Wesprzyj KPH

1. Czy ustawa o in vitro pozwoli osobom LGBT na korzystanie z surogacji*?

Nie. Ustawa w ogóle nie przewiduje możliwości korzystania z surogacji. Akt ten reguluje jedynie sposób korzystania z usługi in vitro i inseminacji. Obie wspomniane usługi mają być dostępne TYLKO dla par osób różnej płci (pozostających w związku małżeńskim lub we wspólnym pożyciu). Wykluczy to automatycznie dostępność in vitro i inseminacji dla par jednopłciowych oraz osób samodzielnych, a więc takich, które w ogóle nie pozostają w związku.

[Zobacz więcej…]

Teoretycznie, mężczyzna i kobieta (niezależnie od ich orientacji) mogą się „umówić”, na udawanie pary aby skorzystać z procedury in vitro. Wymagałoby to jednak od nich:

– udokumentowania leczenia niepłodności przez 12 miesięcy,

– podpisania oświadczenia, ze pozostają parą (wymagającą złamanie prawa poprzez poświadczenie nieprawdy).

Po urodzeniu dziecka, matka automatycznie zostaje rodzicem dziecka, tzn. opiekunem prawnym. Nie ma możliwości „oddania” dziecka ojcu. Matka może zrzec się praw do dziecka, ale jest to trudna i długotrwała procedura sadowa.

Nie ma więc mowy o surogacji w żadnej postaci.

2. Czy ustawa ułatwi osobom LGBT dostęp do usług in vitro i inseminacji?

Nie. Ustawa ograniczy dostępność tych usług. W obecnym stanie prawnym dostęp do tych usług zależy od regulaminów poszczególnych klinik. Cześć z nich przyjmuje pary kobiet oraz samodzielne kobiety, umożliwiając im skorzystanie z usługi in vitro i insemizacji.

Po wejściu w życie ustawy TYLKO pary różnopłciowe będą mieć dostęp do usług in vitro oraz inseminacji.

Apel o zmianę ustawy, tak aby nie wykluczała ona par kobiet/transmężczyzn oraz kobiet samodzielnych wystosowało 36 organizacji pozarządowych. Proponowane zmiany nie zostały wprowadzone.

Gdyby Prawica rzeczywiście chciała ograniczyć dostępność in vitro i inseminacji dla osób LGBT, poparła by ustawę. Brak uregulowania tej kwestii, z którym mamy do czynienia obecnie, paradoksalnie jest bardziej korzystny dla osób LGBT niż wprowadzenie proponowanej przez rząd ustawy.

3. Dlaczego cześć polityków prawicy mówi, ze „LGBT się cieszy z ustawy bo będą mieć dostęp do dzieci”?

Prawica, aby zniechęcić do in vitro instrumentalnie wykorzystuje homofobiczne obawy części społeczeństwa dotyczące rodzicielstwa osób LGBT. Poparcie społeczne dla in vitro jest za duże, dlatego wprowadzają inne FAŁSZYWE „zagrożenie” związane z osobami LGBT.

* Definicja surogacji: https://en.wikipedia.org/wiki/Surrogacy

Tagi

Zobacz również

Newsletter KPH

Zapisz się na nasz newsletter, a my zadbamy o to, żeby docierały do Ciebie bieżące informacje nt. działań naszej organizacji.


Potrzebujesz pomocy psychologicznej lub prawnej?