Wesprzyj KPH

KPH przygotowała list, który został wysłany do Przewodniczącego Porozumienia Rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy. List jest wyrazem poparcia dla akcji protestacyjnych prowadzonych przez lekarzy rezydentów, których celem jest poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce, w tym poprawa warunków pracy lekarzy oraz sytuacji pacjentów. KPH prowadzi działania w zakresie równego traktowania pacjentów LGBTI, w które od dawna zaangażowani są m.in. lekarze i studenci medycyny. Jakość ochrony zdrowia to nasz wspólny interes.

Poniżej pełna treść listu.

Szanowny Pan
Krzysztof Hałabuz
Porozumienie Rezydentów OZZL
ul. Gdańska 27
85-005 Bydgoszcz

Jako Kampania Przeciw Homofobii – ogólnopolska organizacja pożytku publicznego działająca na rzecz osób LGBT (tj. lesbijek, gejów, osób biseksualnych i transpłciowych) –  chcielibyśmy wyrazić poparcie naszego stowarzyszenia dla działań zainicjowanych przez Porozumienie Rezydentów OZZL. Zarówno prowadzony do 30 października 2017 roku protest głodowy, jak i nowe metody przyjęte po tym okresie, spotykają się z dużą aprobatą KPH.

Jednym z głównych celów statutowych KPH jest poprawa stanu zdrowia osób LGBTI oraz przeciwdziałanie dyskryminacji tej grupy pacjentów i pacjentek w kontakcie ze służbą zdrowia. Oznacza to, że podobnie jak Państwu, również i nam zależy na polepszeniu jakości ochrony zdrowia, pracy medyków i medyczek, satysfakcji pacjentów i pacjentek oraz na zwiększeniu finansowania w ochronie zdrowia w Polsce. Dlatego mamy nadzieję, że podejmowane przez Państwa działania zakończą się sukcesem, a  wyznaczone cele zostaną zrealizowane zgodnie z założeniami.

Przy tej okazji chcielibyśmy wyrazić naszą wdzięczność dla społeczności medyków, szczególnie młodego pokolenia studentów i studentek medycyny oraz  lekarzy i lekarek rezydentów, którzy aktywnie włączają się w działania edukacyjne podnoszące poziom wiedzy i kompetencji personelu medycznego w zakresie pracy i opieki nad pacjentami i pacjentkami LGBTI. Mamy nadzieję, że nasza współpraca będzie kontynuowana, a jej efektem będzie poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia i sytuacji, zarówno lekarzy i lekarek jak i pacjentów i pacjentek w Polsce.

#StawiamyNaJakość

Tagi

Zobacz również

Newsletter KPH

Zapisz się na nasz newsletter, a my zadbamy o to, żeby docierały do Ciebie bieżące informacje nt. działań naszej organizacji.


Potrzebujesz pomocy psychologicznej lub prawnej?