Ludzie

SLAVA KPH 72 dpi (20 of 24)

Slava Melnyk
dyrektor zarządzający

Z KPH związany od 2011 roku. Zaczynał jako wolontariusz, by 2 lata później dołączyć do zespołu pracowniczego KPH. Początkowo pełnił funkcję koordynatora projektów związanych ze sportem i młodzieżą. Odpowiadał również za współpracę międzynarodową. W latach 2014 – 2018 piastował stanowisko kierownika obszaru edukacja. Przez cztery lata Slava był sekretarzem zarządu, by w lutym 2018  na okres blisko roku objąć funkcję osoby współprzewoniczącej zarządu. Jesienią 2018 roku został dyrektorem zarządzającym KPH.

Kontakt: vmelnyk(at)kph.org.pl

MIRKA 72 dpi net (1)

Mirosława Makuchowska
wicedyrektorka, kierowniczka programowa 

W KPH od 2006 roku. Zaczynała jako koordynatorka nieistniejącego już lokalnego oddziału KPH we Wrocławiu. W 2012 roku dołączyła do zespołu pracowniczego KPH, w którym pełniła funkcję koordynatorki projektów. Tego samego roku Mirka została wybrana wiceprezeską zarządu KPH, którą to funkcję pełniła przez 6 lat. W 2014 roku na okres 4 lata objęła stanowisko dyrektorki ds. rzecznictwa. Od 2018 roku pełni rolę kierowniczki Zespołu Politycznego. Jest również członkinią sądu dyscyplinarnego KPH.

Kontakt: mmakuchowska(at)kph.org.pl

Cecylia 72 dpi (1 of 17)

Cecylia Jakubczak
kierowniczka Zespołu Komunikacyjnego 

W Kampanii Przeciw Homofobii od 2015 roku. Początkowo pełniła funkcję specjalistki ds. komunikacji zewnętrznej, by w 2018 roku objąć stanowisko kierowniczki Zespołu Komunikacyjnego. Do jej zadań należy m.in. realizacja strategii komunikacyjnej organizacji, współpraca z mediami oraz koordynacji działań komunikacyjnych projektów i kampanii społecznych KPH. Cecylia jest członkinią licznych koalicji organizacji społecznych, w których współodpowiada za komunikację (m.in. Koalicja na rzecz Związków Partnerskich i Równości Małżeńskiej i Organizacje społecze. To działa!).

Kontakt: cjakubczak(at)kph.org.pl

Kuba (1)

Jakub Lendzion
kierownik Zespołu Finansowo – Administracyjnego

Z Kampanią Przeciw Homofobii związany od 2011 rok. Zaczynał jako wolontariusz, by po roku dołączyć do zespołu pracowniczego KPH. Początkowo pełnił rolę członka grupy prawnej, by następie objąć funkcję kierownika biura i kierownika wolontariatu. Do końca 2019 roku Jakub sprawował funkcję kierownika biura i HR. Od 2020 pełni rolę kierownika Zespołu Finansowo-Administracyjnego. Niezmiennie od 2012 roku należy również do grupy prawnej KPH, z którą przygotował jako współautor szereg publikacji o tematyce prawniczej.

Kontakt: jlendzion(at)kph.org.pl

Kasia-72-dpi-11-of-23znuaba

Katarzyna Remin
koordynatorka programowa

Do zespołu KPH dołączyła w 2008 roku jako autorka wystawy Berlin Yogyakarta. Od 2012 roku prowadzi Akademię Zaangażowanego Rodzica. W 2014 roku została kierowniczką obszaru Sojusznicy i Rodzice. W tym samym roku Katarzyna dołączyła do zarządu KPH, którego członkinią była przez dwie kadencje. W latach 2018 – 2019 roku pełniła funkcje kierowniczki Zespołu Społecznego. Obecnie piastuje stanowisko koordynatorki programowej. Na swoim koncie ma realizację kilku kampanii społecznych KPH (m.in. Rodzicie odważcie się mówić i Przekażmy sobie znak pokoju). Katarzyna jest jednocześnie członkinią sądu dyscyplinarnego KPH.

Kontakt: kremin(at)kph.org.pl

Justyna 72 dpi (internet) (4 of 18)

Justyna Nakielska
koordynatorka programowa

Do zespołu Kampanii Przeciw Homofobii dołączyła w 2019 roku zaczynając jako koordynatorka ds. mobilizacji społecznej. Od 2020 r. pracuje jako koordynatorka programowa w Zespole Rzeczniczym. Do jej zadań należy m.in. planowanie, koordynowanie i organizowanie działań rzeczniczych na rzecz praw człowieka osób LGBTI w kraju i zagranicą. Ponadto Justyna jest odpowiedzialna za budowanie i utrzymywanie relacji z partner(k)ami politycznymi i instytucjonalnymi oraz oddolnymi aktywist(k)ami społecznymi działającymi na rzecz osób LGBTI. Obecnie w swoich działaniach skupia się m.in. na tzw. “strefach wolnych od LGBT”.

Kontakt: jnakielska(at)kph.org.pl

Paweł Knut
Ekspert ds. innowacji i rozwoju strategii organizacji 

Do Kampanii Przeciw Homofobii dołączył w 2011 roku. Do jego zadań należy m.in. identyfikowanie nowych zjawisk społecznych i idei, a także analizowanie możliwości ich wykorzystania dla rozwoju organizacji. Paweł jest autorem szeregu analiz i raportów KPH. Przed objęciem obecnego stanowiska przez dziewięć lat pełnił funkcję prawnika organizacji, w tym od 2014 roku koordynującego jej działaniami prawnymi. W latach 2016 – 2020 Paweł był także członkiem zarządu KPH, w tym od 2018 roku jego współprzewodniczącym.

Kontakt: pknut(at)kph.org.pl

adw. Karolina Gierdal
Prawniczka 

Współpracę z Kampanią Przeciw Homofobii rozpoczęła w 2017 roku  jako wolontariuszka grupy prawnej. Po kilku miesiącach dołączyła do zespołu pracowniczego KPH  jako młodsza prawniczka. Do jej obowiązków należy m.in. udzielanie pomocy prawnej osobom zgłaszającym się do KPH, koordynacja grupy prawnej, wspieranie działań rzeczniczych i politycznych.

Kontakt: kgierdal(at)kph.org.pl

fbfbfbfbf

Anna Berdowska
specjalistka ds. PR i komunikacji junior

Współpracę z Kampanią Przeciw Homofobii rozpoczęła w 2017 roku w ramach praktyk studenckich, by 3 lata później dołączyć do zespołu organizacji, gdzie od 2020 roku pełni funkcję specjalistki ds. PR i komunikacji. Do jej zadań należy wspieranie działań komunikacyjnych dot. projektów i kampanii społecznych KPH, kontakt z dziennikarzami i dziennikarkami oraz obsługa mediów społecznościowych organizacji.

Kontakt: aberdowska(at)kph.org.pl

2b

Franciszka Sady
koordynatorka programowa

Do Kampanii Przeciw Homofobii trafiła w 2013 roku jako wolontariuszka. Po dwóch latach dołączyła do zespołu pracowniczego KPH, gdzie pełni funkcję koordynatorki programowej Zespołu Społecznego.  Odpowiada m.in. za realizację kampanii społecznej Ramię w ramię po równość, akcji Tatuaże przeciw homofobii oraz #SportPrzeciwHomofobii. W latach 2018 – 2020 Franciszka należała do zarządu KPH, w którym pełniła funkcję sekretarzyni.

Kontakt: fsady(at)kph.org.pl

Joanna Skonieczna
koordynatorka programowa

Do zespołu Kampanii Przeciw Homofobii dołączyła w 2018 roku. Jest specjalistką w zakresie systemu edukacji i zdrowia. Do jej zadań należy wypracowywanie i wdrażanie rozwiązań antydyskryminacyjnych w szkołach i na uczelniach oraz w przychodniach i szpitalach. Na barkach Asi spoczywa koordynacja takich projektów jak Tęczowy Piątek czy MOVE.

Kontakt: jskonieczna(at)kph.org.pl

Agata Loewe
psycholożka

Do zespołu KPH dołączyła w 2008 roku. Przez pierwsze 4 lata współpracowała z KPH jako wolontariuszka i badaczka z zakresu psychologii i seksualogii. Od 2012 koordynuje działania dotyczące pomocy psychologicznej KPH. Wspiera organizację w działaniach dotyczących zdrowia osób LGBTI.

Kontakt: aloewe(at)kph.org.pl

Jan Świerszcz
psycholog, trener i badacz  

Z Kampanią Przeciw Homofobii związany od 2006 roku. Autor licznych raportów i opracować dotyczących sytuacji młodych osób LGBT. Współtwórca podręczników dla kadry szkolnej (m.in. wydana przez KPH Lekcja Równości). Specjalista z zakresu edukacji kadry szkolnej. Ponadto w ramach KPH świadczy bezpłatną pomoc psychologiczną.

Kontakt: jswierszcz(at)kph.org.pl