Wesprzyj KPH

Czym jest „ABC zdrowia osób LGBTI”? To seria artykułów, w których w prosty i przystępny sposób opisujemy wybrane zagadnienia dotyczące zdrowia osób LGBTI. Dzisiaj pora na zdrowie psychiczne.

Jakie zagrożenia dla zdrowia psychicznego stoją przez osobami LGBTI?

Do zjawisk, które mogą negatywnie wpływać na zdrowie psychiczne osób LGBTI, możemy zaliczyć te, które mają swoje źródło w uprzedzeniach ze strony społeczeństwa. Są to m.in.: agresja, przemoc fizyczna i werbalna, odrzucenie przez rodzinę, terapie konwersyjne, przemoc rówieśnicza, trudność w samoakceptacji, nierówne traktowanie w dostępie do usług (np. edukacji, opieki zdrowotnej). Wszystko to może przekładać się na gorszy stan zdrowia psychicznego osób LGBTI.

Z czym najczęściej zmagają się osoby LGBTI?

Wiele badań dowiodło, że u osób LGBTI, w porównaniu z resztą populacji, znacznie częściej obserwuje się depresję, uzależnienie od substancji psychoaktywnych, zaburzenia lękowe, problemy w nauce oraz myśli i próby samobójcze (szczególnie częste u młodzieży).

Jaki jest mechanizm powstawania tych problemów?

Gorszy stan zdrowia psychicznego u osób LGBTI prawie zawsze jest wtórny do tego z czym spotykają się one w swoim życiu. W literaturze fachowej, jako główny czynnik, wymieniany jest stres mniejszościowy, który opisywany jest jako chroniczny stres powstający na skutek doświadczenia dyskryminacji, marginalizacji i stygmatyzacji oraz poczucia ciągłego zagrożenia. Wykluczenie z grup społecznych, odrzucenie przez rodzinę, przemoc, trauma spowodowana przejściem „normalizujących” interwencji chirurgicznych – to tylko niektóre z czynników, które wpływają na gorszy stan zdrowia.

Terapie konwersyjne

To terapie, które zostały uznane za bazujące na pseudonauce, mające za zadanie zmienić orientację z homoseksualnej lub biseksualnej na heteroseksualną. Obecnie, panuje całkowity konsensus co do tego, że podobne terapie, czy próby zmiany orientacji seksualnej są nieuprawnione i szkodliwe dla zdrowia i życia. W Polsce wciąż działa kilka ośrodków, które stosują tego typu praktyki.

Gdzie szukać pomocy?

W obliczu obecnych zagrożeń dla zdrowia psychicznego przed którymi stają osoby LGBTI, polecamy kilka miejsc, gdzie można znaleźć fachową pomoc psychologiczną.

  • Telefon zaufania Lambdy Warszawa (czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 18:00–21:00) tel. 22 628 52 22
  • Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, bezpłatna i anonimowa pomoc (codziennie w godzinach 12.00-22.00)  tel. 116 111
  • Telefon zaufania “Niebieska Linia” dla osób doświadczających przemocy (darmowy i całodobowy) tel. 800 12 00 02
  • Pomoc psychologiczna i prawna Kampanii Przeciw Homofobii, mail: bezpieczniej@kph.org.pl

Dodatkowo polecamy listę przyjaznych psychologów i psycholożek z całej Polski: LINK

Tagi

Zobacz również

Newsletter KPH

Zapisz się na nasz newsletter, a my zadbamy o to, żeby docierały do Ciebie bieżące informacje nt. działań naszej organizacji.


Potrzebujesz pomocy psychologicznej lub prawnej?