Ludzie

DSC_2439 DSC_2727 (1)
A.Chaber
dyrektor zarządzający, prezes KPH

Z Kampanią Przeciw Homofobii związany od 2008 roku. Najpierw jako wolontariusz, potem koordynator wolontariatu, a następnie kierownik projektów. W stowarzyszeniu pełni rolę dyrektora zarządzającego odpowiedzialnego m.in. za organizację pracy i fundraising. Od 2012 roku sprawuje funkcję prezesa zarządu KPH, którym jest do dzisiaj.

Kontakt: achaber(at)kph.org.pl

Mirosława Makuchowska
dyrektorka ds. rzecznictwa, wiceprezeska KPH

W KPH od 2006 roku. Zaczynała jako koordynatorka lokalnego oddziału KPH we Wrocławiu. W 2012 roku dołączyła do warszawskiego zespołu, w którym pełniła funkcję koordynatorki projektów. Tego samego roku została wybrana wiceprezeską zarządu KPH, którą jest do dzisiaj. W 2014 roku objęła stanowisko dyrektorki ds. rzecznictwa odpowiedzialnej za współpracę z politykami.

Kontakt: mmakuchowska(at)kph.org.pl

DSC_2867 DSC_2337
adw. Paweł Knut
starszy prawnik, członek zarządu KPH

Do Kampanii Przeciw Homofobii dołączył w 2011 roku. Początkowo jako członek grupy prawnej, a następnie od 2014 roku jako jej koordynator. Do jego zadań należy m.in. koordynacja pomocy prawnej udzielanej przez KPH, prowadzenie sądowych postępowań strategicznych, a także wspieranie działań rzeczniczych. Od 2016 pełni również rolę członka zarządu KPH.

Kontakt: pknut(at)kph.org.pl

 

Vyacheslav Melnyk
kierownik obszaru edukacja, sekretarz zarządu KPH

Z KPH związany od 2011 roku. Zaczynał jako wolontariusz, by dwa lata później dołączyć do zespołu pracowniczego KPH. Początkowo pełnił funkcję koordynatora projektów związanych ze sportem i młodzieżą. Odpowiadał również za współpracę międzynarodową. W 2014 roku objął stanowisko kierownika obszaru edukacja. W tym samym roku został wybrany sekretarzem zarządu KPH, którym jest już drugą kadencję.

Kontakt: vmelnyk(at)kph.org.pl

DSC_3798 DSC_2740
Katarzyna Remin
kierowniczka obszaru, członkini zarządu KPH

Do zespołu KPH dołączyła w 2008 roku jako autorka wystawy Berlin – Yogyakarta. Od 2012 roku prowadzi Akademię Zaangażowanego Rodzica. W 2014 roku została kierowniczką obszaru sojusznicy i rodzice. W tym samym roku dołącza do zarządu KPH jako jego członkini. W organizacji odpowiada również za realizacje kampanii społecznych (m.in. Odważcie się mówić i Przekażmy sobie znak pokoju).

Kontakt: kremin(at)kph.org.pl

Marcin Rodzinka
kierownik obszaru zdrowie, członek zarządu KPH

Do Kampanii Przeciw Homofobii trafił w 2009 roku. Zaczynał jako członek grupy lokalnej KPH Podkarpacie, z którą był związany do 2012 roku. Do warszawskiego zespołu KPH dołączył w 2014 obejmując funkcję kierownika obszaru zdrowie. Dwa lata później został wybrany członkiem zarządu KPH.

Kontakt: mrodzinka(at)kph.org.pl

DSC_2293 DSC_2578
Cecylia Jakubczak
specjalistka ds. komunikacji zewnętrznej

Do zespołu Kampanii Przeciw Homofobii dołączyła w 2015 roku, w którym od samego początku pełni rolę specjalistki ds. komunikacji zewnętrznej. Do jej zadań należy przede wszystkim budowanie strategii komunikacyjnej KPH, współpraca z mediami oraz obsługa mediów społecznościowych organizacji.

Kontakt: cjakubczak(at)kph.org.pl

 

Wioletta Jaworska
koordynatorka programowa

Współpracę z Kampanią Przeciw Homofobii rozpoczęła w 2013 roku jako wolontariuszka. Dwa lata później objęła stanowisko koordynatorki programowej odpowiedzialnej za koordynację prac związanych z obszarem sojusznicy i rodzice. Jest współodpowiedzialna za realizację kampanii społecznej Ramię w ramię po równość. Ponadto w ramach KPH świadczy usługi z zakresu pomocy psychologicznej.

Kontakt: wjaworsk(at)kph.org.pl

DSC_3738 DSC_2489
Jakub Lendzion
kierownik biura i wolontariatu, członek grupy prawnej

Z Kampanią Przeciw Homofobii związany od 2011 roku. Zaczynał jako wolontariusz, by po roku dołączyć do zespołu pracowniczego KPH. Początkowo pełnił rolę członka grupy prawnej. Obecnie sprawuje funkcję kierownika biura i wolontariatu. Niezmiennie od 2012 roku należy również do grupy prawnej KPH.

Kontakt: info(at)kph.org.pl

Agata Loewe
psycholożka

Do zespołu KPH dołączyła w 2008 roku. Przez pierwsze 4 lata współpracowała z KPH jako wolontariuszka i badaczka z zakresu psychologii i seksuologii. Od 2012 roku koordynuje działania dotyczące pomocy psychologicznej KPH. Wspiera organizację w obszarze zdrowie osób LGBTI.

Kontakt: bezpieczniej(at)kph.org.pl

DSC_2599 DSC_2243
Franciszka Sady
koordynatorka programowa

Do Kampanii Przeciw Homofobii trafiła w 2013 roku jako wolontariuszka. Po dwóch latach dołączyła do zespołu pracowniczego KPH, gdzie pełni funkcję koordynatorki programowej. Do jej zadań należy koordynacja prac związanych z obszarem sojusznicy i rodzice. Jest współodpowiedzialna za realizację kampanii społecznej Ramię w ramię po równość.

Kontakt: fsady(at)kph.org.pl

Magdalena Świder
koordynatorka programowa

Z Kampanią Przeciw Homofobii związana od 2011. Zaczynała jako wolontariuszka, by w 2013 roku objąć funkcję asystentki kierownika obszaru. Rok później została koordynatorką projektu wymiany międzynarodowej. W latach 2014 – 2016 była członkinią zarządu KPH. Między rokiem 2015 a 2017 koordynowała międzynarodowy projekt Hate No More dotyczący przestępstw z nienawiści. Od 2017 roku jako koordynatorka programowa odpowiada m.in. za organizację edukacyjnych akcji ulicznych i udział KPH w festiwalach.

Kontakt: mswider(at)kph.org.pl