18 marca 2009

Apel KPH w sprawie Austriackiego Forum Kultury

Zarząd KPH zaapelował w sprawie zmiany lokalizacji Austriackiego Forum Kultury w Warszawie. 

 

Warszawa, 18 marca 2009 r.

Apel Kampanii Przeciw Homofobii w obronie Austriackiego Forum Kultury w Warszawie

W imieniu Kampanii Przeciw Homofobii, ogólnopolskiej organizacji zajmującej się przeciwdziałaniem dyskryminacji i nietolerancji, chcielibyśmy wyrazić nasze zaskoczenie planami likwidacji Austriackiego Forum Kultury, z którym reprezentowane przez nas Stowarzyszenie wielokrotnie współpracowało.

Forum od wielu lat jest agorą wymiany poglądów, idei i myśli, które często są marginalizowane i niewidoczne w dominującym dyskursie społecznym, politycznym i kulturalnym. W praktyce jednak warszawskie Forum jest miejscem spotkań organizacji pozarządowych oraz wybitnych osobistości niekoniecznie o charakterze tylko kulturalny. Placówka stała się instytucją-symbolem na stałe wpisaną w krajobraz Warszawy.

Szczególne znaczenie ma też miejsce, w którym działa Forum. Usytuowanie go na jedynej w Warszawie zachowanej ulicy żydowskiej, w centrum miasta wpływa na charakter oraz popularność placówki. Jego zmiana z pewnością negatywnie wpłynie na działalność Forum.

Zwracamy się więc do wszystkich o ratowanie Forum i pozostawienie go w dzisiejszym kształcie i lokalizacji.

Zarząd Stowarzyszenia:

Marta Abramowicz, prezeska
Tomasz Szypuła, wiceprezes
Mirosława Makuchowska, sekretarz
Robert Biedroń, członek Zarządu
Anna Urbańczyk, członkini Zarządu
Mariusz Kurc, członek Zarządu