Wesprzyj KPH

List otwarty do posłów i posłanek wystosowany przez Kampanię Przeciw Homofobii w związku z niepokojącym wynikiem Polski w międzynarodowym badaniu ILGA-Europe dotyczącym równouprawnienia osób LGBT w Europie (przedostatnia pozycja wśród krajów UE).

Szanowna Pani Posłanko, Szanowny Panie Pośle,

18 punktów procentowych na 100 – to wynik Polski w tęczowym rankingu ILGA-Europe obrazującym poziom równouprawnienia osób LGBTI (lesbijki, geje, osoby biseksualne, transpłciowe i interpłciowe) w Europie. Wśród krajów Unii Europejskiej jedynie Łotwa uzyskała gorszy wynik od Polski. Tak niskiej pozycji nie zajęliśmy jeszcze nigdy! To w Państwa rękach leży los tysiąca dyskryminowanych przez polskie prawo Polek i Polaków i dlatego to do Państwa Kampania Przeciw Homofobii zwraca się z apelem o jak najszybsze podjęcie działań zmierzających do równouprawnienia wszystkich obywateli i obywatelek Polski.

W ciągu ostatnich 3 lat Polska systematycznie obniża swoją pozycję w tęczowym rankingu ILGA-Europe. W czasie, gdy Europa idzie do przodu, my stoimy w miejscu. Jeżeli utrzymany zostanie status quo w sprawach LGBT, to pod koniec kadencji obecnego parlamentu będziemy bliżej putinowskiej Rosji niż Europy zachodniej. W 2013 roku uplasowaliśmy się na 23 miejscu, przez kolejne dwa lata zajmowaliśmy 24 miejsce, a w tym roku spadliśmy na przedostatnią pozycję wśród krajów Unii Europejskiej. I jest to najlepszy dowód na to jak  krytyczna jest sytuacja osób LGBT w naszym kraju!

Obecnie tylko 5 krajów członkowskich UE nie reguluje w żaden sposób sytuacji prawnej par jednopłciowych. Poza Polską pary jednopłciowe nie mają możliwości sformalizowania swoich związków jedynie w Bułgarii, Rumunii, Litwie i Łotwie. 20 krajów należących do Unii ma różne rozwiązania dla par jednopłciowych, w tym w 9 obowiązuje równość małżeńska. W 11 krajach pary jednopłciowe mają prawo do adopcji zewnętrznej dzieci, a w 13 adopcji wewnętrznej. Wśród krajów UE zaobserwować można wyraźną tendencję podwyższania standardów ochrony prawnej osób LGBT.  Trend obejmuje nie tylko Europę zachodnią, ale również takie kraje jak Grecja, Cypr czy kraje byłej Jugosławii. Standardem w UE jest też ochrona osób LGBT przed przestępstwami z nienawiści – odpowiednie uregulowania prawne istnieją w 18 krajach, w tym m.in. w Słowacji, Chorwacji, Węgrzech, Litwie i Rumunii. W Polsce orientacja seksualna i tożsamość płciowa nie są uwzględniane w katalogu przesłanek chronionych w Kodeksie karnym. Oznacza to, że w Polsce przestępstwa motywowane homofobią i transfobią wciąż nie są traktowane jako przestępstwa z nienawiści, co ogranicza ochronę prawną osób LGBT. Osoby LGBT żyjące w Polsce nie mogą również liczyć na ochronę przed dyskryminacją w opiece zdrowotnej, edukacji oraz w dostępie do dóbr i usług (ustawa antydyskryminacyjna). Kolejnym ograniczeniem jest obowiązek uprzedniego rozwodu przez osobę transpłciową chcącą dokonać prawnego uzgodnienia płci oraz brak zakazu dokonywania interwencji chirurgicznych bez świadomej zgody osób interpłciowych. A to zaledwie kilka przykładów wskazujących na to, że osoby LGBT są traktowane w Polsce jako obywatele i obywatelki drugiej kategorii.

Szanowni Państwo, nie możemy już dłużej czekać! Europa nam ucieka, a poziom wzburzenia obywateli i obywatelek Polski, którzy nie godzą się na dyskryminację części polskiego społeczeństwa, jest coraz większy.  Dlatego raz jeszcze apelujemy o jak najszybsze podjęcie konkretnych działań zmierzających do równouprawnienia wszystkich Polek i Polaków.

Z poważaniem,

Kampania Przeciw Homofobii

Tagi

Zobacz również

Newsletter KPH

Zapisz się na nasz newsletter, a my zadbamy o to, żeby docierały do Ciebie bieżące informacje nt. działań naszej organizacji.


Potrzebujesz pomocy psychologicznej lub prawnej?