Wesprzyj KPH

Wróć

Apel organizacji pozarządowych ws. projektu ustawy o leczeniu niepłodności

W związku z trwającymi pracami nad rządowym projektem ustawy o leczeniu niepłodności regulującym m.in. możliwość korzystania z procedury inseminacji i in vitro, koalicja 36 organizacji pozarządowych, zwróciła się z apelem do Premier Kopacz o doprowadzenie do niezwłocznego podjęcia działań zmierzających do przyjęcia poprawek do rządowego projektu ustawy, które zapewniać mają dostępność przewidzianej w projekcie procedury medycznie wspomaganej prokreacji (inseminacji oraz in vitro) kobietom samotnym i kobiet pozostających w związkach jednopłciowych.

[Zobacz więcej…]

Apel do Premier Ewy Kopacz ws. projektu ustawy o leczeniu bezpłodności

Szanowna Pani Premier,

W imieniu koalicji 36 organizacji pozarządowych działających na rzecz praw człowieka i promowania zasady równości, zwracamy się z apelem o doprowadzenie do niezwłocznego podjęcia działań zmierzających do przyjęcia poprawek do rządowego projektu ustawy o leczeniu niepłodności (nr druku 3245), które przeciwdziałać będą wykluczeniu możliwości skorzystania z przewidzianej w projekcie procedury medycznie wspomaganej prokreacji (inseminacji oraz in vitro) przez kobiety samotne oraz kobiety pozostające w związkach jednopłciowych.

Projekt ustawy w obecnym brzmieniu przewiduje, iż przygotowywana ustawa będzie miała na celu udzielanie świadczeń zdrowotnych wyłącznie parom (małżonkom lub konkubentom heteroseksualnym) mającym problemy z uzyskaniem potomstwa. Jednocześnie, wyklucza on kobiety samotne oraz kobiety o orientacji nieheteroseksualnej, które albo rzeczywiście są osobami samotnymi albo za takie uważane są przez prawo (z uwagi na brak posiadania – wymaganego przez projekt – męskiego partnera oraz traktowanie partnerek związku jednopłciowego jako osoby obce). W konsekwencji, zdaniem Koalicji, przygotowana regulacja będzie miała w tym zakresie charakter dyskryminujący.

Dodatkowo, wśród negatywnych skutków przyjęcia tego rodzaju rozwiązania prawnego należy wskazać m.in. rozrost czarnego rynku dawców nasienia oraz pogłębienie braku kontroli nad bezpieczeństwem zdrowotnym kobiet korzystających z usług tego rodzaju dostawców, a także poczętych w ten sposób dzieci. Nie sposób bowiem przyjąć, że wykluczenie prawnej możliwości korzystania z tego rodzaju usług będzie skutecznie przeciwdziałać ich podejmowaniu w praktyce.

Za modyfikacją przygotowywanych rozwiązań przemawia również okoliczność, iż trzynaście państw unijnych (m. in. Belgia, Bułgaria, Grecja, Hiszpania, Estonia, Łotwa, Malta, Wielka Brytania, Węgry) dopuszcza możliwość udzielania tego rodzaju świadczeń także samotnym kobietom. Ponadto, w ośmiu państwach stosowanie metod wspomaganej prokreacji u par homoseksualnych nie zostało wykluczone (m. in. Belgia, Grecja, Łotwa, Luksemburg, Holandia) i w większości przypadków ich zastosowanie wobec tej kategorii osób zależy od zasad przyjętych przez poszczególne kliniki, wskazań lekarskich oraz opinii psychologa (m. in. Finlandia, Holandia, Szwecja, Wielka Brytania). 

Mając powyższe na uwadze, zwracamy się do Pani Premier z prośbą o doprowadzenia do przyjęcia stosownych poprawek do przedmiotowego projektu ustawy. Propozycje brzmienia tego rodzaju poprawek, opracowane przez Stowarzyszenie Kampania Przeciw Homofobii, przesyłamy w załączeniu do niniejszego Apelu.

Mając nadzieję na zrozumienie naszych argumentów oraz powagę tematyki regulowanej przez projekt ustawy, proponujemy również – w razie zaistnienia takiej potrzeby ze strony Rządu – spotkanie z Panią Premier lub innymi przedstawicielami Rządu w celu wspólnego omówienia zasygnalizowanego powyżej problemu.

Łączymy wyrazy szacunku,

[organizacje członkowskie Koalicji, które przyłączyły się do niniejszego Apelu]

1. Stowarzyszenie Kampania Przeciw Homofobii

2. Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny

3. Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza

4. Stowarzyszenie na Rzecz Osób LGBT Tolerado

5. Stowarzyszenie Fabryka Równości

6. Fundacja „Phan Bde”

7. Stowarzyszenie Inicjatyw Kobiecych

8. Fundacja Strefa Kobiet

9. Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego

10. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Pro Humanum

11. Centrum Praw Kobiet

12. Żydowskie Stowarzyszenie Czulent

13. Koalicja KARAT

14. Amnesty International Polska

15. Fundacja Autonomia

16. Fundacja Przestrzeń Kobiet

17. Fundacja Trans-Fuzja

18. Otwarta Rzeczpospolita Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

19. Stowarzyszenie Inicjatyw Kobiecych

20. Fundacja Generacja

21. Fundacja MaMa

22. Instytut Podkarpacki

23. Fundacja Klamra

24. Stowarzyszenie Tęczówka

25. Kultura Równości

26. YESteśMY

27. Fundacja Replika

28. Fundacja na Rzecz Równości i Emancypacji STER

29. Fundacja Feminoteka

30. Fundacja Pomocy Prawnej ANTERIS

31. Stowarzyszenie na Rzecz Kultury Różnorodności bez!miar

32. Stowarzyszenie Na Rzecz Lesbijek, Gejów, Osób Biseksualnych, Osób Transpłciowych Oraz Osób Queer „Pracownia Różnorodności”

33. Stowarzyszenie Lambda Warszawa

34. Stowarzyszenie na Rzecz Leczenia Niepłodności i Wspierania Adopcji NASZ BOCIAN

35. Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ”

36. Stowarzyszenie Homo Faber

Do wiadomości:

1. Przewodniczący sejmowej Komisji Zdrowia – Tomasz Latos;

2. Rzecznik Praw Obywatelskich – prof. Irena Lipowicz;

3. Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania – prof. Małgorzata Fuszara;

4. Marszałek Sejmu – Radosław Sikorski;

5. Media. 

Tagi

Zobacz również

Newsletter KPH

Zapisz się na nasz newsletter, a my zadbamy o to, żeby docierały do Ciebie bieżące informacje nt. działań naszej organizacji.


Potrzebujesz pomocy psychologicznej lub prawnej?