25 lipca 2016

Sąd chroni konsumentów LGBT. Pierwszy taki wyrok w Polsce!

Sąd Rejonowy w Łodzi wyrokiem nakazowym uznał, że pracownik drukarni, który odmówił wykonania usługi zleconej przez Fundację LGBT Business Forum, popełnił wykroczenie. Jest to pierwszy w Polsce wyrok wydany w sprawie dotyczącej ochrony osób LGBT w dostępie do usług. Sprawę prowadzi Kampania Przeciw Homofobii.

„Odmawiam wykonania roll up’u z otrzymanej grafiki. Nie przyczyniamy się do promocji ruchów LGBT naszą pracą”.

Maila o takiej treści otrzymała Fundacja LGBT Business Forum w odpowiedzi na przesłany drukarni projekt. Z uwagi na brak możliwości polubownego rozwiązania sporu Fundacja złożyła zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia wykroczenia. Sąd Rejonowy dla Łodzi Widzewa uznał odmowę pracownika drukarni za wykroczenie z art. 138 Kodeksu wykroczeń, zgodnie z którym jeżeli podmiot zawodowo zajmujący się świadczeniem usług umyślnie i  bez uzasadnionej przyczyny odmawia świadczenia, do którego jest obowiązany, to podlega karze grzywny. Sąd nakazał jednocześnie pracownikowi zapłatę grzywny  w wysokości 200 zł.

Jak wskazuje Paweł Knut, prawnik Kampanii Przeciw Homofobii prowadzący sprawę:

„Wyrok łódzkiego sądu jest dowodem na to, że mimo wyłączenia w tzw. ustawie równościowej możliwości ochrony przed nierównym traktowaniem ze względu na orientację seksualną w dostępie do usług, istnieją inne środki ochrony prawnej, które pozwalają skutecznie przeciwdziałać dyskryminacji osób LGBT. Choć wyrok sądu nie rozwiązuje problemu braku adekwatnej ochrony osób homo- i biseksualnych oraz transpłciowych w dostępie do usług, to z całą pewnością stanowi dobrą praktykę”.

Z wyroku zadowolona jest prezeska zarządu Fundacji LGBT Business Forum:

„Wyrok ten bardzo nas wszystkich ucieszył. W kontakcie z drukarnią od samego początku czuliśmy się jak konsument drugiej kategorii. Nasza sprawa przypomniała nam podobne przypadki na Zachodzie, gdy parom jednopłciowym odmawiano wykonania tortów ślubnych. Dlatego postanowiliśmy działać i pokazać, że nie można traktować naszej organizacji gorzej niż innych tylko dlatego, że działamy na rzecz równości osób LGBT. Tym bardziej, że w naszej działalności interesuje nas przede wszystkim obecność osób LGBT na rynku pracy oraz jako konsumentek i konsumentów” – komentuje sprawę Jej Perfekcyjność.

W sprawie interweniował także Rzecznik Praw Obywatelskich, który skierował do Policji pismo wskazujące na zasadność wyciągnięcia konsekwencji prawnych wobec drukarni. Wyrok nie jest prawomocny.