Wesprzyj KPH

Kampania Przeciw Homofobii od blisko 15 lat działa na rzecz Polski otwartej, akceptującej i traktującej wszystkich sprawiedliwie oraz z godnością. Działając na rzecz osób LGBT (lesbijek, gejów, osób biseksualnych i transpłciowych) wiemy, że prawdziwa demokracja nie jest możliwa bez poszanowania tych, którzy w społeczeństwie są marginalizowani, a równouprawnienie nie jest możliwe bez demokracji. Dlatego stanowczo sprzeciwiamy się podejmowanym przez PiS inicjatywom zmierzającym do psucia polskiego państwa  i prosimy – Nie niszczcie demokracji!

W trosce o dobro i przyszłość Polski, jako kraju różnorodnego i bezpiecznego, stanowczo domagamy się od Prawa i Sprawiedliwości zaprzestania działań, które ograniczają wolności obywatelskie i stanowią zagrożenie dla trójpodziału władzy i demokracji. Chcemy żyć w kraju, w którym wszyscy traktowani są równo i sprawiedliwie, bez względu na różnice polityczne, społeczne i religijne.

Od listopada 2015 roku Prezydent Duda, posłowie i posłanki oraz rząd Prawa i Sprawiedliwości podejmują decyzje, którymi dają wyraźny sygnał, że nie tylko ignorują, ale i zaprzeczają demokratycznym podwalinom polskiego państwa. Podejmowane są tak skandaliczne działania, jak nakładanie cenzury artystycznej, odbieranie rodzicom możliwości posiadania dzieci przy użyciu metody in vitro czy upolitycznienie edukacji polskiej młodzieży. Tym jednak, co stwarza największe zagrożenie dla demokracji jest ingerowanie przez obecną władzę w struktury organów, których zadaniem jest kontrola ich działania. Państwo polskie zbudowane zostało jako państwo prawa, w którym obywatele i obywatelki, opozycja oraz inne ciała uczestniczące w życiu społecznym mają szansę przeciwstawiać się próbom szkodliwych zmian.Rolą Trybunału Konstytucyjnego jest sprawowanie takiej właśnie kontroli – sprawdzanie zgodności działań podejmowanych przez rząd, Prezydenta i Parlament z aktami prawnymi wyższego rzędu, m.in. z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej.

Niedopuszczalna jest ingerencja w niezawisłość Trybunału Konstytucyjnego. Niedopuszczalne są zaniechania w przyjęciu ślubowań sędziów. Niedopuszczalna jest likwidacja dofinansowania in vitro. Niedopuszczalne jest podporządkowywanie edukacji młodzieży pod wizje polityczne rządzących. Niedopuszczalne jest ignorowanie wartości, na których zbudowana jest polska demokracja.

Domagamy się, aby Prezydent Duda, posłowie i posłanki oraz rząd Prawa i Sprawiedliwości uszanowali demokrację!

Tagi

Zobacz również

Newsletter KPH

Zapisz się na nasz newsletter, a my zadbamy o to, żeby docierały do Ciebie bieżące informacje nt. działań naszej organizacji.


Potrzebujesz pomocy psychologicznej lub prawnej?