Wesprzyj KPH

Po dzisiejszej konferencji w sejmie zorganizowanej przez KPH i Miłość Nie Wyklucza, Marszałek Kopacz nadała numery druków sejmowych projektom ustaw o związkach partnerskich. Czeka nas więc pierwsze czytanie!

10 lipca Kampania Przeciw Homofobii oraz Miłość Nie Wyklucza zorganizowały w sejmie konferencję prasową dotyczącą apelu do marszałek Ewy Kopacz o kontynuację prac nad  projektami ustaw o związkach partnerskich.  Marszałek wraz z Prezydium Sejmu ma jutro podjąć decyzję w tej sprawie.

Ewa Tomaszewicz z Miłość Nie Wyklucza przypomniała o społecznym charakterze  praca nad projektami ustawami, konsultacjach które w tej sprawie zostały przeprowadzone. Powołała się też na  wyniki ostatnio przeprowadzonego na zlecenie Minister ds. Równego Traktowania  sondażu, wg którego Polacy zapytani o poparcie dla konkretnych praw dla par jednopłciowych w większości wypowiadają się pozytywnie. I tak na pytanie czy osoby żyjące w związkach homoseksualnych powinny mieć prawo do informacji o zdrowiu partnera” – 68% odpowiedziało tak. Za prawem do wspólnego rozliczania z podatków było 55%, taka sama liczba poparła prawo do dziedziczenia renty bądź emerytury po partnerze/partnerce.

Mirosława Makuchowska z Kampanii Przeciw Homofobii przypomniała natomiast wypowiedź premiera Donalda Tuska z czerwca zeszłego roku „Premier składał przedwyborcze obietnice, że jest gotowy do dyskusji na temat związków partnerskich. Deklarował też,  że kilka miesięcy po wyborach chce spokojnie i precyzyjnie uregulować te kwestie. 9 miesięcy po wyborach  dyskusja do której przed wyborami było przygotowany premier Tusk została ucięta” – skomentowała Makuchowska.

Makuchowska zwróciła również uwagę na brak chęci dialogu Marszałek Kopacz z organizacjami LGBT. W czerwcu Marszałek odmówiła spotkania z organizacjami LGBT dotyczącego właśnie projektów ustaw o związkach partnerskich. Należy też wspomnieć, że marszałek spotyka się z organizacjami reprezentującymi różne mniejszości społeczne.

„Nie rozumiemy dlaczego z reprezentantami społeczności LGBT liczącej około 2.000.000 osób, Marszałek nie chce się spotkać. Pani Marszałek ponawiamy naszą prośbę o spotkanie i wysłuchanie nas oraz próbę zrozumienia problemów z jakimi borykamy się na co dzień, a które wynikają właśnie z  braku ustawy o związkach partnerskich.” – zaapelowała przedstawicielka KPH.

Po konferencji, przedstawiciele KPH i MNW udali się do biura Marszałek Kopacz aby złożyć 3 petycje.

Pierwsza petycja, która została złożona w biurze Marszałek Kopacz została podpisana przez 31 organizacji pozarządowych zajmujących się prawami człowieka i równym traktowaniem.  Od kilku dni trwała również akcja mailingowa  skierowana do  Marszałek Sejmu z prośbą kontynuowanie prac nad projektami ustaw o związkach partnerskich. Tylko w ciągu 3 dni ponad 2.000 osób wysłało na skrzynkę mailową Marszałek Sejmu wiadomość z apelem o kontynuację prac nad projektami . Lista tych osób wraz z apelem również została złożona w biurze Marszałek Kopacz.

Został również złożony apel przygotowany przez Miłość Nie Wyklucza (www.miloscniewyklucza.pl) podpisany przez ponad 5.000 osób o rozpatrzenie i przyjęcie przez Sejm RP ustawy o związkach partnerskich.

Wiadomość z ostatniej chwili. Marszałek Kopacz nadała projektom ustaw numery druków sejmowych.

Tagi

Zobacz również

Newsletter KPH

Zapisz się na nasz newsletter, a my zadbamy o to, żeby docierały do Ciebie bieżące informacje nt. działań naszej organizacji.


Potrzebujesz pomocy psychologicznej lub prawnej?