Wesprzyj KPH

Kampania Przeciw Homofobii wraz z innymi organizacjami zajmującymi się przeciwdziałaniem dyskryminacji zainterewniowała na decyzję Sądu Okręgowego w Warszawie o rejestracji znaku „zakaz pedałowania” jako symbolu Narodowego Odrodzenia Polski. Według KPH znak ten szerzy nienawiść i jest niezgodny z polskim prawem. Sprawą zajmuje się Prokurator Generalny i Rzecznik Praw Obywatelskich. Treść listu:

 

Warszawa, 23.11.2011

Sz. P. Andrzej Seremet
Prokurator Generalny
ul. Barska 28/30
02-315 Warszawa

Dot. sprawy Sądu Okręgowego w Warszawie –  VII Wydziału Rejestrowego,
sygn. akt VII MS Rej EWP Zm 77/09

Szanowny Panie Prokuratorze,

Podpisane niżej organizacje działające na rzecz równego traktowania i
niedyskryminacji ze zdumieniem i oburzeniem przyjęły informację o
zarejestrowaniu przez Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Rejestrowy jako
symboli Narodowego Odrodzenia Polski znaków krzyż celtycki, „zakaz
pedałowania”, orła w koronie z rózgami liktorskimi, krzyż i miecz.

Uważamy, iż rejestracja jako symboli partii powyższych znaków
graficznych, stanowi naruszenie prawa, w szczególności konstytucyjnego
zakazu dyskryminacji z jakiejkolwiek przyczyny (art. 32), oraz
stanowiących fundament porządku prawnego zasad współżycia społecznego.
Znak „zakaz pedałowania” jest też  obsceniczny i jego publiczne
prezentowanie narusza dobre obyczaje i może być uznane za nieobyczajny
wybryk lub nieprzyzwoity rysunek (art. 140 i 141 kodeksu wykroczeń) i
wywoływanie zgorszenia w miejscu publicznym (art. 51 par. 1 kw).

W naszej opinii znaki te, w szczególności krzyż celtycki i „zakaz
pedałowania” są znakami powszechnie rozpoznawanymi jako propagujące
nienawiść ze względów rasowych, narodowościowych oraz orientacji
seksualnej. Znaczenie tych symboli nie może być odczytywane w
oderwaniu od działalności oraz programu partii jednoznacznie
wskazujących na jej nacjonalistyczny charakter, odwołujących się do
retoryki faszystowskiej. W programie NOP-u (Deklaracja Trzech Pozycji,
pkt.2) napisano, że „zarówno aborcja jak homoseksualizm są złem
absolutnym, ponieważ sprzeciwiają się prawdzie obiektywnej i prawu
boskiemu oraz negują dawanie życia”.
W tym kontekście znak „zakaz pedałowania” jest przejawem nawoływania
do nienawiści, choć niestety do tej pory wśród przesłanek przestępstw
z art. 256 i 257 kk nie ma orientacji seksualnej i tożsamości
płciowej. Natomiast z całą pewnością znak ten narusza godność osób
należących do mniejszościowej grupy społecznej i w tym sensie jest
sprzeczny z prawem.

W naszej opinii przypadek rejestracji przez Sąd Okręgowy jako symbolu
NOP „zakazu pedałowania” potwierdza konieczność uzupełniania kodeksu
karnego o zakaz przestępstw nienawiści motywowanych orientacją i
tożsamością seksualną, wiekiem, płcią i niepełnosprawnością, o co od
lat zabiega Kampania Przeciw Homofobii i Stowarzyszenie Pracownia
Różnorodności.

Podpisane niżej organizacje zawracają się więc o zaskarżenie przez
prokuraturę postanowienia sądu o zarejestrowaniu nowych symboli NOP.

Z poważaniem

Tomasz Szypuła, Kampania Przeciw Homofobii;
Krzysztof Śmiszek, Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego;
Monika Serkowska, Fundacja Autonomia;
Wiktor Dynarski, Fundacja Transfuzja;
Przemysław Szczepłocki, Stowarzyszenie Pracownia Różnorodności

Do wiadomości:
– prof. Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich

Tagi

Zobacz również

Newsletter KPH

Zapisz się na nasz newsletter, a my zadbamy o to, żeby docierały do Ciebie bieżące informacje nt. działań naszej organizacji.


Potrzebujesz pomocy psychologicznej lub prawnej?