16 stycznia 2017

Petarda z “Zakazem pedałowania” na pokazie koła naukowego Queer UW

Oświadczenie KPH w sprawie wrzucenia petardy z napisem “Zakaz pedałowania” do sali Uniwersytetu Warszawskiego, w której odbywał się pokaz filmu zorganizowany przez koło naukowe Queer UW. 

W związku z wrzuceniem petardy z napisem “Zakaz pedałowania”, które miało miejsce 16 stycznia w czasie pokazu filmowego organizowanego przez organizację studencką Queer UW, wyrażamy poważne zaniepokojenie coraz częściej występującą przemocą wobec osób LGBT. W ostatnich miesiącach obserwujemy nasilenie ataków na tle uprzedzeń. Brak stanowczych reakcji władz na tego typu przestępstwa tworzy atmosferę przyzwolenia, a niska wykrywalność sprawców daje poczucia bezkarności. Zwracamy się do władz uczelni oraz organów ścigania o rzetelne zbadanie tego incydentu oraz podjęcie wszelkich środków w celu zapewnienia bezpieczeństwa studentom i studentkom UW. Zwracamy się również do Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro o potępienie wszelkich ataków na tle uprzedzeń oraz podjęcia konkretnych działań mających na celu walkę z przestępstwami z nienawiści. Wierzymy, że mimo różnic politycznych, Minister Sprawiedliwości zgadza się co do faktu, że bezpieczeństwo obywateli i obywatelek, w tym studentów i studentek, jest ważne i powinno być traktowane priorytetowo.

Relacja z wydarzenia opisana przez studentów i studentki jest dostępna TUTAJ