Ludzie

SLAVA KPH 72 dpi (20 of 24)

Slava Melnyk
dyrektor zarządzający

Z KPH związany od 2011 roku. Zaczynał jako wolontariusz, by 2 lata później dołączyć do zespołu pracowniczego KPH. Początkowo pełnił funkcję koordynatora projektów związanych ze sportem i młodzieżą. Odpowiadał również za współpracę międzynarodową. W latach 2014 – 2018 piastował stanowisko kierownika obszaru edukacja. Przez cztery lata Slava był sekretarzem zarządu, by w lutym 2018  na okres blisko roku objąć funkcję osoby współprzewoniczącej zarządu. Jesienią 2018 roku został dyrektorem zarządzającym KPH.

Kontakt: vmelnyk(at)kph.org.pl

MIRKA 72 dpi net (1)

Mirosława Makuchowska
wicedyrektorka, kierowniczka programowa 

W KPH od 2006 roku. Zaczynała jako koordynatorka nieistniejącego już lokalnego oddziału KPH we Wrocławiu. W 2012 roku dołączyła do zespołu pracowniczego KPH, w którym pełniła funkcję koordynatorki projektów. Tego samego roku Mirka została wybrana wiceprezeską zarządu KPH, którą to funkcję pełniła przez 6 lat. W 2014 roku na okres 4 lata objęła stanowisko dyrektorki ds. rzecznictwa. Od 2018 roku pełni rolę wicedyrektorki i kierowniczki programowej KPH. Jest również członkinią sądu dyscyplinarnego KPH.

Kontakt: mmakuchowska(at)kph.org.pl

Cecylia 72 dpi (1 of 17)

Cecylia Jakubczak
kierowniczka Zespołu Komunikacyjnego 

W Kampanii Przeciw Homofobii od 2015 roku. Początkowo pełniła funkcję specjalistki ds. komunikacji zewnętrznej, by w 2018 roku objąć stanowisko kierowniczki zespołu komunikacyjnego. Do jej zadań należy m.in. realizacja strategii komunikacyjnej organizacji, współpraca z mediami oraz koordynacji działań komunikacyjnych projektów i kampanii społecznych KPH. Cecylia jest członkinią licznych koalicji organizacji społecznych, w których współodpowiada za komunikację (m.in. Koalicja na rzecz Związków Partnerskich i Równości Małżeńskiej i Organizacje społecze. To działa!).

Kontakt: cjakubczak(at)kph.org.pl

Kuba (1)

Jakub Lendzion
kierownik Zespołu Finansowo – Administracyjnego

Z Kampanią Przeciw Homofobii związany od 2011 rok. Zaczynał jako wolontariusz, by po roku dołączyć do zespołu pracowniczego KPH. Początkowo pełnił rolę członka grupy prawnej, by następie objąć funkcję kierownika biura i kierownika wolontariatu. Do końca 2019 roku Jakub sprawował funkcję kierownika biura i HR. Od 2020 pełni rolę kierownika zespołu finansowo-administracyjnego. Niezmiennie od 2012 roku należy również do grupy prawnej KPH, z którą przygotował jako współautor szereg publikacji o tematyce prawniczej.

Kontakt: jlendzion(at)kph.org.pl

Franka 72 dpi (12 of 16)

Franciszka Sady
koordynatorka programowa

Do Kampanii Przeciw Homofobii trafiła w 2013 roku jako wolontariuszka. Po dwóch latach dołączyła do zespołu pracowniczego KPH, gdzie pełni funkcję koordynatorki programowej.  Odpowiadała m.in. za realizację kampanii społecznej Ramię w ramię po równość, akcji Tatuaże przeciw homofobii oraz #SportPrzeciwHomofobii. Obecnie w KPH zajmuje się współpracą z biznesem. W latach 2018 – 2020 Franciszka należała do zarządu KPH, w którym pełniła funkcję sekretarzyni.

Kontakt: fsady(at)kph.org.pl

Justyna 72 dpi (internet) (4 of 18)

Justyna Nakielska
koordynatorka ds. rzecznictwa

Do zespołu Kampanii Przeciw Homofobii dołączyła w 2019 roku zaczynając jako koordynatorka ds. mobilizacji społecznej. Od 2020 r. pracuje jako koordynatorka ds. rzecznictwa. Do jej zadań należy m.in. planowanie, koordynowanie i organizowanie działań rzeczniczych na rzecz praw człowieka osób LGBTI w kraju i zagranicą. Ponadto Justyna jest odpowiedzialna za budowanie i utrzymywanie relacji z partner(k)ami politycznymi i instytucjonalnymi oraz oddolnymi aktywist(k)ami społecznymi działającymi na rzecz osób LGBTI. Obecnie w swoich działaniach skupia się m.in. na tzw. “strefach wolnych od LGBT”.

Kontakt: jnakielska(at)kph.org.pl

Joanna Skonieczna
koordynatorka programowa

Do zespołu Kampanii Przeciw Homofobii dołączyła w 2018 roku obejmując funkcję koordynatorki programowej. Jest specjalistką w zakresie systemu edukacji i zdrowia. Do jej zadań należy wypracowywanie i wdrażanie rozwiązań antydyskryminacyjnych w szkołach i na uczelniach oraz w przychodniach i szpitalach. Na barkach Asi spoczywa koordynacja takich projektów jak Tęczowy Piątek czy MOVE.

Kontakt: jskonieczna(at)kph.org.pl

Mikołaj Muchowicz
Koordynator biura

Do zespołu Kampanii Przeciw Homofobii dołączył w 2021 roku obejmując funkcję kierownika biura stowarzyszenia.

Kontakt: mmuchowicz(at)kph.org.pl

Agata Loewe
psycholożka

Do zespołu KPH dołączyła w 2008 roku. Przez pierwsze 4 lata współpracowała z KPH jako wolontariuszka i badaczka z zakresu psychologii i seksualogii. Od 2012 koordynuje działania dotyczące pomocy psychologicznej KPH. Wspiera organizację w działaniach dotyczących zdrowia osób LGBTI.

Kontakt: aloewe(at)kph.org.pl

Jan Świerszcz
psycholog, trener i badacz  

Z Kampanią Przeciw Homofobii związany od 2006 roku. Autor licznych raportów i opracować dotyczących sytuacji młodych osób LGBT. Współtwórca podręczników dla kadry szkolnej (m.in. wydana przez KPH Lekcja Równości). Specjalista z zakresu edukacji kadry szkolnej. Ponadto w ramach KPH świadczy bezpłatną pomoc psychologiczną.

Kontakt: jswierszcz(at)kph.org.pl