12 sierpnia 2011

Najnowsza publikacja KPH o dyskryminacji w zatrudnieniu dostępny

Dyskryminacja ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową w zatrudnieniu, red. Krzysztof  Śmiszek, to jedno z pierwszych kompleksowych opracowań tego typu w polskiej literaturze przedmiotu. Publikacja jest efektem prac ekspertów i ekspertek, którzy od lat zajmują się prawnymi i społecznymi aspektami dyskryminacji osób LGBT. Raport zawiera szczegółową i krytyczną analizę obowiązujących przepisów prawnych oraz rozwiązań antydyskryminacyjnych w miejscu pracy.

Sytuacja osób LGBT na rynku pracy nie wygląda tęczowo, a liczba przypadków, w których osoby LGBT doświadczają działań dyskryminacyjnych w miejscach pracy pozostaje wysoka, tak więc monitorowanie i raportowanie jako pierwszy krok na drodze przeciwdziałania dyskryminacji z powodu  orientacji seksualnej lub tożsamości płciowej jest niezwykle ważne.

Publikacja jest część  projektu Monitoringu Dyskryminacji osób LGBT w Polsce realizowanego przez KPH oraz dofinansowanego przez Open Society Institute.  
Publikacja dostępna tutaj. Aby otrzymać wersję drukowaną, napisz: [email protected]