Wesprzyj KPH

Rzecznictwo społeczne

Co Robimy?

Zmieniamy postawy polskiego społeczeństwa względem osób LGBT+ w celu zwiększenia poparcia dla równościowych postulatów.

Uzyskanie równych praw w Polsce wymaga poparcia społecznego dla postulatów osób LGBT+. Ostatnie lata przyniosły wzrost poziomu akceptacji polskiego społeczeństwa względem osób LGBT+. Aby równouprawnienie stało się rzeczywistością niezbędna jest zmiana postaw w całym polskim społeczeństwie. Konieczne jest również częstsze podejmowanie aktywnych działań przez sojuszników i sojuszniczki. W zakresie zmiany postaw skupiamy się na obszarze rodziny i prawach osób transpłciowych.

Dla osiągnięcia tak wyznaczonego celu podejmujemy działania zmierzające do zmiany postaw społecznych, wyposaża liderów i liderki opinii w wiedzę i umiejętności pozwalające wcielić się w rolę kompetentnych rzeczników i rzeczniczek osób LGBT+. Współpracujemy również z politykami i polityczkami mobilizując tę grupę do podejmowania działań na rzecz równouprawnienia.

Newsletter KPH

Zapisz się na nasz newsletter, a my zadbamy o to, żeby docierały do Ciebie bieżące informacje nt. działań naszej organizacji.


Potrzebujesz pomocy psychologicznej lub prawnej?