Wesprzyj KPH

Kampania Przeciw Homofobii dołączyła do sygnatariuszy pisma do Senatorów RP, w którym organizacje pozarządowe apelują o zatrzymanie dalszych prac nad ustawą nowelizującą prawo o zgromadzeniach.

Stanowisko organizacji pozarządowych w sprawie zmiany Prawa o zgromadzeniach

2 grudnia 2016 r. Sejm RP uchwalił ustawę nowelizującą Prawo o zgromadzeniach. W trakcie prac nad ustawą całkowicie zignorowano głos organizacji obywatelskich odmawiając zorganizowania wysłuchania publicznego w sprawie zmian, które będą miały wpływ na każdego obywatela i mieszkańca Rzeczypospolitej Polskiej.

Ustawa wprowadza pierwszeństwo zgromadzeń cyklicznych oraz demonstracji organizowanych przez instytucje państwowe oraz związki wyznaniowe. Stanowi to zaprzeczenie obywatelskiego charakteru konstytucyjnej wolności zgromadzeń i może stanowić narzędzie służące do nadużycia władzy przez władzę publiczną.

W świetle Konstytucji i Europejskiej Konwencji Praw Człowieka kluczowym czynnikiem dla oceny legalności zgromadzenia jest jego pokojowy charakter, a nie znaczna częstotliwość czy charakter organizatora (np. organ państwa lub związek wyznaniowy). Obowiązujące obecnie przepisy są w stanie skutecznie zabezpieczyć porządek publiczny oraz bezpieczeństwo samych protestujących. Świadczy o tym m.in. przebieg zgromadzeń, które odbyły się 11 listopada 2016 r. w Warszawie.

Z tego względu całkowicie zbędne są również proponowane normy rozgraniczające o co najmniej 100 metrów dwie demonstracje odbywające się w tym samym czasie w niewielkiej odległości od siebie. Takie rozwiązanie może doprowadzić do sytuacji, kiedy kontrmanifestacja straci kontakt z główną manifestacją, a tym samym zaburzona zostanie wolność publicznego wyrażania poglądów.

Jak wskazał Trybunał Konstytucyjny „wolność zgromadzeń pełni funkcję stabilizacyjną w odniesieniu do istniejącego ładu społecznego oraz politycznego, a przede wszystkim w stosunku do mechanizmu przedstawicielskiego. Jest formą aktywnego udziału obywateli w życiu państwa i przez to troski o dobro wspólne”.

Nie ma naszej zgody na arbitralne i nieuzasadnione ograniczenia wolności obywatelskich. Decyzja co do ich ograniczenia musi wypływać z silnych przesłanek bezpieczeństwa państwa i jego obywateli. Dziś nie ma takiego zagrożenia, a proponowana zmiana wydaje się być podyktowana względami politycznymi i wygodą władzy publicznej. Dlatego też stanowczo sprzeciwiamy się instrumentalnemu ograniczaniu naszych praw i wolności na potrzeby władzy politycznej.

Apelujemy do Senatorów RP o zatrzymanie dalszych prac na tą ustawą i odrzucenie jej w całości.

Jednocześnie zwracamy się do Prezydenta RP o skorzystanie z prawa weta wobec tej ustawy, jeśli zostałaby przyjęta przez parlament.

Amnesty International Polska

Centrum Inicjatyw Obywatelskich

Centrum Kształcenia Liderów i Wychowawców im. Pedro Arrupe

Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych

Federacja Małopolska Pozarządowa

Fundacja Autonomia

Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych

Fundacja Centrum Badań Migracyjnych

Fundacja Centrum Cyfrowe

Fundacja Dialog-Pheniben

Fundacja e-Państwo

Fundacja Frank Bold

Fundacja im. Bronisława Geremka

Fundacja im. Izabeli Jarugi – Nowackiej

Fundacja im. Stefana Batorego

Fundacja Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego

Fundacja Instytut Studiów Strategicznych

Fundacja „Korony Drzew” – dobre życie po 50

Fundacja Kultura Liberalna

Fundacja Machina Fotografika

Fundacja Merkury

Fundacja na rzecz Równości i Emancypacji STER

Fundacja na Rzecz Różnorodności Polistrefa

Fundacja Normalne Miasto – Fenomen

Fundacja Ocalenie

Fundacja Panoptykon

Fundacja Partners Polska

Fundacja Phan Bde

Fundacji Pokolenia

Fundacja Pole Dialogu

Fundacja Polskie Forum Migracyjne

Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”

Fundacja Proaktywni

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Fundacja RÓWNOŚĆ.INFO

Fundacja Strefa Kobiet

Fundacja SYNAPSIS

Fundacja Wolność od Religii

Helsińska Fundacja Praw Człowieka

INPRIS – Instytut Prawa i Społeczeństwa

Instytut Globalnej Odpowiedzialności

Instytut Spraw Publicznych

Kampania Przeciw Homofobii

Kobiety Nauki – Polska Sieć Kobiet Nauki

Mazowieckie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży z

Mózgowym Porażeniem Dziecięcym KROK DALEJ

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

Polska Fundacja im. Roberta Schumana

Polski Instytut Praw Człowieka i Biznes

Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego

Pozarządowego Centrum Rozwoju Społecznego

Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych

Sieć Obywatelska Watchdog Polska

Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides

Stowarzyszenie BORIS

Stowarzyszenie Dialog Społeczny

Stowarzyszenie Ekologiczno-Artystyczne Ręką Dzieło

Stowarzyszenie Homo Faber

Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej

Stowarzyszenie Koalicja Karat

Stowarzyszenie Klon/Jawor

Stowarzyszenie Kobiórska Inicjatywa Kulturalna

Stowarzyszenie Krasnostawski Ruch Ekologiczny „VIRIDIS”

Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza

Stowarzyszenie Na Górze

Stowarzyszenia na rzecz Lesbijek, Gejów, Osób Biseksualnych, Osób

Transpłciowych Oraz Osób Queer „Pracownia Różnorodności”

Stowarzyszenie Naukowe Psychologia i Seksuologia LGBT

Stowarzyszenie Nowoczesność dla Rozwoju

Stowarzyszenie Osób po Endoprotezoplastyce Biodra „Bioderko”

Stowarzyszenia Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”

Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita

Stowarzyszenie Pracownia Obywatelska

Stowarzyszenie Projekt: Polska

Świdnicka Masa Krytyczna – Świdnik Miasto Dla Rowerów

Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne

Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych

 

Tagi

Zobacz również

Newsletter KPH

Zapisz się na nasz newsletter, a my zadbamy o to, żeby docierały do Ciebie bieżące informacje nt. działań naszej organizacji.


Potrzebujesz pomocy psychologicznej lub prawnej?