17 lutego 2011

Berlin-Yogyakarta w Bratysławie

Wystawa Berlin-Yogyakarta została – dzięki wspaciu Fundacji im. Róży Luxemburg – przetłumaczona przez słowacką organizację LGBT Iniciativa Inakost na język słowacki i prezentowana jest obecnie w Bratysławie, w Open Gallery.

W otwarciu 11 lutego wzięły udział Joanna Gwiazdecka (FRL) i Katarzyna Remin (KPH), Jan Benec (Iniciativa Inakost) oraz przedstawiciele słowackiego Ministerstwa ds. Praw Człowieka i Mniejszośći Narodowych jak również Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania. Wystawa oglądać można do 14 marca 2011.


Projekt „Berlin-Yogyakarta realizowany jest przez Stowarzyszenie Kampania Przeciw Homofobii przy finansowym wsparciu Fundacji „Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość” (EVZ)

Więcej informacji:
Katarzyna Remin
koordynatorka projektu
[email protected]
tel.+48 22 423 64 38