Wesprzyj KPH

Wróć

Historyczny wyrok ETPCz ws. związków osób tej samej płci – czy do Strasburga zaczną napływać masowe skargi z Polski?

21 lipca Europejski Trybunał Praw Człowieka zrobił kolejny historyczny krok na drodze do równouprawnienia. W orzeczeniu w sprawie Oliari i inni przeciwko Włochom Trybunał negatywnie ocenił brak prawnego uznania przez Włochy związków osób tej samej płci. Zdaniem Kampanii Przeciw Homofobii możliwe jest, że już wkrótce do Strasburga zaczną napływać liczne skargi z Polski, gdzie podobnie jak we Włoszech sprawa związków jednopłciowych nadal nie jest uregulowana.

Jak zauważa prawnik KPH, Paweł Knut, sędziowie Trybunału uznali, że brak wprowadzenia do włoskiego prawa przepisów umożliwiających formalizację relacji łączącej pary jednopłciowe stanowi naruszenie art. 8 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, dotyczącego prawa do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego. Trybunał wskazał, że z uwagi na fakt, że już ponad połowa Państw Członkowskich Rady Europy (tj. 24 z 47 państw) wprowadziła regulacje prawne umożliwiające sformalizowanie związku osób tej samej płci, zmienił się w tym zakresie konsensus, zaś pary te zasługują na większą ochronę prawną. Zdaniem Knuta oznacza to, że od tej pory Państwa Członkowskie, które nie przewidują tego rodzaju rozwiązań prawnych, w tym również Polska, muszą podjąć aktywne działania w celu wyeliminowania dyskryminacji par jednopłciowych, które chciałby sformalizować swój związek. W przeciwnym razie kraje te muszą liczyć się z ryzykiem wnoszenia podobnych skarg do Trybunału w Strasburgu przez pary znajdujące się w sytuacji analogicznej do skarżących w rozstrzygniętej właśnie sprawie. A to może wiązać się z dużym obciążeniem dla budżetu państwa – w przypadku Włochów odszkodowanie wyniosło po 5 tys. euro dla każdego ze skarżących.

Tagi

Zobacz również

Newsletter KPH

Zapisz się na nasz newsletter, a my zadbamy o to, żeby docierały do Ciebie bieżące informacje nt. działań naszej organizacji.


Potrzebujesz pomocy psychologicznej lub prawnej?