20 sierpnia 2010

Dyskryminacja w dostępie do ubezpieczeń

KPH prosi o przesyłanie informacji na temat dyskryminacji w dostępie do ubezpieczeń wszelkiego rodzaju.

KPH otrzymuje ostatnio coraz więcej skarg od gejów i lesbijek, którzy doświadczyli nierównego traktowania w dostępie do ubezpieczeń i innych
produktów finansowych. Najczęściej spotykaną sytuacjami są odmowy objęcia partnera/partnerki tej samej płci dodatkowym ubezpieczeniem
zdrowotnych wykupywanym dobrowolnie przez pracodawcę lub odmowy objęcia ubezpieczeniem na życie takiego partnera/partnerki.
Jeżeli spotkała Cię podobna sytuacja, napisz do prawników KPH: [email protected]. Twoja historia może pomóc nam rozwiązać ten
nagminny i dyskryminujący problem dotykający wielu gejów i lesbijek!