12 września 2019

Akademia LGBTI – weź udział w webinariach

Jesteś specjalistą_tką w dziedzinie zdrowia bądź psychologii? A może należysz do grona pedagogicznego? Chcesz zwiększyć swoje kompetencje w zakresie wsparcia osób LGBTI*? Poznać wytyczne postępowania w oparciu o szacunek wobec praw człowieka i integralności cielesnej? Zgłoś się do Akademii LGBTI organizowanej przez Kampanię Przeciw Homofobii.

* skrót LGBTI oznacza lesbijki, gejów, osoby biseksualne, transpłciowe i interpłciowe

 

Czym jest Akademia LGBTI?

Akademia LGBTI to seria 8 spotkań online, czyli webinariów. Akademia dzieli się na dwa bloki – blok Zdrowie i blok Edukacja. Wszystkie spotkania są prowadzone przez ekspertów i ekspertki reprezentujących środowisko medyczne, psychologiczne oraz szkolne, którzy/re specjalizują się w pracy z osobami LGBTI.

 

Jak się zgłosić?

Udział w webinariach organizowanych w ramach Akademii LGBTI jest bezpłatny. Jedyne, co musisz zrobić to:

 • wypełnić formularz rejestracyjny dostępny przy opisie każdego z webinariów

Możesz wziąć udział w więcej niż jednym webinarium, dlatego nie ograniczaj się w wyborze interesujących Cię tematów. 

 

Gdzie odbywają się webinaria?

Webinaria odbywają się online, dlatego możesz brać w nich udział z dowolnego miejsca na kuli ziemskiej. Jedyne,  czego potrzebujesz to urządzenie z dostępem do Internetu, czyli komputer, telefon lub tablet. Co istotne, mają formę wykładu z sesją pytań i odpowiedzi na końcu.

 

Do kogo kierujemy webinaria?

Webinaria kierujemy głównie do:

 • przedstawicieli/ek środowiska medycznego, czyli lekarzy_ek, studentów_ek medycyny, pielęgniarek_rzy, biegłych sądowych,
 • przedstawicieli/ek środowiska psychologicznego, czyli psychologów_lożek, psychoterapeutów_tek, a także
 • przedstawicieli/ek środowiska szkolnego, czyli nauczycieli_lek, pedagogów_żek szkolnych, dyrekcji.

 

Kalendarz webinariów Akademii LGBTI

 

 • 26 września (czwartek), 19:00 – 20:30, W obronie praw pacjentów LGBTI – o praktyce stosowania przepisów prawa medycznego, prowadzenie: adw. Anna Mazurczak. Formularz rejestracyjny TUTAJ

 

 • 4 października (piątek), 19:00 – 20:30, Interpłciowość – perspektywa psychologiczna w praktyce klinicznej, prowadzenie: Lih-Mei Liao. Formularz rejestracyjny TUTAJ [webinarium w języku angielskim]

 

 • 9 października (środa), 17:00 – 18:30, Szkoła równych szans – jak wspierać młode osoby transpłciowe?, prowadzenie: Dominika Rajska. Formularz rejestracyjny TUTAJ

 

 • 16 października (środa),  10:00 – 11:30Psychologiczne aspekty funkcjonowania osób LGBT+ w Polsce, prowadzenie: Magdalena Łabędź. Formularz rejestracyjny TUTAJ

 

 • 21 października (poniedziałek), 19:00 – 20:30Być osobą interpłciową – o doświadczeniach funkcjonowania ze zróżnicowanymi cechami płciowymi i pomysłach na wsparcie, prowadzenie: Magda Rakita. Formularz rejestracyjny TUTAJ

 

 • 31 października (czwartek), 10:00 – 11:30, Zdrowie i problemy osób transpłciowych. Dobra praktyka kliniczna w świetle międzynarodowych standardów opieki i współczesnych badań, prowadzenie: Bartosz Grabski. Formularz rejestracyjny TUTAJ

 

 • 6 listopada (środa), 19:00 – 20:30, Uważność, troska i kompetencje w języku osoby udzielającej pomocy. Jak mówić z sensem i szacunkiem do osób LGBTQIA, prowadzenie: Jan Świerszcz. Formularz rejestracyjny TUTAJ

 

 • 12 listopada (wtorek), 19:00 – 20:30, Bądź jak Feniks, prowadzenie: Przemysław Staroń. Formularz rejestracyjny TUTAJ

 

Webinaria – dowiedz się więcej

 

 

W obronie praw pacjentów LGBTI – o praktyce stosowania przepisów prawa medycznego 

26 września (czwartek), 19:00 – 20:30

Czy zgodne z prawem jest udzielenie informacji o stanie zdrowia partnerce nieprzytomnej pacjentki? W jaki sposób zwracać się do transpłciowego pacjenta, gdy dane w dokumentach nie odzwierciedlają odczuwanej płci? Czy lekarz w ramach klauzuli sumienia może odmówić leczenia osób LGBTI? Na pytania o to, w jaki sposób zapewnić realizację praw pacjentek i pacjentów LGBTI w praktyce i na co pozwalają przepisy polskiego prawa medycznego odpowiemy omawiając przykłady naruszeń praw pacjenta.

O prowadzącej:

Anna Mazurczak – dwokatka specjalizująca się w ochronie praw osób LGBT, członkini zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego. W latach 2012 – 2018 prawniczka w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, gdzie rozpoznawała skargi na dyskryminację ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową. Od 2015 r. Naczelniczka Wydziału Prawa Antydyskryminacyjnego, reprezentowała Rzecznika w precedensowych postępowaniach sądowych dotyczących ochrony praw człowieka osób LGBT. Współautorka raportu „Równe traktowanie pacjentów – osoby nieheteroseksualne w opiece zdrowotnej” (RPO, 2013), „Zdrowie LGBT. Przewodnik dla kadry medycznej” (Kampania Przeciw Homofobii, 2016) i „LGB. Zdrowie psychiczne i seksualne” (PZWL, 2016).

Formularz rejestracyjny dostępny  TUTAJ

 

 

Interpłciowość – perspektywa psychologiczna w praktyce klinicznej 

4 października (piątek), 19:00 – 20:30

Interpłciowość można postrzegać jako niezwykłe zjawisko medyczne lub jako dość zwyczajną ludzką różnorodność. To jak myślimy i rozmawiamy o zróżnicowanym rozwoju płciowym może zmieniać życia.

Społeczeństwa o wysoce rozwiniętej opiece zdrowotnej pozostawiły pojedynczej profesji – medycynie – sprostanie kwestii różnorodnego rozwoju płciowego. Specjaliści_tki z zakresu medycyny identyfikują, klasyfikują, nazywają i “leczą” interpłciowość. Udział innych społeczności jak grupy wsparcia, żłobki, szkoły, duchowni czy psychoterapeuci, jest mniej lub bardziej przypadkowy. Przy ograniczonej wiedzy na temat rozwoju dziecka, rodziny, tożsamości płciowej i seksualności oraz komunikacji opartej na upodmiotowieniu, mający_e dobre intencje specjaliści_tki działają w oparciu o zgadywanie potrzeb pacjenta_tki. Nauczeni_one przyjmowania za pewnik dymorfizmu płciowego, wielu_e uważa, że ma za zadanie modyfikować ciała osób interpłciowych tak, aby dać pacjentom szansę na „normalne” życie. Nigdy nie wykazano korzyści “zabiegów „normalizujących”, takich jak wysoko inwazyjne i wielokrotne operacje nietypowych wewnętrznych i zewnętrznych narządów płciowych. Przeciwnie, wiele dorosłych osób twierdzi, że ucierpiało z powodu takich interwencji w dzieciństwie. Ich przeżycia przyczyniły się do rozwoju prężnego ruchu politycznego, który ma położyć kres nieodwracalnym operacjom narządów płciowych u niemowląt i małych dzieci wykonywanym bez ich świadomej zgody.

Obecnie złotym standardem opieki jest podejście wielodyscyplinarne zintegrowane z wiedzą psychologiczną. Jednak, aby móc pomagać pacjentom_tkom w przezwyciężeniu stygmatyzacji i poczucia wstydu oraz w akceptacji siebie, środowisko medyczne musi odstąpić od patologizującego języka w rozmowach na temat zróżnicowanego rozwoju płciowego. Musi stworzyć przestrzeń na interwencje pozamedyczne i współpracę z innymi społecznościami w celu lepszego zrozumienia i umożliwienia otwartych rozmów o interpłciowości bez obawy o dyskryminację.

O prowadzącej: 

Lih-Mei Liao – psycholożka kliniczna i zdrowia z Wielkiej Brytanii pracująca na co dzień w University College London Hospitals. Edukatorka, trenerka, współtwórczyni Europejskiej Sieci ds. Badań Psychospołecznych nad Interpłciowością / Zróżnicowanym Rozwojem Płciowym i Seminariów Krytycznej Seksuologii (www.criticalsexology.org.uk) wspiera proces wymiany wiedzy pomiędzy klinicystami, badaczami, naukowcami i adwokatami. Współpracowała m.in. z Royal College of Obstetricians and Gynecologists Ethics Committee, British Society for Pediatric and Adolescent Gynecology Committee oraz kilkoma redakcjach naukowych.

Formularz rejestracyjny dostępny  TUTAJ [webinarium w języku angielskim]

 

 

Szkoła równych szans – jak wspierać młode osoby transpłciowe ? 

9 października (środa), 17:00 – 18:30

Szkoła jest miejscem, gdzie młodzi ludzie uczą się i dorastają. Skuteczne wspieranie rozwoju młodzieży, modelowanie postaw oraz efektywne nauczanie zależy między innymi od wiedzy jaką posiadamy my sami. Celem webinarium jest omówienia sposobów wspierania dzieci i młodzieży transpłciowej w warunkach szkolnych z uwzględnieniem kontekstu społecznego. Podczas spotkania zwrócimy uwagę na aspekty prawne związane z procesem tranzycji, jak i na rolę szkoły we wspieraniu osób transpłciowych. Przyjrzymy się dobrym praktykom, jakie mogą wprowadzić nauczyciele/nauczycielki w codziennym kontakcie z młodzieżą transpłciową. Zapoznamy się również z psychologicznymi strategiami komunikacji i poszukamy odpowiedzi na pytanie jak rozmawiać z osobą transpłciową i jej rodziną oraz co zrobić, gdy ktoś się przed nam outuje? Omawiając takie pojęcia jak transpłciowość czy tożsamość psychoseksualna odniesiemy się do standardów Światowej Organizacji Zdrowia oraz Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. W czasie webinarium zaproponowane zostaną przez prowadzącą praktyczne rozwiązania do zastosowania w szkole w ramach pełnionej funkcji.

O prowadzącej:

Dominika Rajska – absolwentka studiów magisterskich z Psychologii na Uniwersytecie SWPS w Sopocie, studiów podyplomowych z Seksuologii Klinicznej w Centrum Kształcenia Podyplomowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz szeregu kursów specjalistycznych z zakresu seksuologii w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Członkini Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego posiadająca certyfikat Edukatorki Seksualnej. Uczestniczka licznych konferencji naukowych z zakresu terapii i seksuologii. Obecnie jest w trakcie Certyfikacji z Seksuologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego oraz 4-letniego szkolenia w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej na Uniwersytecie SWPS w Sopocie. Zajmuje się edukację psychoseksualną dzieci, młodzieży i dorosłych. Prowadzi prywatną praktykę w gabinecie psychologiczno-seksuologicznym. Doświadczenie zdobywała m.in. w Fundacji Centrum Praw Kobiet w Gdańsku i  Instytucie Rozwoju Psychoseksualnego w Gdańsku. Zajmuje się profilaktyką uzależnień, STI/HIV, w oparciu o najnowsze dane medyczne. Współpracuje z CentrumPrEP w Gdańsku.

Formularz rejestracyjny dostępny  TUTAJ

 

 

Psychologiczne aspekty funkcjonowania osób LGBT+ w Polsce  

16 października (środa),  10:00 – 11:30

Chcesz zwiększyć swoje kompetencje  w zakresie wspierania osób nieheteroseksualnych, transpłciowych i queer? Ten webinar jest dla Ciebie. Uczestnicząc w spotkaniu uzyskasz głębszy wgląd we własną tożsamość w odniesieniu do norm społecznych związanych z seksualnością i płciowością. Zdobędziesz wiedzę o orientacjach seksualnych, poznasz mechanizmy związane z kształtowaniem się tożsamości osób LGBT+ i wyzwania przed  jakimi stoją, a także lepiej zrozumiesz specyficzny kontekst życiowy i sytuację społeczną osób LGBT+ w Polsce. Zobaczysz jaki wpływ na dobrostan osób LGBT+ wywierają stereotypy, uprzedzenia, dyskryminacja, proces stygmatyzacji i stres mniejszościowy. Rozwiniesz swoje kompetencje w zakresie reagowania na sytuacje wykluczania i dyskryminacji osób LGBT+, zapoznasz się z najnowszymi standardami profesjonalnej pracy pomocowej z osobami LGBT+ przy jednoczesnym rozwinięciu umiejętności w zakresie budowania akceptacji, otwartości i zaufania w relacji zawodowej z osobami LGBT+.

O prowadzącej:

Magdalena Łabędź – psycholożka, terapeutka w ramach Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, edukatorka w zakresie seksualności oraz trenerka. Członkini Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Prowadzi konsultacje oraz terapię psychologiczną i seksuologiczną. Związana ze Stowarzyszeniem na rzecz Osób LGBT Tolerado. Współtwórczyni równościowej polityki dla miasta w ramach inicjatywy „Model na rzecz równego traktowania” przy Urzędzie Miasta Gdańsk. Udziela wsparcia osobom dyskryminowanym w Gdańskim Centrum Równego Traktowania. Jestem członkinią międzynarodowego projektu „Doing Right(s)” na rzecz tęczowych rodzin. Jako trenerka wspomaga jedno z trójmiejskich stowarzyszeń prowadząc zajęcia dotyczące edukacji antydyskryminacyjnej.

Formularz rejestracyjny dostępny  TUTAJ

 

Być osobą interpłciową – o doświadczeniach funkcjonowania ze zróżnicowanymi cechami płciowymi i pomysłach na wsparcie 

21 października (poniedziałek), 19:00 – 20:30

Czym jest interpłciowość? Czy interpłciowość i zróżnicowane cechy płciowe oznacza to samo? Jak wygląda życie osób interpłciowych w zależności od etapu ich życia? Z jakimi wyzwaniami muszą się mierzyć? To niektóre z pytań, na które odpowiedź otrzymają uczestnicy i uczestniczki webiarium prowadzonego przez Magdę Rakita. Podczas spotkania dowiemy się również jak być dobrym i wspierającym sojusznikiem/czką osób interpłciowych. Z uwagi na to, że webinarium skoncentrowane będzie na okresie dojrzewania do uczestnictwa w spotkaniu zachęcamy przede wszystkim nauczycieli i nauczycielki, pedagogów i pedagożki szkolne oraz inne osoby pracujące z młodzieżą.

O prowadzącej:

Magda Rakita – aktywistka interpłciowa, uczestniczka licznych spotkań osób interpłciowych, konferencji na temat interpłciowości oraz zjazdów grup wsparcia dla osób interpłciowych w Europie i USA. Od 2018 roku wraz z KPH buduje sieć wsparcia dla osób ze zróżnicowanym rozwojem płciowym w Polsce. Prowadzi wykłady i warsztaty na temat interpłciowości.

Formularz rejestracyjny dostępny TUTAJ

 

Zdrowie i problemy osób transpłciowych. Dobra praktyka kliniczna w świetle międzynarodowych standardów opieki i współczesnych badań 

31 października (czwartek), 10:00 – 11:30

Webinarium poświęcone będzie zmianie paradygmatu spojrzenia na transpłciowość i problemy osób transpłciowych. Omówione zostaną nowe kategorie diagnostyczne, które zawierają w sobie ideę depatologizacji różnorodności płciowej, przesuwając uwagę klinicystów z samej tożsamości płciowej na problem chronicznej dysforii czy niezgodności płciowej. Omówione zostaną również podstawowe zasady postępowania w pracy klinicznej z tą grupą pacjentów_tek, uwzględniające nowe uzgodnienia przedstawione w międzynarodowych standardach opieki (SOC, V.7, WPATH) oraz w badaniach klinicznych. Uczestnicy_ki zapoznani_e zostaną również z modelem stresu mniejszościowego, który pozwala zrozumieć genezę i mechanizmy niektórych problemów doświadczanych przez osoby transpłciowe.

O prowadzącym:

dr n. med. Bartosz Grabski – specjalista w dziedzinie psychiatrii i seksuologii oraz psychoterapeutąa Jest jednym z kilku lekarzy w Polsce, który może się pochwalić europejskim tytułem specjalisty medycyny seksualnej – FECSM (ang. Fellow of the European Committee of Sexual Medicine). Posiada blisko 20-letni staż pracy. Absolwent Wydziału Lekarskiego UJ CM. Od roku 2002 związany z Oddziałem Klinicznym Kliniki Psychiatrii Dorosłych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, gdzie obecnie konsultuje pacjentów w ramach Poradni Seksuologicznej. Jest adiunktem w Katedrze Psychiatrii UJ CM i pełni funkcję kierownika Pracowni Seksuologii Katedry Psychiatrii Wydziału Lekarskiego UJ CM. Odbywał staże, szkolenia i wizyty lekarskie w ośrodkach europejskich. Odwiedził w ramach wizyt Nottingham Centre for Transgender Health i Centre for Sexology and Gender przy Szpitalu Uniwersyteckim w Gandawie, gdzie zapoznawał się z opieką nad zdrowiem osób transpłciowych. Jest współpracownikiem Pink Therapy w Londynie, członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, członkiem Komisji Bioetycznej UJ oraz członkiem licznych towarzystw naukowych, takich jak m. in. PTS (Polskie Towarzystwo Seksuologiczne) i WPATH (ang. World Professional Association for Transgender Health).

Formularz rejestracyjny dostępny  TUTAJ

 

Uważność, troska i kompetencje w języku osoby udzielającej pomocy. Jak mówić z sensem i szacunkiem do osób LGBTQIA? Praktyczne wskazówki dla osób udzielających pomocy

6 listopada (środa), 19:00 – 20:30

Język jest jednym z podstawowych sposobów budowania bezpiecznej relacji pomocowej. To jakich słów używamy może zadecydować o tym, czy udzielana przez nas pomoc będzie skuteczna. Celem webinarium jest przybliżenie czasami zawiłej terminologii związanej z życiem klientów i klientek LGBTQIA. Przedstawione zostaną podstawowe dylematy w nazywaniu nienormatywnych doświadczeń oraz tożsamości w pracy psychologicznej i wsparciowej. Webinarium zawierać będzie rekomendacje, co do języka używanego w kontakcie z osobami LGBTQIA wypracowane przez terapeutów i terapeutki specjalizujące się w tej dziedzinie.

O prowadzącym:

Jan Świerszcz – psycholog, psychoterapeuta i trener od ponad 15 lat związany z sektorem organizacji pozarządowych. Doświadczenie pracy pomocowej zdobywał m.in. pracując z młodzieżą z opieki zastępczej, młodzieżą doświadczającą dyskryminacji ze względu na orientację seksualną lub tożsamość płciową oraz udzielając wsparcia osobom doświadczającym przemocy w Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”. Ekspert w zakresie zagadnień LGBTQIA. Autor licznych publikacji oraz szkoleń dla profesjonalistów/ek z obszaru pomocy psychologicznej i edukacji. Ekspert stowarzyszenia Kampania Przeciw Homofobii, trener i psychoterapeuta w Centrum Terapii Otwarta Przestrzeń, gdzie prowadzi psychoterapię w podejściu humanistycznym oraz konsultacje psychologiczne dla osób doświadczających dyskryminacji. Współpracował  m.in. z Amnesty International, Instytutem Pozytywnej Seksualności, Fundacją Robinson Crusoe, Fundacją na Rzecz Różnorodności Społecznej, Towarzystwem Edukacji Antydyskryminacyjnej, Ogólnopolskim Pogotowiem dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”.

Formularz rejestracyjny dostępny TUTAJ

 

Bądź jak Feniks

12 listopada (wtorek), 19:00 – 20:30

Spala się każdy, kto żyje intensywnie. Kluczowa sprawa to odradzać się z popiołów. Jak to robić? Ameryki nie odkryję ani receptury na magiczny eliksir nie podam, ale paroma skutecznymi technikami chętnie się podzielę, aby każdy słuchacz mógł stawać się Feniksem – tak Przemysław Staroń zapowiada webinarium poświęcone przeciwdziałaniu wypaleniu zawodowemu nauczycieli_lek

O prowadzącym:

Przemysław Staroń – dziecko neo, geek i pasjonat rzeczywistości, a z wykształcenia psycholog, kulturoznawca, religioznawca i filozof. Nauczyciel etyki, filozofii i wiedzy o kulturze w II LO w Sopocie, wykładowca Uniwersytetu SWPS, szkoleniowiec w Centrum Rozwoju JUMP, trener kreatywności. Kieruje Zakonem Feniksa – jego uczniowie zdobyli rekordowe niemal 40 tytułów olimpijskich w Olimpiadzie Filozoficznej w ciągu 6 lat. W 2018 roku zdobył tytułu Nauczyciel Roku, znalazł się też na liście 100. osób zasłużonych na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych, a projekty międzypokoleniowe stworzone przez niego i Lidię Dysarz zostały nagrodzone przez Komisję Europejską. Ponadto jest konsultantem wydawniczym, publicystą, a także twórcą internetowym. Wybrany Człowiekiem Roku w kategorii “Wzorowe sprawowanie” w plebiscycie czytelników “Gazety Wyborczej”.

Formularz rejestracyjny dostępny TUTAJ

 

Kontakt

 

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących Akademii LGBTI prosimy o kontakt mailowy pod adresem: [email protected] bądź z koordynatorką projektu, Joanną Skonieczną: [email protected], tel. +48 22 423 64 38

 

 

 

This project was funded by the European Union’s Rights, Equality and Citizenship Programme (2014-2020) under grant agreement No 777268.