Wesprzyj KPH

Wróć

Sytuacja społeczna osób LGBTA w Polsce. Raport za lata 2010 i 2011

Pobierz publikację

Oddajemy w Państwa ręce publikację pt. „Sytuacja społeczna osób LGBT w Polsce. Raport za lata 2010–2011” przygotowaną przez Kampanię Przeciw Homofobii, Lambdę Warszawa oraz Fundację Trans-Fuzja przy wsparciu finansowym Fundacji im. Stefana Batorego oraz ILGA-Europe.

Raporty na temat sytuacji społecznej osób LGBT (lesbijek, gejów, osób biseksualnych i transpłciowych) mają w Polsce prawie dwudziestoletnią tradycję (pierwszy został wydany przez Lambdę Warszawa w 1994 r.) i stanowią jedno z nielicznych źródeł informacji na temat sytuacji społecznej i dyskryminacji osób nieheteroseksualnych w Polsce.

Ten raport jest wyjątkowy pod kilkoma względami. Po raz pierwszy zawiera badanie ilościowe dotyczące osób transpłciowych. W poprzednich edycjach próbowano połączyć tematykę osób transpłciowych i LGB w jednym narzędziu badawczym. Jednak, jak się okazało, odmienność doświadczeń wynikających z potrzeb osób transpłciowych oraz ze specyficznych barier stawianych przed nimi w zestawieniu z sytuacją osób LGB wymagały skonstruowania osobnych narzędzi badawczych. Kolejną kwestią różniącą niniejsze opracowanie od poprzednich jest wielkość próby badawczej (ponad 14 000 wypełnionych ankiet) w części badania odnoszącej się do osób LGB. Jest to największa jak do tej pory próba badawcza w badaniu ilościowym dotyczących osób LGB w Polsce.

W pierwszej części publikacji znajduje się analiza wyników badania ilościowego przeprowadzonego na grupie ponad 14 000 gejów, lesbijek i osób biseksualnych. Pytania dotyczyły takich obszarów życia jak: edukacja, praca czy życie rodzinne w kontekście dyskryminacji oraz wpływu nieheteroseksualnej orientacji na funkcjonowanie społeczne. Pytania w większości odnosiły się do wydarzeń z lat 2010–2011. Takie założenie metodologiczne miało na celu umożliwienie porównania wyników z badaniem z 2007 r., w którym pytano o wydarzenia z okresu dwóch lat, a dokładniej o lata 2005–2006.

W drugiej części raportu znajdują się teksty eksperckie przygotowane przez działaczy społecznych/działaczki społeczne i pracowników akademickich/ pracowniczki akademickie, które/którzy specjalizują się w tematyce LGBT w takich obszarach jak: edukacja, prawo, zdrowie, polityka, religia czy media. Ich autorki i autorzy odnoszą się już do wydarzeń z szerszego zakresu czasowego, a mianowicie do lat 2007–2011.

W części trzeciej umieszczono zaś wyniki badania ilościowego, dotyczącego sytuacji osób transpłciowych, w którym, w przeciwieństwie do badania na osobach LGB, autorki nie określiły zakresu czasu badanych zjawisk, gdyż podobne badanie nie było w Polsce nigdy wcześniej prowadzone. Dlatego też pytania często zaczynają się od sformułowania: „Czy kiedykolwiek…”. Autorki badania oprócz zagadnień związanych z funkcjonowaniem osób transpłciowych w takich obszarach jak: edukacja, zatrudnienie czy miejsce zamieszkania, pytały również badane osoby (które przeszły korektę płci, są w trakcie transformacji lub zamierzają ją przebyć) o proces medycznej i prawnej korekty płci.

Czwartą część zajmują opracowania na temat wymagań prawno-medycznych związanych z korektą płci oraz dyskryminacji osób transpłciowych na rynku pracy.

Natomiast na ostatnich stronach publikacji znajdą Państwo rekomendacje dotyczące zmian, których celem jest poprawa sytuacji społecznej i zwiększenia równouprawnienia osób LGBT w Polsce.

Liczymy, że przygotowane przez nas opracowanie trafi przede wszystkim do osób odpowiadających za stanowienie prawa krajowego i lokalnego (posłanek i posłów, senatorek i senatorów, radnych), a także wpłynie na zapewnianie różnego rodzaju usług o charakterze publicznym – w zakresie edukacji, funkcjonowania na rynku pracy, polityki pomocy społecznej, polityki zdrowotnej, sprawiedliwości i bezpieczeństwa publicznego. Informacje zawarte w raporcie dostarczą przekrojowych i wiarygodnych informacji na temat sytuacji osób LGBT w Polsce i pozwolą planować działania umożliwiające przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu
na orientację i tożsamość płciową oraz zwiększyć równość szans dla tej grupy osób.

Zobacz również

Newsletter KPH

Zapisz się na nasz newsletter, a my zadbamy o to, żeby docierały do Ciebie bieżące informacje nt. działań naszej organizacji.


Potrzebujesz pomocy psychologicznej lub prawnej?