26 sierpnia 2015

Berlin – Yogyakarta.

Od hitlerowskiego terroru wobec osób homoseksualnych do praw człowieka dzisiaj
katalog wystawy – red. Katarzyna Remin