Wesprzyj KPH

Przed skorzystaniem z porady prawnej zapoznaj się z zasadami świadczenia pomocy przez prawników i prawniczki KPH.

Skorzystanie z porady prawnej jest równoznaczne z zaakceptowaniem poniższych warunków współpracy z Grupą Prawną KPH.

  1. Prawnicy/czki KPH udzielają bezpłatnych porad prawnych tylko w zakresie spraw dotyczących naruszenia praw osób z powodu ich orientacji seksualnej i/lub tożsamości płciowej;
  2. Każda sprawa podlega indywidualnej ocenie prawnika/-czki KPH co do możliwości i zakresu udzielenia porady prawnej, co oznacza, że nawet sprawa, która zawiera motyw orientacji seksualnej może zostać nie objęta pomocą prawną;
  3. KPH nie zapewnia reprezentacji klientów przed sądami, organami administracji publicznej, ani innymi instytucjami. Jedynie w wybranych sprawach KPH może zdecydować o przydzieleniu pełnomocnika procesowego;
  4. W postępowaniach przed sądami cywilnymi KPH może za zgodą klienta włączyć się do postępowania jako uczestnik i/lub sporządzić opinię. W takiej sytuacji KPH działa jako organizacji społeczna, na rzecz równouprawnienia osób LGBT, nie zaś w imieniu i/lub na rzecz klienta;
    często sądy nie mają podstawowych wiadomości na temat społecznej sytuacji osób LGBT w Polsce, opinie KPH przyczyniają się więc do lepszego zrozumienia zasadności roszczeń powoda, czy osoby pokrzywdzonej;
  5. KPH prowadzi statystyki przyjmowanych spraw, a niektóre przypadki oraz przebieg postępowań opisuje na stronie internetowej i w biuletynie Programu Monitoring Dyskryminacji Osób LGBT nie ujawniając przy tym imienia i nazwiska, ani innych danych umożliwiających identyfikację klienta.
  6. Pomoc prawna udzielana przez KPH jest bezpłatna. W niektórych, uznanych przez KPH za uzasadnione przypadkach klient/ka może zostać poproszony/na o partycypację w kosztach sądowych w sytuacji wytoczenia powództwa przez KPH.

wróć do strony Pomocy

Tagi

Zobacz również

Newsletter KPH

Zapisz się na nasz newsletter, a my zadbamy o to, żeby docierały do Ciebie bieżące informacje nt. działań naszej organizacji.


Potrzebujesz pomocy psychologicznej lub prawnej?