Wesprzyj KPH

Jesteś specjalist(k)ą w dziedzinie zdrowia bądź psychologii? A może należysz do grona pedagogicznego? Chcesz zwiększyć swoje kompetencje w zakresie wsparcia osób LGBTI*? Poznać wytyczne postępowania w oparciu o szacunek wobec praw człowieka i integralności cielesnej? Zgłoś się do Akademii LGBTI organizowanej przez KPH.

Czym jest Akademia LGBTI?

Akademia LGBTI to seria 8 spotkań online, czyli webinariów. Akademia dzieli się na dwa bloki – blok Zdrowie i blok Edukacja. Wszystkie spotkania są prowadzone przez ekspertów i ekspertki reprezentujących środowisko medyczne, psychologiczne oraz szkolne, którzy/re specjalizują się w pracy z osobami LGBTI. 

Gdzie odbywają się webinaria?

Webinaria odbywają się online, dlatego możesz brać w nich udział z dowolnego miejsca na kuli ziemskiej. Jedyne,  czego potrzebujesz to urządzenie z dostępem do Internetu, czyli komputer, telefon lub tablet. Co istotne, mają formę wykładu z sesją pytań i odpowiedzi na końcu.

Do kogo kierujemy webinaria?

Webinaria kierujemy głównie do:

 • przedstawicieli/ek środowiska medycznego, czyli lekarzy_ek, studentów_ek medycyny, pielęgniarek_rzy, biegłych sądowych,
 • przedstawicieli/ek środowiska psychologicznego, czyli psychologów_lożek, psychoterapeutów_tek, a także
 • przedstawicieli/ek środowiska szkolnego, czyli nauczycieli_lek, pedagogów_żek szkolnych, dyrekcji.

Jak się zgłosić?

Udział w webinariach organizowanych w ramach Akademii LGBTI jest bezpłatny. Jedyne, co musisz zrobić to:

 • wypełnić formularz rejestracyjny dostępny przy opisie każdego z webinariów

Możesz wziąć udział w więcej niż jednym webinarium, dlatego nie ograniczaj się w wyborze interesujących Cię tematów. 

Cykl webinariów Akademii LGBTI

 • W obronie praw pacjentów LGBTI – o praktyce stosowania przepisów prawa medycznego, prowadzenie: adw. Anna Mazurczak. Link do nagrania TUTAJ
 • Interpłciowość – perspektywa psychologiczna w praktyce klinicznej, prowadzenie: Lih-Mei Liao [webinarium w języku angielskim]. Link do nagrania TUTAJ
 • Szkoła równych szans – jak wspierać młode osoby transpłciowe?, prowadzenie: Dominika Rajska. Link do nagrania TUTAJ 
 • Psychologiczne aspekty funkcjonowania osób LGBT+ w Polsce, prowadzenie: Magdalena Łabędź. Link do nagrania TUTAJ
 • Być osobą interpłciową – o doświadczeniach funkcjonowania ze zróżnicowanymi cechami płciowymi i pomysłach na wsparcie, prowadzenie: Magda Rakita. Link do nagrania TUTAJ
 • Zdrowie i problemy osób transpłciowych. Dobra praktyka kliniczna w świetle międzynarodowych standardów opieki i współczesnych badań, prowadzenie: Bartosz Grabski. Link do nagrania TUTAJ
 • Uważność, troska i kompetencje w języku osoby udzielającej pomocy. Jak mówić z sensem i szacunkiem do osób LGBTQIA, prowadzenie: Jan Świerszcz. Link do nagrania TUTAJ
 • Bądź jak Feniks, prowadzenie: Przemysław Staroń. Link do nagrania TUTAJ 

Webinaria – dowiedz się więcej

W obronie praw pacjentów LGBTI – o praktyce stosowania przepisów prawa medycznego 

26 września (czwartek), 19:00 – 20:30

Czy zgodne z prawem jest udzielenie informacji o stanie zdrowia partnerce nieprzytomnej pacjentki? W jaki sposób zwracać się do transpłciowego pacjenta, gdy dane w dokumentach nie odzwierciedlają odczuwanej płci? Czy lekarz w ramach klauzuli sumienia może odmówić leczenia osób LGBTI? Na pytania o to, w jaki sposób zapewnić realizację praw pacjentek i pacjentów LGBTI w praktyce i na co pozwalają przepisy polskiego prawa medycznego odpowiemy omawiając przykłady naruszeń praw pacjenta.

O prowadzącej:

Anna Mazurczak – dwokatka specjalizująca się w ochronie praw osób LGBT, członkini zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego. W latach 2012 – 2018 prawniczka w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, gdzie rozpoznawała skargi na dyskryminację ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową. Od 2015 r. Naczelniczka Wydziału Prawa Antydyskryminacyjnego, reprezentowała Rzecznika w precedensowych postępowaniach sądowych dotyczących ochrony praw człowieka osób LGBT. Współautorka raportu „Równe traktowanie pacjentów – osoby nieheteroseksualne w opiece zdrowotnej” (RPO, 2013), „Zdrowie LGBT. Przewodnik dla kadry medycznej” (Kampania Przeciw Homofobii, 2016) i „LGB. Zdrowie psychiczne i seksualne” (PZWL, 2016).

Link do nagrania TUTAJ

Interpłciowość – perspektywa psychologiczna w praktyce klinicznej 

4 października (piątek), 19:00 – 20:30

Interpłciowość można postrzegać jako niezwykłe zjawisko medyczne lub jako dość zwyczajną ludzką różnorodność. To jak myślimy i rozmawiamy o zróżnicowanym rozwoju płciowym może zmieniać życia.

Społeczeństwa o wysoce rozwiniętej opiece zdrowotnej pozostawiły pojedynczej profesji – medycynie – sprostanie kwestii różnorodnego rozwoju płciowego. Specjaliści_tki z zakresu medycyny identyfikują, klasyfikują, nazywają i “leczą” interpłciowość. Udział innych społeczności jak grupy wsparcia, żłobki, szkoły, duchowni czy psychoterapeuci, jest mniej lub bardziej przypadkowy. Przy ograniczonej wiedzy na temat rozwoju dziecka, rodziny, tożsamości płciowej i seksualności oraz komunikacji opartej na upodmiotowieniu, mający_e dobre intencje specjaliści_tki działają w oparciu o zgadywanie potrzeb pacjenta_tki. Nauczeni_one przyjmowania za pewnik dymorfizmu płciowego, wielu_e uważa, że ma za zadanie modyfikować ciała osób interpłciowych tak, aby dać pacjentom szansę na „normalne” życie. Nigdy nie wykazano korzyści “zabiegów „normalizujących”, takich jak wysoko inwazyjne i wielokrotne operacje nietypowych wewnętrznych i zewnętrznych narządów płciowych. Przeciwnie, wiele dorosłych osób twierdzi, że ucierpiało z powodu takich interwencji w dzieciństwie. Ich przeżycia przyczyniły się do rozwoju prężnego ruchu politycznego, który ma położyć kres nieodwracalnym operacjom narządów płciowych u niemowląt i małych dzieci wykonywanym bez ich świadomej zgody.

Obecnie złotym standardem opieki jest podejście wielodyscyplinarne zintegrowane z wiedzą psychologiczną. Jednak, aby móc pomagać pacjentom_tkom w przezwyciężeniu stygmatyzacji i poczucia wstydu oraz w akceptacji siebie, środowisko medyczne musi odstąpić od patologizującego języka w rozmowach na temat zróżnicowanego rozwoju płciowego. Musi stworzyć przestrzeń na interwencje pozamedyczne i współpracę z innymi społecznościami w celu lepszego zrozumienia i umożliwienia otwartych rozmów o interpłciowości bez obawy o dyskryminację.

O prowadzącej: 

Lih-Mei Liao – psycholożka kliniczna i zdrowia z Wielkiej Brytanii pracująca na co dzień w University College London Hospitals. Edukatorka, trenerka, współtwórczyni Europejskiej Sieci ds. Badań Psychospołecznych nad Interpłciowością / Zróżnicowanym Rozwojem Płciowym i Seminariów Krytycznej Seksuologii (www.criticalsexology.org.uk) wspiera proces wymiany wiedzy pomiędzy klinicystami, badaczami, naukowcami i adwokatami. Współpracowała m.in. z Royal College of Obstetricians and Gynecologists Ethics Committee, British Society for Pediatric and Adolescent Gynecology Committee oraz kilkoma redakcjach naukowych.

Link do nagrania TUTAJ [webinarium w języku angielskim]

Szkoła równych szans – jak wspierać młode osoby transpłciowe ? 

9 października (środa), 17:00 – 18:30

Szkoła jest miejscem, gdzie młodzi ludzie uczą się i dorastają. Skuteczne wspieranie rozwoju młodzieży, modelowanie postaw oraz efektywne nauczanie zależy między innymi od wiedzy jaką posiadamy my sami. Celem webinarium jest omówienia sposobów wspierania dzieci i młodzieży transpłciowej w warunkach szkolnych z uwzględnieniem kontekstu społecznego. Podczas spotkania zwrócimy uwagę na aspekty prawne związane z procesem tranzycji, jak i na rolę szkoły we wspieraniu osób transpłciowych. Przyjrzymy się dobrym praktykom, jakie mogą wprowadzić nauczyciele/nauczycielki w codziennym kontakcie z młodzieżą transpłciową. Zapoznamy się również z psychologicznymi strategiami komunikacji i poszukamy odpowiedzi na pytanie jak rozmawiać z osobą transpłciową i jej rodziną oraz co zrobić, gdy ktoś się przed nam outuje? Omawiając takie pojęcia jak transpłciowość czy tożsamość psychoseksualna odniesiemy się do standardów Światowej Organizacji Zdrowia oraz Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. W czasie webinarium zaproponowane zostaną przez prowadzącą praktyczne rozwiązania do zastosowania w szkole w ramach pełnionej funkcji.

O prowadzącej:

Dominika Rajska – absolwentka studiów magisterskich z Psychologii na Uniwersytecie SWPS w Sopocie, studiów podyplomowych z Seksuologii Klinicznej w Centrum Kształcenia Podyplomowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz szeregu kursów specjalistycznych z zakresu seksuologii w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Członkini Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego posiadająca certyfikat Edukatorki Seksualnej. Uczestniczka licznych konferencji naukowych z zakresu terapii i seksuologii. Obecnie jest w trakcie Certyfikacji z Seksuologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego oraz 4-letniego szkolenia w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej na Uniwersytecie SWPS w Sopocie. Zajmuje się edukację psychoseksualną dzieci, młodzieży i dorosłych. Prowadzi prywatną praktykę w gabinecie psychologiczno-seksuologicznym. Doświadczenie zdobywała m.in. w Fundacji Centrum Praw Kobiet w Gdańsku i  Instytucie Rozwoju Psychoseksualnego w Gdańsku. Zajmuje się profilaktyką uzależnień, STI/HIV, w oparciu o najnowsze dane medyczne. Współpracuje z CentrumPrEP w Gdańsku.

Link do nagrania TUTAJ

Psychologiczne aspekty funkcjonowania osób LGBT+ w Polsce  

16 października (środa),  10:00 – 11:30

Chcesz zwiększyć swoje kompetencje  w zakresie wspierania osób nieheteroseksualnych, transpłciowych i queer? Ten webinar jest dla Ciebie. Uczestnicząc w spotkaniu uzyskasz głębszy wgląd we własną tożsamość w odniesieniu do norm społecznych związanych z seksualnością i płciowością. Zdobędziesz wiedzę o orientacjach seksualnych, poznasz mechanizmy związane z kształtowaniem się tożsamości osób LGBT+ i wyzwania przed  jakimi stoją, a także lepiej zrozumiesz specyficzny kontekst życiowy i sytuację społeczną osób LGBT+ w Polsce. Zobaczysz jaki wpływ na dobrostan osób LGBT+ wywierają stereotypy, uprzedzenia, dyskryminacja, proces stygmatyzacji i stres mniejszościowy. Rozwiniesz swoje kompetencje w zakresie reagowania na sytuacje wykluczania i dyskryminacji osób LGBT+, zapoznasz się z najnowszymi standardami profesjonalnej pracy pomocowej z osobami LGBT+ przy jednoczesnym rozwinięciu umiejętności w zakresie budowania akceptacji, otwartości i zaufania w relacji zawodowej z osobami LGBT+.

O prowadzącej:

Magdalena Łabędź – psycholożka, terapeutka w ramach Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, edukatorka w zakresie seksualności oraz trenerka. Członkini Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Prowadzi konsultacje oraz terapię psychologiczną i seksuologiczną. Związana ze Stowarzyszeniem na rzecz Osób LGBT Tolerado. Współtwórczyni równościowej polityki dla miasta w ramach inicjatywy „Model na rzecz równego traktowania” przy Urzędzie Miasta Gdańsk. Udziela wsparcia osobom dyskryminowanym w Gdańskim Centrum Równego Traktowania. Jestem członkinią międzynarodowego projektu „Doing Right(s)” na rzecz tęczowych rodzin. Jako trenerka wspomaga jedno z trójmiejskich stowarzyszeń prowadząc zajęcia dotyczące edukacji antydyskryminacyjnej.

Link do nagrania TUTAJ

Być osobą interpłciową – o doświadczeniach funkcjonowania ze zróżnicowanymi cechami płciowymi i pomysłach na wsparcie 

21 października (poniedziałek), 19:00 – 20:30

Czym jest interpłciowość? Czy interpłciowość i zróżnicowane cechy płciowe oznacza to samo? Jak wygląda życie osób interpłciowych w zależności od etapu ich życia? Z jakimi wyzwaniami muszą się mierzyć? To niektóre z pytań, na które odpowiedź otrzymają uczestnicy i uczestniczki webiarium prowadzonego przez Magdę Rakita. Podczas spotkania dowiemy się również jak być dobrym i wspierającym sojusznikiem/czką osób interpłciowych. Z uwagi na to, że webinarium skoncentrowane będzie na okresie dojrzewania do uczestnictwa w spotkaniu zachęcamy przede wszystkim nauczycieli i nauczycielki, pedagogów i pedagożki szkolne oraz inne osoby pracujące z młodzieżą.

O prowadzącej:

Magda Rakita – aktywistka interpłciowa, uczestniczka licznych spotkań osób interpłciowych, konferencji na temat interpłciowości oraz zjazdów grup wsparcia dla osób interpłciowych w Europie i USA. Od 2018 roku wraz z KPH buduje sieć wsparcia dla osób ze zróżnicowanym rozwojem płciowym w Polsce. Prowadzi wykłady i warsztaty na temat interpłciowości.

Link do nagrania TUTAJ

Zdrowie i problemy osób transpłciowych. Dobra praktyka kliniczna w świetle międzynarodowych standardów opieki i współczesnych badań 

31 października (czwartek), 10:00 – 11:30

Webinarium poświęcone będzie zmianie paradygmatu spojrzenia na transpłciowość i problemy osób transpłciowych. Omówione zostaną nowe kategorie diagnostyczne, które zawierają w sobie ideę depatologizacji różnorodności płciowej, przesuwając uwagę klinicystów z samej tożsamości płciowej na problem chronicznej dysforii czy niezgodności płciowej. Omówione zostaną również podstawowe zasady postępowania w pracy klinicznej z tą grupą pacjentów_tek, uwzględniające nowe uzgodnienia przedstawione w międzynarodowych standardach opieki (SOC, V.7, WPATH) oraz w badaniach klinicznych. Uczestnicy_ki zapoznani_e zostaną również z modelem stresu mniejszościowego, który pozwala zrozumieć genezę i mechanizmy niektórych problemów doświadczanych przez osoby transpłciowe.

O prowadzącym:

dr n. med. Bartosz Grabski – specjalista w dziedzinie psychiatrii i seksuologii oraz psychoterapeutąa Jest jednym z kilku lekarzy w Polsce, który może się pochwalić europejskim tytułem specjalisty medycyny seksualnej – FECSM (ang. Fellow of the European Committee of Sexual Medicine). Posiada blisko 20-letni staż pracy. Absolwent Wydziału Lekarskiego UJ CM. Od roku 2002 związany z Oddziałem Klinicznym Kliniki Psychiatrii Dorosłych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, gdzie obecnie konsultuje pacjentów w ramach Poradni Seksuologicznej. Jest adiunktem w Katedrze Psychiatrii UJ CM i pełni funkcję kierownika Pracowni Seksuologii Katedry Psychiatrii Wydziału Lekarskiego UJ CM. Odbywał staże, szkolenia i wizyty lekarskie w ośrodkach europejskich. Odwiedził w ramach wizyt Nottingham Centre for Transgender Health i Centre for Sexology and Gender przy Szpitalu Uniwersyteckim w Gandawie, gdzie zapoznawał się z opieką nad zdrowiem osób transpłciowych. Jest współpracownikiem Pink Therapy w Londynie, członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, członkiem Komisji Bioetycznej UJ oraz członkiem licznych towarzystw naukowych, takich jak m. in. PTS (Polskie Towarzystwo Seksuologiczne) i WPATH (ang. World Professional Association for Transgender Health).

Link do nagrania TUTAJ

Uważność, troska i kompetencje w języku osoby udzielającej pomocy. Jak mówić z sensem i szacunkiem do osób LGBTQIA? Praktyczne wskazówki dla osób udzielających pomocy

6 listopada (środa), 19:00 – 20:30

Język jest jednym z podstawowych sposobów budowania bezpiecznej relacji pomocowej. To jakich słów używamy może zadecydować o tym, czy udzielana przez nas pomoc będzie skuteczna. Celem webinarium jest przybliżenie czasami zawiłej terminologii związanej z życiem klientów i klientek LGBTQIA. Przedstawione zostaną podstawowe dylematy w nazywaniu nienormatywnych doświadczeń oraz tożsamości w pracy psychologicznej i wsparciowej. Webinarium zawierać będzie rekomendacje, co do języka używanego w kontakcie z osobami LGBTQIA wypracowane przez terapeutów i terapeutki specjalizujące się w tej dziedzinie.

O prowadzącym:

Jan Świerszcz – psycholog, psychoterapeuta i trener od ponad 15 lat związany z sektorem organizacji pozarządowych. Doświadczenie pracy pomocowej zdobywał m.in. pracując z młodzieżą z opieki zastępczej, młodzieżą doświadczającą dyskryminacji ze względu na orientację seksualną lub tożsamość płciową oraz udzielając wsparcia osobom doświadczającym przemocy w Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”. Ekspert w zakresie zagadnień LGBTQIA. Autor licznych publikacji oraz szkoleń dla profesjonalistów/ek z obszaru pomocy psychologicznej i edukacji. Ekspert stowarzyszenia Kampania Przeciw Homofobii, trener i psychoterapeuta w Centrum Terapii Otwarta Przestrzeń, gdzie prowadzi psychoterapię w podejściu humanistycznym oraz konsultacje psychologiczne dla osób doświadczających dyskryminacji. Współpracował  m.in. z Amnesty International, Instytutem Pozytywnej Seksualności, Fundacją Robinson Crusoe, Fundacją na Rzecz Różnorodności Społecznej, Towarzystwem Edukacji Antydyskryminacyjnej, Ogólnopolskim Pogotowiem dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”.

Link do nagrania TUTAJ 

Bądź jak Feniks

12 listopada (wtorek), 19:00 – 20:30

Spala się każdy, kto żyje intensywnie. Kluczowa sprawa to odradzać się z popiołów. Jak to robić? Ameryki nie odkryję ani receptury na magiczny eliksir nie podam, ale paroma skutecznymi technikami chętnie się podzielę, aby każdy słuchacz mógł stawać się Feniksem – tak Przemysław Staroń zapowiada webinarium poświęcone przeciwdziałaniu wypaleniu zawodowemu nauczycieli_lek

O prowadzącym:

Przemysław Staroń – dziecko neo, geek i pasjonat rzeczywistości, a z wykształcenia psycholog, kulturoznawca, religioznawca i filozof. Nauczyciel etyki, filozofii i wiedzy o kulturze w II LO w Sopocie, wykładowca Uniwersytetu SWPS, szkoleniowiec w Centrum Rozwoju JUMP, trener kreatywności. Kieruje Zakonem Feniksa – jego uczniowie zdobyli rekordowe niemal 40 tytułów olimpijskich w Olimpiadzie Filozoficznej w ciągu 6 lat. W 2018 roku zdobył tytułu Nauczyciel Roku, znalazł się też na liście 100. osób zasłużonych na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych, a projekty międzypokoleniowe stworzone przez niego i Lidię Dysarz zostały nagrodzone przez Komisję Europejską. Ponadto jest konsultantem wydawniczym, publicystą, a także twórcą internetowym. Wybrany Człowiekiem Roku w kategorii “Wzorowe sprawowanie” w plebiscycie czytelników “Gazety Wyborczej”.

Link do nagrania TUTAJ 

Kontakt

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących Akademii LGBTI prosimy o kontakt mailowy pod adresem: akademialgbti@kph.org.pl bądź z koordynatorką projektu, Joanną Skonieczną: jskonieczna@kph.org.pl, tel. +48 22 423 64 38

This project was funded by the European Union’s Rights, Equality and Citizenship Programme (2014-2020) under grant agreement No 777268. The contents of these webinars are the sole responsibility of the Campaign Against Homophobia  and can in no way be taken to reflect the views of the European Commission.

Zobacz również

Newsletter KPH

Zapisz się na nasz newsletter, a my zadbamy o to, żeby docierały do Ciebie bieżące informacje nt. działań naszej organizacji.


Potrzebujesz pomocy psychologicznej lub prawnej?