Wesprzyj KPH

17 maja to jedna z najważniejszych dat w kalendarzu społeczności LGBT. Tego dnia na całym globie obchodzony jest IDAHOT – Międzynarodowy Dzień Przeciw Homofobii, Bifobii i Transfobii. Zobacz z jakimi sześcioma problemami – z długiej listy problemów – aktualnie mierzy się społeczność LGBT w Polsce. Dołącz do nas, aby to zmienić.

Dyskryminacja młodzieży LGBT w szkołach

70 proc. nastolatków LGBT w Polsce ma myśli samobójcze. Niektórzy, jak np. Dominik z Bieżunia czy Kacper z Gorczyna, odbierają sobie życie. Można to zmienić poprzez nowelizację rozporządzeń MEN w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego dla poszczególnych typów szkół.

 

Co Ty możesz zrobić, żeby to zmienić?

 • bierz udział w wyborach, chodź na marsze równości (te wirtualne też!)
 • reaguj na homo-, bi- i transfobię
 • dbaj o znane Ci osoby LGBT
 • wspieraj finansowo organizacje działające na rzecz równości (m.in. przekazując darowizny lub 1% podatku)

Koszmar pseudoterapii reparatywnych

Pseudoterapie konwersyjne eksperymentującie na osobach LGBT nie podlegają w Polsce karze. Można to zmienić przyjmując w Sejmie ustawę o zakazie praktyk reparatywnych. Projekt ustawy jest już gotowy.

 

Co Ty możesz zrobić, żeby to zmienić?

 • bierz udział w wyborach, chodź na marsze równości (te wirtualne też!)
 • reaguj na homo-, bi- i transfobię
 • dbaj o znane Ci osoby LGBT
 • wspieraj finansowo organizacje działające na rzecz równości (m.in. przekazując darowizny lub 1% podatku)

Brak równości małżeńskiej i związków partnerskich

Już tylko z 6 krajach Unii Europejskiej pary osób tej samej płci nie mogą się pobrać. W tym w Polsce. Można to zmienić przyjmując w Sejmie ustawę o równości małżeńskiej i związkach partnerskich.  Projekty ustaw są już gotowe!

Co Ty możesz zrobić, żeby to zmienić?

 • bierz udział w wyborach, chodź na marsze równości (te wirtualne też!)
 • reaguj na homo-, bi- i transfobię
 • dbaj o znane Ci osoby LGBT
 • wspieraj finansowo organizacje działające na rzecz równości (m.in. przekazując darowizny lub 1% podatku)

Przemoc motywowana homo-, bi- i transfobią

70 proc. osób LGBT w Polsce doświadcza przemocy, która uchodzi sprawcom płazem. Można to zmienić wprowadzając zmiany w Kodeksie karnym tak, by chronił osoby LGBT przed przemocą. Projekt ustawy nowelizującej Kodeks karny jest już gotowy.

Co Ty możesz zrobić, żeby to zmienić?

 • bierz udział w wyborach, chodź na marsze równości (te wirtualne też!)
 • reaguj na homo-, bi- i transfobię
 • dbaj o znane Ci osoby LGBT
 • wspieraj finansowo organizacje działające na rzecz równości (m.in. przekazując darowizny lub 1% podatku)

Przepisy unijne ignorowane przez władze

Polska należy do Unii Europejskiej, a mimo to unijne prawa chroniące osoby LGBT przed dyskryminacją ze względu na orientację seksualną, tożsamość płciową, ekspresję płciową i cechy płciowe nie są tu respektowane. Można to zmienić tworząc projekty ustaw nowelizujących ustawę o wdrożeniu wybranych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania.

Co Ty możesz zrobić, żeby to zmienić?

 • bierz udział w wyborach, chodź na marsze równości (te wirtualne też!)
 • reaguj na homo-, bi- i transfobię
 • dbaj o znane Ci osoby LGBT
 • wspieraj finansowo organizacje działające na rzecz równości (m.in. przekazując darowizny lub 1% podatku)

Strefy anty-LGBT

30 proc. Polski to strefy, które dyskryminują osoby LGBT za pośrednictwem wprowadzonych tam tzw. uchwał anty-LGBT i Samorządowej Karty Praw Rodzin. Można to zmienić aktywnie angażując się na poziomie samorządów w działania przeciwko tym uchwałom.

Co Ty możesz zrobić, żeby to zmienić?

 • bierz udział w wyborach, chodź na marsze równości (te wirtualne też!)
 • reaguj na homo-, bi- i transfobię
 • dbaj o znane Ci osoby LGBT
 • wspieraj finansowo organizacje działające na rzecz równości (m.in. przekazując darowizny lub 1% podatku

Newsletter KPH

Zapisz się na nasz newsletter, a my zadbamy o to, żeby docierały do Ciebie bieżące informacje nt. działań naszej organizacji.


Potrzebujesz pomocy psychologicznej lub prawnej?