Wesprzyj KPH

Kampania Przeciw Homofobii wraz z kilkoma innymi organizacjami pozarządowymi współuczestniczyła w przygotowaniu tzw. raportu alternatywnego opisującego stopień realizacji przez Polskę przepisów Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych. W ramach prac nad raportem KPH przeanalizowało stopień rzeczywistej ochrony osób LGB w różnych obszarach życia społecznego w Polsce.

W przygotowaniu raportu wzięły również udział: Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, Fundacja TUS, Fundacja Trans-fuzja, Otwarta Rzeczpospolita, Koalicja KARAT. Projekt był koordynowany przez Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego.

Pobierz raport

Zobacz również

Newsletter KPH

Zapisz się na nasz newsletter, a my zadbamy o to, żeby docierały do Ciebie bieżące informacje nt. działań naszej organizacji.


Potrzebujesz pomocy psychologicznej lub prawnej?