08 kwietnia 2019

List solidarności organizacji społecznych ze środowiskiem nauczycielskim

Koalicja na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej i Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej opublikowało list poparcia dla postulatów środokowiska nauczycielskiego. Pod listem podpisało się dwadzieścia organizacji społecznych, w tym Kampania Przeciw Homofobii. 

Treść listu:

W związku z zaplanowanym na 8 kwietnia 2019 r. ogólnopolskim strajkiem środowiska nauczycielskiego, solidaryzujemy się z nauczycielkami i nauczycielami uczestniczącymi w proteście oraz wyrażamy poparcie dla ich postulatów dotyczących wysokości wynagrodzeń i warunków pracy.

Godne wynagrodzenia i warunki pracy, przejrzysta i motywująca ścieżka awansu zawodowego, prestiż zawodu nauczycielki i nauczyciela – to czynniki, które znacząco wpływają na jakość edukacji oraz na bezpieczeństwo uczniów i uczennic w szkołach.

Przeciążenie biurokracją oraz szereg negatywnych zmian towarzyszących reformie systemu oświaty stanowią zagrożenie zarówno dla bezpieczeństwa uczniów i uczennic jak i możliwości skutecznego korzystania przez nich z prawa do edukacji. Nasz szczególny sprzeciw budzą:

  • nieuzasadnione merytorycznie zmiany programowe, wprowadzane w pośpiechu – bez odpowiedniego przygotowania, dialogu i konsultacji ze środowiskiem nauczycielskim oraz dbałości o ich jakość,
  • wycofanie zapisów zobowiązujących placówki edukacyjne do prowadzenia działań antydyskryminacyjnych,
  • ograniczanie autonomii szkół oraz wywieranie przez instytucje odpowiedzialne za system edukacji formalnej w Polsce presji na szkoły, które podejmują działania na rzecz przeciwdziałania stereotypom, uprzedzeniom i dyskryminacji,
  • zwiększenie liczby uczniów i uczennic w budynkach szkolnych oraz wynikające z tego zmiany w organizacji pracy szkoły powodujące napięcia w społecznościach szkolnych.

Ogólny chaos i atmosfera towarzysząca wprowadzanym zmianom, przyczyniają się do pogłębiania wykluczenia, przemocy rówieśniczej i dyskryminacji w szkołach. Tym samym stanowią zagrożenie dla rozwoju, dobrostanu, a niejednokrotnie także zdrowia i życia uczniów i uczennic.

Popieramy postulaty środowiska nauczycielskiego oraz solidaryzujemy się z postawą nauczycielek i nauczycieli, których wymagająca praca i towarzysząca jej odpowiedzialność powinny być godnie wynagradzane oraz prowadzone w warunkach umożliwiających skupienie na działaniach wychowawczych i dydaktycznych na rzecz dzieci i młodzieży.

Zarząd Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej

Organizacje członkowskie Koalicji na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej:

Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej
Kampania przeciw Homofobii
Fundacja Przestrzeń Kobiet
Społeczny Monitor Edukacji
Fundacja Autonomia
Fundacja Dialog-Pheniben
Stowarzyszenie INTERKULTURALNI PL
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii Otwarta Rzeczpospolita
Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej
Stowarzyszenie 9dwunastych
Fundacja na Rzecz Różnorodności Polistrefa
ANTERIS Fundacja Pomocy Prawnej
Fundacja Punkt Widzenia
Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa “Bardziej kochani”
Fundacja Ośrodka KARTA
Fundacja Pozytywnych Zmian
Stowarzyszenie Homo Faber
Fundacja Feminoteka
Stowarzyszenie Queerowy Maj
SPUNK Fundacja Nowoczesnej Edukacji