Wesprzyj KPH

Sąd Rejonowy w Łodzi wyrokiem nakazowym uznał, że pracownik drukarni, który odmówił wykonania usługi zleconej przez Fundację LGBT Business Forum, popełnił wykroczenie. Jest to pierwszy w Polsce wyrok wydany w sprawie dotyczącej ochrony osób LGBT w dostępie do usług. Sprawę prowadzi Kampania Przeciw Homofobii.

„Odmawiam wykonania roll up’u z otrzymanej grafiki. Nie przyczyniamy się do promocji ruchów LGBT naszą pracą”.

Maila o takiej treści otrzymała Fundacja LGBT Business Forum w odpowiedzi na przesłany drukarni projekt. Z uwagi na brak możliwości polubownego rozwiązania sporu Fundacja złożyła zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia wykroczenia. Sąd Rejonowy dla Łodzi Widzewa uznał odmowę pracownika drukarni za wykroczenie z art. 138 Kodeksu wykroczeń, zgodnie z którym jeżeli podmiot zawodowo zajmujący się świadczeniem usług umyślnie i  bez uzasadnionej przyczyny odmawia świadczenia, do którego jest obowiązany, to podlega karze grzywny. Sąd nakazał jednocześnie pracownikowi zapłatę grzywny  w wysokości 200 zł.

Jak wskazuje Paweł Knut, prawnik Kampanii Przeciw Homofobii prowadzący sprawę:

„Wyrok łódzkiego sądu jest dowodem na to, że mimo wyłączenia w tzw. ustawie równościowej możliwości ochrony przed nierównym traktowaniem ze względu na orientację seksualną w dostępie do usług, istnieją inne środki ochrony prawnej, które pozwalają skutecznie przeciwdziałać dyskryminacji osób LGBT. Choć wyrok sądu nie rozwiązuje problemu braku adekwatnej ochrony osób homo- i biseksualnych oraz transpłciowych w dostępie do usług, to z całą pewnością stanowi dobrą praktykę”.

Z wyroku zadowolona jest prezeska zarządu Fundacji LGBT Business Forum:

„Wyrok ten bardzo nas wszystkich ucieszył. W kontakcie z drukarnią od samego początku czuliśmy się jak konsument drugiej kategorii. Nasza sprawa przypomniała nam podobne przypadki na Zachodzie, gdy parom jednopłciowym odmawiano wykonania tortów ślubnych. Dlatego postanowiliśmy działać i pokazać, że nie można traktować naszej organizacji gorzej niż innych tylko dlatego, że działamy na rzecz równości osób LGBT. Tym bardziej, że w naszej działalności interesuje nas przede wszystkim obecność osób LGBT na rynku pracy oraz jako konsumentek i konsumentów” – komentuje sprawę Jej Perfekcyjność.

W sprawie interweniował także Rzecznik Praw Obywatelskich, który skierował do Policji pismo wskazujące na zasadność wyciągnięcia konsekwencji prawnych wobec drukarni. Wyrok nie jest prawomocny.

Tagi

Zobacz również

Newsletter KPH

Zapisz się na nasz newsletter, a my zadbamy o to, żeby docierały do Ciebie bieżące informacje nt. działań naszej organizacji.


Potrzebujesz pomocy psychologicznej lub prawnej?