26 maja 2012

Czy sport może nauczyć tolerancji? Jak przeciwdziałać homofobii, seksizmowi i ksenofobii w sporcie

Międzynarodowa Konferencja organizowana przez KPH i „Gazetę Wyborczą” z udziałem pełnomocniczki rządu ds. równego traktowania Agnieszki Kozłowskiej – Rajewicz, przy wsparciu Ambasady Holandii i Przedstawicielstwa Flandrii, 28 maja 17:30 – 20:30, budynek Agory. Więcej na www.kph.org.pl/sport