Ludzie

SLAVA KPH 72 dpi (20 of 24)

Slava Melnyk
dyrektor zarządzający

Z KPH związany od 2011 roku. Zaczynał jako wolontariusz, by 2 lata później dołączyć do zespołu pracowniczego KPH. Początkowo pełnił funkcję koordynatora projektów związanych ze sportem i młodzieżą. Odpowiadał również za współpracę międzynarodową. W latach 2014 – 2018 piastował stanowisko kierownika obszaru edukacja. Przez cztery lata Slava był sekretarzem zarządu, by w lutym 2018  na okres blisko roku objąć funkcję osoby współprzewoniczącej zarządu. Jesienią 2018 roku został dyrektorem zarządzającym KPH.

Kontakt: vmelnyk(at)kph.org.pl

MIRKA 72 dpi net (1)

Mirosława Makuchowska
wicedyrektorka, kierowniczka programowa 

W KPH od 2006 roku. Zaczynała jako koordynatorka nieistniejącego już lokalnego oddziału KPH we Wrocławiu. W 2012 roku dołączyła do zespołu pracowniczego KPH, w którym pełniła funkcję koordynatorki projektów. Tego samego roku Mirka została wybrana wiceprezeską zarządu KPH, którą to funkcję pełniła przez 6 lat. W 2014 roku na okres 4 lata objęła stanowisko dyrektorki ds. rzecznictwa. Od 2018 roku pełni rolę wicedyrektorki i kierowniczki programowej KPH. Jest również członkinią sądu dyscyplinarnego KPH.

Kontakt: mmakuchowska(at)kph.org.pl

Cecylia 72 dpi (1 of 17)

Cecylia Jakubczak
kierowniczka Zespołu Komunikacyjnego 

W Kampanii Przeciw Homofobii od 2015 roku. Początkowo pełniła funkcję specjalistki ds. komunikacji zewnętrznej, by w 2018 roku objąć stanowisko kierowniczki zespołu komunikacyjnego. Do jej zadań należy m.in. realizacja strategii komunikacyjnej organizacji, współpraca z mediami, zarządzanie mediami społecznościowymi KPH oraz koordynacji działań komunikacyjnych projektów i kampanii społecznych KPH. Cecylia jest członkinią licznych koalicji organizacji społecznych (m.in. Koalicja na rzecz Związków Partnerskich i Równości Małżeńskiej i Organizacje społeczne. To działa!).

Kontakt: cjakubczak(at)kph.org.pl

Kuba (1)

Jakub Lendzion
kierownik Zespołu Finansowo – Administracyjnego

Z Kampanią Przeciw Homofobii związany od 2011 rok. Zaczynał jako wolontariusz, by po roku dołączyć do zespołu pracowniczego KPH. Początkowo pełnił rolę członka grupy prawnej, by następie objąć funkcję kierownika biura i kierownika wolontariatu. Do końca 2019 roku Jakub sprawował funkcję kierownika biura i HR. Od 2020 pełni rolę kierownika zespołu finansowo-administracyjnego. Niezmiennie od 2012 roku należy również do grupy prawnej KPH, z którą przygotował jako współautor szereg publikacji o tematyce prawniczej.

Kontakt: jlendzion(at)kph.org.pl

Franka 72 dpi (12 of 16)

Franciszka Sady
koordynatorka programowa

Do Kampanii Przeciw Homofobii trafiła w 2013 roku jako wolontariuszka. Po dwóch latach dołączyła do zespołu pracowniczego KPH, gdzie pełni funkcję koordynatorki programowej.  Odpowiadała m.in. za realizację kampanii społecznej Ramię w ramię po równość, akcji Tatuaże przeciw homofobii oraz #SportPrzeciwHomofobii. Obecnie w KPH zajmuje się współpracą z biznesem. W latach 2018 – 2020 Franciszka należała do zarządu KPH, w którym pełniła funkcję sekretarzyni.

Kontakt: fsady(at)kph.org.pl

Justyna 72 dpi (internet) (4 of 18)

Justyna Nakielska
koordynatorka ds. rzecznictwa

Do zespołu Kampanii Przeciw Homofobii dołączyła w 2019 roku zaczynając jako koordynatorka ds. mobilizacji społecznej. Od 2020 r. pracuje jako koordynatorka ds. rzecznictwa. Do jej zadań należy m.in. planowanie, koordynowanie i organizowanie działań rzeczniczych na rzecz praw człowieka osób LGBTI w kraju i zagranicą. Ponadto Justyna jest odpowiedzialna za budowanie i utrzymywanie relacji z partner(k)ami politycznymi i instytucjonalnymi oraz oddolnymi aktywist(k)ami społecznymi działającymi na rzecz osób LGBTI. Obecnie w swoich działaniach skupia się m.in. na tzw. strefach wolnych od LGBT.

Kontakt: jnakielska(at)kph.org.pl

Joanna Skonieczna
koordynatorka programowa

Do zespołu Kampanii Przeciw Homofobii dołączyła w 2018 roku obejmując funkcję koordynatorki programowej. Jest specjalistką w zakresie systemu edukacji i zdrowia. Do jej zadań należy wypracowywanie i wdrażanie rozwiązań antydyskryminacyjnych w szkołach i na uczelniach oraz w przychodniach i szpitalach. Na barkach Asi spoczywa koordynacja takich projektów jak Tęczowy Piątek czy MOVE.

Kontakt: jskonieczna(at)kph.org.pl

Mikołaj Muchowicz
Koordynator biura

Do zespołu Kampanii Przeciw Homofobii dołączył w 2021 roku obejmując funkcję kierownika biura stowarzyszenia.

Kontakt: mmuchowicz(at)kph.org.pl

Annamaria Linczowska
koordynatorka ds. rzecznictwa i działań prawnych

Do zespołu KPH dołączyła w 2022 roku obemując stanowisko koordynatorki ds. rzecznictwa i działań prawnych. Odpowiada m.in. za współpracę z prawniczkami i prawnikami współpracującymi z KPH. Należy również do zespołu odpowiedzialnego za działania rzecznicze stowarzyszenia na poziomie międzynarodowym i krajowym.

Kontakt: alinczowska(at)kph.org.pl

Urszula Jakubowska
współprzewodnicząca zarządu KPH

Współprzewodnicząca zarządu KPH z bogatym doświadczeniem pracy na rzecz społeczności LGBT+ w biznesie. Od 2018 roku członkini pracowniczych sieci dla osób LGBT+. W latach 2020-2022 przewodnicząca Pracowniczej Grupy LGBT+ w Citibank Europe PLC. Od 2022 członkini grupy Diversity and Inclusion w ING Hubs Poland. Absolwentka Queer Studies. Po godzinach entuzjastka muzyki — przez wiele lat odpowiedzialna za muzykę na platformie KPH podczas Parady Równości odbywającej się w Warszawie.

Anna Maria Szymkowiak
współprzewodnicząca zarządu KPH

Współprzewodnicząca zarządu KPH. Annę Marię wyróżnia bogate doświadczenie pracy w trzecim sektorze. Jest prezeską i fundatorką Fundacji Akceptacja, ratowniczką, społeczniczką, aktywistką zorientowana na wsparcie osób zagrożonych społecznym wykluczeniem. Jej wizją jest budowanie współpracy pomiędzy różnymi środowiskami osób wykluczonych w oparciu o wzajemny szacunek i wsparcie, by wspólnie tworzyć silne podwaliny do przeciwdziałania dyskryminacji, przemocy, niesprawiedliwości ze względu na płeć, tożsamość płciową, orientację, niepełnosprawność, uzależnienia, bezdomność czy kolor skóry. W zarządzie KPH już drugą kadencję.

Marcin Rodzinka-Verhelle
sekretarz zarządu KPH

Członek zarządu KPH, w którym pełni funkcję sekretarza. Doświadczenie w zarządzaniu organizacją społeczną zdobył m.in. w KPH — w zarządzie stowarzyszenia jest już trzecią kadencję. Marcin jest specjalistą zdrowia publicznego, wieloletnim pracownikiem organizacji społecznych w Polsce i zagranicą. Jest również autorem wielu artykułów i tekstów nt. potrzeb zdrowotnych oraz dyskryminacji osób LGBT+ w ochronie zdrowia. Przez kilka lat pracował w KPH, gdzie odpowiadał za rzecznictwo w obszarze zdrowia osób LGBT+. W przeszłości prowadził Instytut Podkarpacki — regionalną organizację pozarządową, której celem było aktywizowanie społeczeństwa obywatelskiego na jego rodzinnym Podkarpaciu. Obecnie pracuje w europejskiej organizacji reprezentującej środowisko lekarskie w Brukseli.

Agnieszka Kulikowska
skarbniczka zarządu

Członkini zarządu KPH, w którym pełni funkcję skarbniczki. Doświadczenie w zarządzaniu zdobyła m.in. jako starsza partnerka w międzynarodowej firmie Page Executive zajmującej się rekrutacją osób na funkcje dyrektorskie i role w ramach lokalnych, regionalnych i globalnych zarządów, którą pomogła wprowadzić na polski rynek w 2014 roku. Globalna Liderka Sieci Ambasadorów/ek Różnorodności i Inkluzywności w Page Executive. Członkini lokalnego zarządu największej firmy rekrutacji stałych w Polsce, Michael Page, z która jest związana od 15 lat. Od lat zaangażowana w działania na rzecz różnorodności i inkluzywności, przywództwa kobiet i praw osób LGBT+ na forum firm i korporacji.

Szczepan Czaplewski
członek zarządu KPH

Członek zarządu KPH. Absolwent slawistyki na Uniwersytecie Warszawskim. Z KPH związany jako wolontariusz od 2018 roku pracując m.in. przy kampanii Tęczowy Piątek i projekcie MOVE.

Członkini zarządu KPH o bogatym doświadczeniu w zarządzaniu organizacjami społecznymi, które zdobyła m.in.  jako prezeska My, Rodzice – stowarzyszenia matek, ojców i sojuszników osób LGBTQIAP. Dorota jest absolwentką polonistyki na Uniwersytecie Łódzkim. Aktywistka równościowa, sojuszniczka wykluczanych. Od kilkudziesięciu lat zajmuje się edukacją nieformalną począwszy od działań ekologicznych, przez konkursy wiedzowe z zakresu humanistyki, po organizację polsko- niemieckiej wymiany młodzieży. W zarządzie KPH już trzecią kadencję.