Wesprzyj KPH

Interwencja KPH i Transfuzji w sprawie dyskryminacji osób trans w dostępie do służby wojskowej.

Kampania Przeciw Homofobii oraz Transfuzja zwróciły się do Ministra Obrony Narodowej o zajęcie stanowiska w sprawie dyskryminujących osoby transseksualne i interseksualne przepisów Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 czerwca 2004 w sprawie orzekania o zdolności do czynnej służby wojskowej oraz trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach.

W załączniku Nr 2 do ww. rozporządzenia, który stanowi wykaz chorób i ułomności przy ocenie zdolności fizycznej i psychicznej do czynnej służby wojskowej oraz do odbywania takiej służby poza granicami państwa – „transseksualizm i obojnactwo” stanowią czynniki, które powodują przyznanie tzw. kategorii E, co oznacza trwałą i całkowitą niezdolność do czynnej służby wojskowej zarówno w czasie pokoju, jak i w czasie mobilizacji oraz w czasie wojny.

Organizacje poprosiły Ministra Bogdana Klicha o wyjaśnienie powodów, dla których ww. czynniki są uważane za całkowicie dyskwalifikujące do czynnej służby wojskowej. Tak skonstruowane zapisy powodują bowiem, iż w Polsce osoby transpłciowe, które chcą służyć w armii powstrzymują się od ubiegania się o przyjęcie do służby. „Przepisy taki są dyskryminujące, dlatego też należy dążyć do ich zmiany.” – mówią Krzysztof Śmiszek z KPH i Wiktor Dynarski z Transfuzji.

Tagi

Zobacz również

Newsletter KPH

Zapisz się na nasz newsletter, a my zadbamy o to, żeby docierały do Ciebie bieżące informacje nt. działań naszej organizacji.


Potrzebujesz pomocy psychologicznej lub prawnej?