Wesprzyj KPH

Zapraszamy na debatę  o tolerancji w Europie, Polsce, we Wrocławiu. W debacie wezmą udział ks. Adam Boniecki, Bente Kahan, imaman Ali Abi Issa, Jacek Żakowski, Hanna Domagała z Biura Euro 2012, Mirosława Makuchowska z KPH oraz Jacek Purski z Nigdy Więcej.         15 grudnia, godz.:12.30 , XIV Liceum Ogólnokształcącym we Wrocławiu, al. Brücknera 10.

Kampania Przeciw Homofobii włączyła się w program Wrocław przeciw rasizmowi i wykluczeniom przygotowany przez XIV LO we Wrocławiu we współpracy z Urzędem Miasta Wrocławia i na początku przyszłego roku będzie realizować zajęcia edukacyjne na temat homofobii dla uczniów i nauczycieli wrocławskich szkół ponadgimnazjalnych. Debata Porozmawiajmy o tolerancji we Wrocławiu jest inauguracją programu oraz zaproszeniem do przystąpieniem do programu przez wrocławskie szkoły.

A co o debacie piszą sami organizatorzy:

Pomysł na zorganizowanie debaty, której głównym tematem będzie tolerancja wobec ludzi żyjących obok nas, a postrzeganych jako Innych, narodził się po eksperymencie przeprowadzonym w czerwcu 2011 r. wraz z uczniami wrocławskiej Czternastki. Przebrani w stroje wskazujące na przynależność do różnych grup wykluczonych społecznie młodzi ludzie doświadczyli na ulicach Wrocławia przejawów nietolerancji, stykając się z agresją słowną oraz reakcjami wynikającymi ze strachu przed innością. Mając świadomość, iż współczesna Europa, w tym także i Polska, nie jest wolna od postaw ksenofobicznych powodowanych wzmacnianiem tendencji nacjonalistycznych, o czym świadczą chociażby tegoroczne tragiczne wydarzenia w Norwegii, chcielibyśmy pochylić się nad ideą multikulturalizmu oraz nad pytaniem o polską tolerancję.

Gośćmi debaty będą: publicysta Jacek Żakowski, ksiądz Adam Boniecki, imam Ali Abi Issa, Bente Kahan, dyrektor Biura Euro 2012 Urzędu Miasta Wrocławia Hanna Domagała, Mirosława Makuchowska z Kampanii Przeciw Homofobii oraz Jacek Purski ze stowarzyszenia Nigdy Więcej.

Debata, która odbędzie się w LO nr XIV we Wrocławiu w dniu 15 grudnia 2011 r., jest częścią programu edukacyjnego „Wrocław przeciw rasizmowi i wykluczeniom”, przygotowywanego przez dwójkę nauczycieli: dr Monikę Spławską-Murmyło i dr. Mirosława Tryczyka dla Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Wrocławia. Głównym celem programu jest promowanie i kształtowanie modelu demokratycznej, odpowiedzialnej i świadomie funkcjonującej szkoły ceniącej wartości obywatelskie i tolerancję, otwartej na drugiego człowieka i otaczający świat poprzez nabywanie przez Uczestników następujących umiejętności i kształtowanie zachowań: refleksyjnego i etycznego kibicowania, zainteresowania, rozumienia i poszanowania praw człowieka, włączenia się w zwalczanie rasizmu, rozwijanie postawy tolerancji, odpowiedzialności, sprawiedliwości i solidarności, rozumienia bogactwa i różnorodności kultur i znajdowania ich wspólnych wartości. Nie bez znaczenia jest fakt, iż debata odbędzie się we Wrocławiu – mieście, które poprzez swoją historię jest symbolem polskiej różnorodności społecznej i kulturowej.

Źródło: porozmawiajmy o tolerancji.pl

Zapisz się do udziału w wydarzeniu na FB.

Tagi

Zobacz również

Newsletter KPH

Zapisz się na nasz newsletter, a my zadbamy o to, żeby docierały do Ciebie bieżące informacje nt. działań naszej organizacji.


Potrzebujesz pomocy psychologicznej lub prawnej?