30 października 2018

Bezpłatna pomoc prawna dla szkół

W odpowiedzi na pytania prawne dotyczące Tęczowego Piątku – akcji, która ma na celu pokazać młodzieży LGBTQI, że  w szkole może czuć się bezpiecznie – Kampania Przeciw Homofobii uruchomiła program bezpłatnych konsultacji prawnych dla szkół.

Wszystkie szkoły, które chcą skorzystać ze wsparcia prawnego w celu wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości prawnych dotyczących „Tęczowego Piątku”, mogą skorzystać z bezpłatnego wsparcia prawników i prawniczek Kampanii Przeciw Homofobii.

W celu uzyskania wsparcia prawnego należy  wysłać maila na adres [email protected]

Zachęcamy również do zgłoszenia jakichkolwiek niepokojących incydentów do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich – [email protected].

Jednocześnie informujemy, że Tęczowy Piątek  realizuje zawarte w preambule Prawa oświatowego zapisy o tym, że  “szkoła winna zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotować go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności”, a działania podjęte przez szkoły zaangażowane w akcję mieszczą się w ramach podstawy programowej, która nakazuje przekazywanie uczniom i uczennicom wiedzy z zakresu praw człowieka, demokracji i szacunku do innych osób.

Odpowiedzi na podstawowe pytania dotyczące Tęczowego Piątku są dostępne tutaj.