Wesprzyj KPH

Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej skazał sprawcę homofobicznego ataku na Dariusza Paczkowskiego
z Fundacji Klamra. Sprawca spędzi 6 miesięcy w więzieniu. Będzie musiał również wypłacić poszkodowanemu 2.000 zł. nawiązki. Obsługę prawną sprawy zapewniała Lambda Warszawa oraz Kampania Przeciw Homofobii. Wyrok jest prawomocny.

Do zajścia doszło 13 grudnia 2014 roku w Żywcu pod muralem mieszczek przedstawionych na tle tęczy. Jego autor – Dariusz Paczkowski został zaatakowany podczas udzielania wywiadu. Sprawca homofobicznego ataku kopnął pokrzywdzonego w klatkę piersiową i opluł. Groził mu również uszkodzeniem ciała i pozbawieniem życia. Sam atak sprawcy był motywowany – poprzez skojarzenie z symbolem tęczy uwidocznionej na muralu – wyraźną niechęcią wobec działalności Paczkowskiego na rzecz poszanowania zasady równego traktowania.

Sąd Rejonowy w Żywcu rozpoznający sprawę w pierwszej instancji uznał, że sprawca jest winny popełnienia przestępstwa naruszenia nietykalności cielesnej (art. 217 par. 1 Kodeksu karnego) oraz groźby karalnej (art. 190 par. 1 Kodeksu karnego). Sędzia wymierzył oskarżonemu karę 6 miesięcy pozbawienia wolności, a także orzekł na rzecz Dariusza Paczkowskiego nawiązkę w wysokości 2.000 zł. W orzeczeniu sąd odwoławczy nie przychylił się do apelacji wniesionej przez oskarżonego uznając ją za bezzasadną.

Wymowny jest fakt, że Dariusz Paczkowski został zaatakowały wyłącznie z uwagi na jego zaangażowanie w działalność na rzecz równego traktowania osób LGBT. Finał niniejszego postępowania stanowi wyraźny sygnał, że nie ma przyzwolenia na homofoniczne zachowania – wskazał pilotujący niniejszą sprawę z ramienia KPH, prawnik Paweł Knut. Podobnego zdania jest Karolina Brzezińska, prawniczka ze Stowarzyszenia Lambda Warszawa – Pomimo braku przepisów umożliwiających efektywne ściganie sprawców przestępstw z nienawiści wobec osób LGBT w Polsce, sądy zdają się coraz częściej dostrzegać homofobiczną motywację sprawców. Dariusz Paczkowski jest osobą wyjątkowo zaangażowaną w działania na rzecz praw człowieka. Dlatego tym bardziej cieszy mnie, że atak sprawcy, stanowiący wyraz pogardy i lekceważenia prawa, skutkował wymierzeniem wobec niego kary izolacyjnej.

Tagi

Zobacz również

Newsletter KPH

Zapisz się na nasz newsletter, a my zadbamy o to, żeby docierały do Ciebie bieżące informacje nt. działań naszej organizacji.


Potrzebujesz pomocy psychologicznej lub prawnej?