Ludzie

Vyacheslav Melnyk
dyrektor zarządzający, kierownik Pionu Równe Traktowanie

Z KPH związany od 2011 roku. Zaczynał jako wolontariusz, by 2 lata później dołączyć do zespołu pracowniczego KPH. Początkowo pełnił funkcję koordynatora projektów związanych ze sportem i młodzieżą. Odpowiadał również za współpracę międzynarodową. W 2014 roku objął stanowisko kierownika obszaru edukacja. W tym samym roku został wybrany sekretarzem zarządu, by w 2018 objąć funkcję osoby współprzewoniczącej zarządu. Obecnie pełni funkcję kierownika Pionu Równe Traktowanie i p.o. dyrektora zarządzającego.

Kontakt: vmelnyk(at)kph.org.pl

Mirosława Makuchowska
kierowniczka Pionu Politycznego

W KPH od 2006 roku. Zaczynała jako koordynatorka lokalnego oddziału KPH we Wrocławiu. W 2012 roku dołączyła do warszawskiego zespołu, w którym pełniła funkcję koordynatorki projektów. Tego samego roku została wybrana wiceprezeską zarządu KPH, którą to funkcję pełniła do lutego 2018 roku. W 2014 roku objęła stanowisko dyrektorki ds. rzecznictwa odpowiedzialnej za współpracę z politykami. Obecnie pełni rolę kierowniczki Pionu Politycznego.

Kontakt: mmakuchowska(at)kph.org.pl

Cecylia Jakubczak
kierowniczka Pionu Komunikacyjnego

W Kampanii Przeciw Homofobii od 2015 roku. Początkowo pełniła funkcję specjalistki ds. komunikacji zewnętrznej, by w 2018 roku objąć stanowisko kierowniczki Pionu Komunikacyjnego. Do jej zadań należy m.in. budowanie strategii komunikacyjnej KPH, współpraca z mediami oraz obsługa mediów społecznościowych organizacji. Cecylia jest członkinią licznych koalicji organizacji społecznych, w których odpowiada za komunikację (m.in. Koalicja na rzecz Związków Partnerskich i Równości Małżeńskiej).

Kontakt: cjakubczak(at)kph.org.pl

Katarzyna Remin
kierowniczka Pionu Społecznego

Do zespołu KPH dołączyła w 2008 roku jako autorka wystawy Berlin Yogyakarta. Od 2012 roku prowadzi Akademię Zaangażowanego Rodzica. W 2014 roku została kierowniczką obszaru Sojusznicy i Rodzice. W tym samym roku dołączyła do zarządu KPH, którego członkinią była przez dwie kadencje. Od 2018 roku pełni funkcje kierowniczki Pionu Społecznego. W tym samym roku została wybrana członkinią sądu dyscyplinarnego KPH. W organizacji odpowiada również za realizację kampanii społecznych (m.in. Rodzicie odważcie się mówić i Przekażmy sobie znak pokoju).

Kontakt: kremin(at)kph.org.pl

adw. Paweł Knut
starszy prawnik, członek zarządu KPH

Do Kampanii Przeciw Homofobii dołączył w 2011 roku. Początkowo jako członek grupy prawnej, a następnie od 2014 roku jako jej koordynator. Do jego zadań należy m.in. koordynacja pomocy prawnej udzielanej przez KPH, prowadzenie sądowych postępowań strategicznych, a także wspieranie działań rzeczniczych. Jest autorem szeregu publikacji KPH o tematyce prawniczej. Od 2016 pełni rolę członka zarządu KPH. W 2018 dołączył do zespołu Pionu Politycznego.

Kontakt: pknut(at)kph.org.pl

Jakub Lendzion
administrator biura i HR

Z Kampanią Przeciw Homofobii związany od 2011 rok. Zaczynał jako wolontariusz, by po roku dołączyć do zespołu pracowniczego KPH. Początkowo pełnił rolę członka grupy prawnej, by następie objąć funkcję kierownika biura i kierownika wolontariatu. Obecnie Jakub sprawuje funkcję kierownika biura i HR. Niezmiennie od 2012 roku należy również do grupy prawnej KPH, z którą przygotował jako współautor szereg publikacji o tematyce prawniczej.

Kontakt: jlendzion(at)kph.org.pl

Wioletta Jaworska
koordynatorka programowa

Współpracę z Kampanią Przeciw Homofobii rozpoczęła w 2013 roku jako wolontariuszka. Dwa lata później objęła stanowisko koordynatorki programowej odpowiedzialnej za koordynację prac związanych z obszarem Sojusznicy i Rodzice. Obecnie należy do zespołu Pionu Społecznego. Jest współodpowiedzialna za realizację kampanii społecznej “Ramię w ramię po równość”. Ponadto w ramach KPH świadczy usługi z zakresu pomocy psychologicznej.

Kontakt: wjaworska(at)kph.org.pl

Franciszka Sady
koordynatorka programowa, członkini zarządu KPH

Do Kampanii Przeciw Homofobii trafiła w 2013 roku jako wolontariuszka. Po dwóch latach dołączyła do zespołu pracowniczego KPH,  gdzie objęła funkcję koordynatorki programowej odpowiedzialnej za obszar Sojusznicy i Rodzice. Obecnie należy do zespołu Pionu Społecznego, w którym odpowiada m.in. za realizację kampanii społecznej “Ramię w ramię po równości”. Ponadto od lutego 2018 pełni rolę sekretarzyni zarządu KPH.

Kontakt: fsady(at)kph.org.pl

Magdalena Świder
koordynatorka programowa, kierowniczka wolontariatu    

Z Kampanią Przeciw Homofobii związana od 2011 roku. Zaczynała jako wolontariuszka, by w 2013 roku objąć funkcję asystentki kierownika obszarowego. Rok później została koordynatorką projektu wymiany międzynarodowej. W latach 2014 – 2016 była członkinią zarządu KPH. Między rokiem 2015 a 2017 koordynowała międzynarodowy projekt Hate No More dotyczący przestępstw z nienawiści. W 2018 roku dołączyła do zespołu Pionu Politycznego. W tym samym roku objęła funkcję kierowniczki wolontariatu.

Kontakt: mswider(at)kph.org.pl

Aleksandra Magryta
koordynatorka wydarzeń i biura

Do zespołu Kampanii Przeciw Homofobii dołączyła w 2018 roku. W organizacji pełni rolę koordynatorki wydarzeń i biura. Odpowiada m.in. za organizację edukacyjnych akcji ulicznych, udział KPH w marszach równości. Na jej barkach spoczywa koordynacja działań logistycznych dot. Akademii Zaangażowanego Rodzica. Ola należy również do zespołu koordynującego coroczną galę KPH “Ramię w ramię po równość”.

Kontakt: amagryta(at)kph.org.pl

Agata Loewe
psycholożka

Do zespołu KPH dołączyła w 2008 roku. Przez pierwsze 4 lata współpracowała z KPH jako wolontariuszka i badaczka z zakresu psychologii i seksualogii. Od 2012 koordynuje działania dotyczące pomocy psychologicznej KPH. Wspiera organizację w działaniach dotyczących zdrowia osób LGBTI.

Kontakt: aloewe(at)kph.org.pl

Jan Świerszcz
psycholog, trener i badacz  

Z Kampanią Przeciw Homofobii związany od 2006 roku. Autor licznych raportów i opracować dotyczących sytuacji młodych osób LGBT. Współtwórca podręczników dla kadry szkolnej (m.in. wydana przez KPH “Lekcja Równości”). Specjalista z zakresu edukacji kadry szkolnej. Ponadto w ramach KPH świadczy bezpłatną pomoc psychologiczną.

Kontakt: jswierszcz(at)kph.org.pl