Wesprzyj KPH

Wróć

Ekspertka KPH wśród autorek publikacji “Hate Crime Victim Support in Europe – A Practical Guide”

Kolejne międzynarodowe osiągnięcie Kampanii Przeciw Homofobii. Ekspertka KPH, Magdalena Świder znalazła się w grupie autorów i autorek publikacji “Hate Crime Victim Support in Europe – A Practical Guide” wydanej przez RAA Saxony. 

Najnowsze wydawnictwo niemieckiej organizacji RAA Saxony to zbiór praktycznych porad dla praktyków i praktyczek pracujących na co dzień z osobami, które doświadczyły przestępstw z nienawiści.  Publikacja zapewnia również kompleksowe wsparcie dla decydentów i decydentek, polityków i polityczek, urzędników i urzędniczek oraz przedstawicieli i przedstawicielek wymiaru sprawiedliwości realizujących w swej pracy założenia europejskiej Dyrektywy 2012/29/UE ustanawiającej normy prawne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw.

Publikacja “Hate Crime Victim Support in Europe – A Practical Guide” powstała w ramach projektu Guidelines and Support Standards for Victims of Hate Crimes.. Celem projektu było stworzenie platformy pozwalającej na wymianę doświadczeń i wiedzy z zakresu dobrych praktyk na polu działań pomocowych skierowanych do osób, które doświadczyły przemocy motywowanej nienawiścią. W 2015 roku RAA Saxony zorganizowało dwa sympozja w Berlinie, podczas których zebrano i usystematyzowano informacje dotyczące sposobów pomocy ofiarom przestępstw z nienawiści, a czego efektem jest właśnie publikacja “Hate Crime Victim Support in Europe – A Practical Guide”

Tagi

Zobacz również

Newsletter KPH

Zapisz się na nasz newsletter, a my zadbamy o to, żeby docierały do Ciebie bieżące informacje nt. działań naszej organizacji.


Potrzebujesz pomocy psychologicznej lub prawnej?