Wesprzyj KPH

Wróć

Godzący w konstytucję projekt ustawy „Stop LGBT” w Sejmie – KPH apeluje do Marszałka o cywilizowaną debatę

Na najbliższe posiedzenie Sejmu (piątek, 9 lutego) zaplanowano pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy godzącej w podstawowe wolności i prawa osób LGBT+, tj. wolność słowa i wolność zgromadzeń. W skład komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Stop LGBT, przedstawiającego ten dyskryminujący i niekonstytucyjny projekt, wchodzi m.in. Kaja Godek. KPH przygotowało stanowisko w sprawie.

Celem projektu jest ograniczenie możliwości korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i wolności zgromadzeń osób LGBT+ – jest to próba ograniczenia widoczności społeczności LGBT+ w przestrzeni publicznej i wprowadzenia zakazu organizowania marszów równości. W uzasadnieniu projektu zawarto homofobiczne i fałszywe stwierdzenia próbujące oczernić społeczność LGBT+ w oczach opinii publicznej. Projekt i jego uzasadnienie wykraczają daleko poza standardy debaty publicznej.

KPH przygotowało stanowisko w tej sprawie, w którym zwracamy uwagę na niezgodność projektu z polską Konstytucją i międzynarodowymi regulacjami dotyczącymi praw człowieka. Projekt ustawy “Stop LGBT” narusza:

  • chronioną konstytucyjnie godność ludzką, 
  • wolność słowa i wolność zgromadzeń,
  • zasady niedyskryminacji.

Przeczytaj stanowisko KPH na temat obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o zgromadzeniach oraz niektórych innych ustaw

KPH stanowczo przeciwstawia się temu projektowi – uznajemy go za niezgodny z Konstytucją, szkodliwy i sprzeczny ze standardami ochrony praw człowieka i obywatela. Apelujemy do posłów i posłanek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu, a także do Marszałka Sejmu o zapewnienie odpowiedniego poziomu debaty parlamentarnej i reagowanie na każdy przejaw mowy nienawiści.

Zobacz również

Newsletter KPH

Zapisz się na nasz newsletter, a my zadbamy o to, żeby docierały do Ciebie bieżące informacje nt. działań naszej organizacji.


Potrzebujesz pomocy psychologicznej lub prawnej?