Wesprzyj KPH

KPH pisze do Prezydenta Rafała Dutkiewicza w sprawie pobicia Bartłomieja Lisa, kuratora Muzeum Współczesnego i działacza społecznego.

  Warszawa, dnia 10 lipca 2013 r.

Od: Kampania Przeciw Homofobii

ul. Solec 30 A

00-403 Warszawa

Do: Szanowny Pan

Rafał Dutkiewicz

Prezydent Wrocławia

ul. Sukiennice 9

50-107 Wrocław

Szanowny Panie Prezydencie,

Stowarzyszenie Kampania Przeciw Homofobii (dalej KPH) jest powstałą w 2001 r. ogólnopolską organizacją pożytku publicznego działającą na rzecz równouprawnienia osób LGBT (lesbijek, gejów, osób biseksualnych oraz transpłciowych), a także podejmującą działania na rzecz promowania poszanowania dla praw człowieka.

W związku z prowadzoną przez KPH działalnością statutową chcielibyśmy wyrazić głębokie zaniepokojenie pojawiającymi się w ostatnim czasie w mediach, zarówno lokalnych jak i ogólnokrajowych, informacjami na temat występujących we Wrocławiu aktów przemocy motywowanych nienawiścią (szczególnie ze względu na orientację seksualną).

Bezpośrednią przyczyną zwrócenia się przez nasze Stowarzyszenie z niniejszym pismem stało się pobicie we Wrocławiu przy ul. Strzegomskiej (w nocy z 6 na 7 lipca 2013 r.) Pana Bartłomieja Lisa, pracownika Muzeum Współczesnego we Wrocławiu oraz działacza społecznego. Z informacji opublikowanych w mediach1 wynika, że działanie sprawców z dużym prawdopodobieństwem należy ocenić jako motywowane uprzedzeniami ze względu na orientację seksualną i światopogląd. Na taką interpretację zachowań sprawców wskazuje zarówno wielokrotne kierowane przez nich do ofiary ataku (w trakcie pobicia) słowa „pedał”, a także żądania „Powiedz, że nie jesteś z Antify”.

Poza samym zachowaniem sprawców nasz szczególny sprzeciw wzbudza również reakcja na ten incydent ze strony wrocławskich służb mundurowych, która rodzi poważne wątpliwości co do jej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie podejmowania interwencji w przypadku uzyskania informacji o czynie, który rodzi uzasadnione podejrzenie wypełnienia znamion czynu zabronionego. Z artykułu opisującego pobicie Pana Bartłomieja Lisa wynika, że mimo zawiadomienia funkcjonariuszy Policji o tym zdarzeniu nie tylko nie udało się zatrzymać i zidentyfikować napastników, ale również nie powiodło się, jak dotąd, odnalezienie w policyjnych rejestrach jakiejkolwiek wzmianki o pobiciu. Również samo zgłoszenie pobicia nie zostało zapisane przez dyżurnego, ani przez patrol Policji, który przyjechał na miejsce zdarzenia. Nie udało się także ustalić z jakiego komisariatu zostali wysłani funkcjonariusze interweniujący w sprawie objętej niniejszym pismem.

Mając powyższe na uwadze, kontrowersje wzbudza również wypowiedź Łukasza Dutkowiaka, rzecznika Wojewódzkiej Komendy Policji we Wrocławiu, który wyjaśnił, że jedną z przyczyn braku zarejestrowania przez Policję danych na temat tego zdarzenia mógł być stan nietrzeźwości zgłaszającego zawiadomienie, który to stan może w niektórych sytuacjach stać się podstawą do odmowy przyjęcia takiego zgłoszenia.

Na marginesie chcemy także zaznaczyć, że opisana powyżej odmowa przyjęcia zgłoszenia w tej sprawie nie miała charakteru incydentalnego. W kwietniu 2013 r. w podobny sposób potraktowany został obywatel Włoch, Pan Matteo Brambilla, który po tym jak został pobity przez nieznanych sprawców na wrocławskim Podwalu (również ze względu na swoją orientację seksualną), spotkał się z odmową przyjęcia zawiadomienia przez funkcjonariuszy Policji, która była motywowana rzekomo „bełkotliwą mową” zawiadamiającego, spowodowaną uprzednim spożyciem przez niego alkoholu2.

Ocena obu opisanych powyżej spraw nabiera szczególnego znaczenia w świetle innych głośnych incydentów motywowanych nienawiścią, do których doszło w ostatnim czasie we Wrocławiu. Zaliczyć do nich można przykładowo: atak na squat Wagenburg, atak na Centrum Reanimacji Kultury, niszczenie wrocławskiej synagogi, sprawa wrocławskich Romów, ataki na Marsze Równości czy też zakłócenie wykładu prof. Zygmunta Baumana na Uniwersytecie Wrocławskim.

Zważywszy na opisane powyżej zdarzenia, zwracamy się do Pana Prezydenta, w trybie dostępu do informacji publicznej, z prośbą o wskazanie:

– czy działanie funkcjonariuszy Policji (w związku ze zdarzeniem polegającym na pobiciu Pana Bartłomieja Lisa) było prawidłowe i odpowiadało przepisom prawnym regulującym podejmowanie interwencji przez Policję, a także

– czy w związku z zaobserwowanymi w ostatnim czasie aktami agresji motywowanej nienawiścią na terenie Wrocławia zamierza Pan podjąć dodatkowe działania mające na celu przeciwdziałanie temu zjawisku.

Jednocześnie, w przypadku uznania braku kompetencji Pana Prezydenta do odpowiedzi na którekolwiek z zadanych powyżej pytań, zwracamy się z prośbą o ich przekazanie właściwym instytucjom publicznym.

Wyrażamy równocześnie nadzieję, że zwrócenie uwagi na dostrzegalną w ostatnim czasie we Wrocławiu eskalację nienawiści motywowanej uprzedzeniami, stanie się impulsem do podjęcia działań, które nie tylko doprowadzą do ujęcia sprawców pobicia Pana Bartłomieja Lisa, ale przyczynią się także do skutecznego przeciwdziałania tego rodzaju przemocy, również poprzez właściwe wykorzystywanie uprawnień i wykonywanie obowiązków przez funkcjonariuszy wrocławskich służb mundurowych.

Z poważaniem,

Agata Chaber Mirosława Makuchowska

Prezes KPH Wiceprezeska KPH

Do wiadomości:

1. prof. Irena Lipowicz – Rzecznik Praw Obywatelskich, al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa;

2. Bartłomiej Sienkiewicz – Minister Spraw Wewnętrznych – ul. Stefana Batorego 5, 02-591

Warszawa;

3. Agnieszka Kozłowska–Rajewicz – Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania, al.

Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa;

4. podinsp. Barbara Lorenc-Żelisko – Pełnomocnik Komendy Wojewódzkiej Policji ds. Ochrony

Praw Człowieka, ul. Podwale 31-33, 50-040 Wrocław;

5. media.

1 http://wroclaw.gazeta.pl/wroclaw/1,35771,14239534,Pobity_przez_poglady__Krzyczeli__mow__ze_nie_jestes.

2 http://www.gazetawroclawska.pl/artykul/875083,wroclaw-policjanci-nie-chcieli-pomoc-gejowi-zwloch,id,t.html

Tagi

Zobacz również

Newsletter KPH

Zapisz się na nasz newsletter, a my zadbamy o to, żeby docierały do Ciebie bieżące informacje nt. działań naszej organizacji.


Potrzebujesz pomocy psychologicznej lub prawnej?