmowa toczyła się wokół konieczności prawnego uregulowania kwestii przestępstw z nienawiści motywowanych homofobią.

Państwo Shepardowie przyjechali do Polski dzięki wsparciu Departamentu Stanu USA. Oprócz Polski odwiedzili również Łotwę, Estonię i Węgry.

Link do apelu mam na konferencji w Sejmie RP

Link do wywiadu z Judy i Dennisem Shepardami na portalu innastrona.pl

Link do rozmowy z Państwem Shepardami na stronie www.prawaczlowieka.edu.pl

Tagi

Zobacz również

Newsletter KPH

Zapisz się na nasz newsletter, a my zadbamy o to, żeby docierały do Ciebie bieżące informacje nt. działań naszej organizacji.


Potrzebujesz pomocy psychologicznej lub prawnej?