Ludzie

SLAVA KPH 72 dpi (20 of 24)

Slava Melnyk
dyrektor zarządzający

Z KPH związany od 2011 roku. Zaczynał jako wolontariusz, by 2 lata później dołączyć do zespołu pracowniczego KPH. Początkowo pełnił funkcję koordynatora projektów związanych ze sportem i młodzieżą. Odpowiadał również za współpracę międzynarodową. W latach 2014 – 2018 piastował stanowisko kierownika obszaru edukacja. Przez cztery lata Slava był sekretarzem zarządu, by w lutym 2018  na okres blisko roku objąć funkcję osoby współprzewoniczącej zarządu. Jesienią 2018 roku został dyrektorem zarządzającym KPH.

Kontakt: vmelnyk(at)kph.org.pl

Basia 72 dpi (3 of 19)aaa

Barbara Grzybowska
kierowniczka Zespołu Finansowo-Administracyjnego

Na pokładzie Kampanii Przeciw Homofobii od 2018 roku, gdzie od samego początku pełni rolę kierowniczki Zespołu Finansowo – Administracyjnego. Basia jest odpowiedzialna za zarządzanie finansami KPH, współpracę z księgowością oraz zapewnienie płynności pracy organizacji w zakresie obsługi administracyjnej.

Kontakt: bgrzybowska(at)kph.org.pl

MIRKA 72 dpi net (1)

Mirosława Makuchowska
kierowniczka Zespołu Politycznego

W KPH od 2006 roku. Zaczynała jako koordynatorka nieistniejącego już lokalnego oddziału KPH we Wrocławiu. W 2012 roku dołączyła do zespołu pracowniczego KPH, w którym pełniła funkcję koordynatorki projektów. Tego samego roku Mirka została wybrana wiceprezeską zarządu KPH, którą to funkcję pełniła przez 6 lat. W 2014 roku na okres 4 lata objęła stanowisko dyrektorki ds. rzecznictwa. Od 2018 roku pełni rolę kierowniczki Zespołu Politycznego. Jest również członkinią sądu dyscyplinarnego KPH.

Kontakt: mmakuchowska(at)kph.org.pl

Kasia pion 2000pix

Katarzyna Remin
kierowniczka Zespołu Społecznego

Do zespołu KPH dołączyła w 2008 roku jako autorka wystawy Berlin Yogyakarta. Od 2012 roku prowadzi Akademię Zaangażowanego Rodzica. W 2014 roku została kierowniczką obszaru Sojusznicy i Rodzice. W tym samym roku Kasia dołączyła do zarządu KPH, którego członkinią była przez dwie kadencje. Od 2018 roku pełni funkcje kierowniczki Zespołu Społecznego. W tym samym roku została wybrana członkinią sądu dyscyplinarnego KPH. Na swoim koncie ma realizację kilku kampanii społecznych KPH (m.in. Rodzicie odważcie się mówić i Przekażmy sobie znak pokoju).

Kontakt: kremin(at)kph.org.pl

Cecylia Jakubczak
kierowniczka Zespołu Komunikacyjnego 

W Kampanii Przeciw Homofobii od 2015 roku. Początkowo pełniła funkcję specjalistki ds. komunikacji zewnętrznej, by w 2018 roku objąć stanowisko kierowniczki Zespołu Komunikacyjnego. Do jej zadań należy m.in. realizacja strategii komunikacyjnej organizacji, współpraca z mediami oraz koordynacji działań komunikacyjnych projektów i kampanii społecznych KPH. Cecylia jest członkinią licznych koalicji organizacji społecznych, w których współodpowiada za komunikację (m.in. Koalicja na rzecz Związków Partnerskich i Równości Małżeńskiej i Organizacje społecze. To działa!).

Kontakt: cjakubczak(at)kph.org.pl

Justyna 72 dpi (internet) (4 of 18)

Justyna Nakielska
koordynatorka ds. mobilizacji społecznej| Zespół Komunikacyjny

Do zespołu Kampanii Przeciw Homofobii dołączyła w 2019 roku. Do jej zadań należy m.in. planowanie i wdrażanie kampanii mobilizacyjnych oraz obsługa platform mobilizacyjnych online. Ponadto Justyna jest odpowiedzialna za utrzymywanie relacji z decydentami i decydentkami związanymi z kampaniami społecznymi KPH (m.in. Głosuję na miłość)

adw. Paweł Knut
starszy prawnik, współprzewodniczący zarządu KPH | Zespół Polityczny

Do Kampanii Przeciw Homofobii dołączył w 2011 roku. Początkowo jako członek grupy prawnej, a następnie od 2014 roku jako jej koordynator. Do jego zadań należy m.in. koordynacja pomocy prawnej udzielanej przez KPH, prowadzenie sądowych postępowań strategicznych, a także wspieranie działań rzeczniczych. Paweł jest autorem szeregu publikacji KPH o tematyce prawniczej. W latach 2016 – 2018 pełnił rolę członka zarządu KPH. W 2018 został wybrany współprzewodniczącym zarządu KPH.

Kontakt: pknut(at)kph.org.pl

adw. Karolina Gierdal
młodsza prawniczka | Zespół Polityczny

Współpracę z Kampanią Przeciw Homofobii rozpoczęła w 2017 roku  jako wolontariuszka grupy prawnej. Po kilku miesiącach dołączyła do zespołu pracowniczego KPH  jako młodsza prawniczka. Do jej obowiązków należy m.in. udzielanie pomocy prawnej osobom zgłaszającym się do KPH, koordynacja grupy prawnej, wspieranie działań rzeczniczych i politycznych.

Kontakt: kgierdal(at)kph.org.pl

Magdalena Świder
koordynatorka programowa, kierowniczka wolontariatu | Zespół Polityczny

Z Kampanią Przeciw Homofobii związana od 2011 roku. Zaczynała jako wolontariuszka, by w 2013 roku objąć funkcję asystentki kierownika obszarowego. Rok później została koordynatorką projektu wymiany międzynarodowej. W latach 2014 – 2016 była członkinią zarządu KPH. Między rokiem 2015 a 2017 koordynowała międzynarodowy projekt Hate No More dotyczący przestępstw z nienawiści. W 2018 roku Magda dołączyła do Zespołu Politycznego. W tym samym roku objęła funkcję kierowniczki wolontariatu.

Kontakt: mswider(at)kph.org.pl

Jakub Lendzion
administrator biura i HR | Zespół Finansowo – Administracyjny

Z Kampanią Przeciw Homofobii związany od 2011 rok. Zaczynał jako wolontariusz, by po roku dołączyć do zespołu pracowniczego KPH. Początkowo pełnił rolę członka grupy prawnej, by następie objąć funkcję kierownika biura i kierownika wolontariatu. Obecnie Jakub sprawuje funkcję kierownika biura i HR. Niezmiennie od 2012 roku należy również do grupy prawnej KPH, z którą przygotował jako współautor szereg publikacji o tematyce prawniczej.

Franka 72 dpi (12 of 16)

Franciszka Sady
koordynatorka programowa, sekretarzyni zarządu | Pion Społeczny

Do Kampanii Przeciw Homofobii trafiła w 2013 roku jako wolontariuszka. Po dwóch latach dołączyła do zespołu pracowniczego KPH, gdzie pełni funkcję koordynatorki programowej Zespołu Społecznego.  Odpowiada m.in. za realizację kampanii społecznej Ramię w ramię po równość, akcji Tatuaże przeciw homofobii oraz #SportPrzeciwHomofobii. W 2018 roku Franciszka została wybrana członkinią zarządu KPH, gdzie sprawuje funkcję sekretarzyni.

Kontakt: fsady(at)kph.org.pl

11

Joanna Skonieczna
koordynatorka programowa | Pion Równe Traktowanie

Do zespołu Kampanii Przeciw Homofobii dołączyła w 2018 roku. Jest specjalistką w zakresie systemu edukacji i zdrowia. Do jej zadań należy wypracowywanie i wdrażanie rozwiązań antydyskryminacyjnych w szkołach i na uczelniach oraz w przychodniach i szpitalach. Na barkach Asi spoczywa koordynacja takich projektów jak Tęczowy Piątek czy MOVE.

Kontakt: jskonieczna(at)kph.org.pl

Agata Loewe
psycholożka

Do zespołu KPH dołączyła w 2008 roku. Przez pierwsze 4 lata współpracowała z KPH jako wolontariuszka i badaczka z zakresu psychologii i seksualogii. Od 2012 koordynuje działania dotyczące pomocy psychologicznej KPH. Wspiera organizację w działaniach dotyczących zdrowia osób LGBTI.

Kontakt: aloewe(at)kph.org.pl

Jan Świerszcz
psycholog, trener i badacz  

Z Kampanią Przeciw Homofobii związany od 2006 roku. Autor licznych raportów i opracować dotyczących sytuacji młodych osób LGBT. Współtwórca podręczników dla kadry szkolnej (m.in. wydana przez KPH Lekcja Równości). Specjalista z zakresu edukacji kadry szkolnej. Ponadto w ramach KPH świadczy bezpłatną pomoc psychologiczną.

Kontakt: jswierszcz(at)kph.org.pl

Marcin Rodzinka
skarbnik zarządu KPH

Do Kampanii Przeciw Homofobii trafił w 2009 roku. Zaczynał jako członek nieistniejącej już grupy lokalnej KPH Podkarpacie, z którą był związany do 2012 roku. Do zespołu pracowniczego KPH dołączył w 2014 obejmując funkcję kierownika obszaru zdrowie. W 2016 roku został wybrany członkiem zarządu KPH, którym jest już drugą kadencję. Obecnie Marcin  pracuje w Mental Health Europe w Brukseli.

Dorota Stobiecka
członkini zarządu KPH

Związana z KPH od 2014 jako uczestniczka III edycji Akademii  Zaangażowanego Rodzica  i IV edycji liderów. Pomysłodawczyni i koordynatorka spotkań rodziców i sojuszników integrujących środowisko rodzin.  Współorganizuje działania organizacyjne i informacyjne grupy rodziców. Od lutego 2018 r. członkini zarządu KPH i jednocześnie wiceprezeska  stowarzyszenia My,Rodzice zrzeszającego matki, ojców oraz sojuszników i sojuszniczki osób LGBTQIA.