Wesprzyj KPH

Wróć

ILGA-Europe alarmuje! Palący problem przestępstw z nienawiści wobec osób transpłciowych i interpłciowych

Jak wynika z najnowszego raportu “ILGA-Europe’s Annual Review of the Human Rights Situation of Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex People in Europe and Central Asia”, przestępstwa z nienawiści (hate crimes) i mowa nienawiści (hate speech), szczególnie w odniesieniu do osób transpłciowych, są poważnym problemem, obecnym w wielu państwach. Raport potwierdza, że jak najszybciej potrzebujemy kompleksowej ochrony przed przestępstwami z nienawiści i mową nienawiści. Ekspertki KPH konsultowały analizę dotyczącą sytuacji w Polsce. 

O raporcie

ILGA-Europe jest międzynarodową organizacją zrzeszającą europejskie organizacje LGBT+. Tegoroczna edycja Annual Review jest już trzynastą z kolei opracowaną przez ILGA-Europe. Raport przedstawia wydarzenia krajowe, regionalne i międzynarodowe dotyczące osób LGBT+ w Europie i Azji Centralnej, a także opisuje postępy i tendencje w zakresie ochrony praw człowieka osób LGBT+ i ich równouprawnienia.

Wzrost transfobicznej mowy nienawiści w całej Europie

Jak wynika z raportu, na 54 badane kraje, tylko w 6 nie zaraportowano żadnego przestępstwa z nienawiści (tylko 1 kraj członkowski Unii Europejskiej nie zaraportował hate crime). W pozostałych 48 państwach, wiele przypadków przemocy fizycznej i werbalnej dotyczyło osób transpłciowych. Z raportu wynika również, że wykorzystywanie mowy nienawiści w debacie publicznej przez polityków i polityczki oraz próby wprowadzenia niekorzystnych dla społeczności LGBT+ zmian prawnych, wpływają na dobrostan społeczności. 

Dyskurs publiczny staje się coraz bardziej spolaryzowany i pełen przemocy, szczególnie wobec osób transpłciowych, a społeczność LGBTI doświadczyła największej i najpoważniejszej przemocy w Europie od dziesięcioleci. – mówi Katrin Hugendubel, Dyrektorka ds. rzecznictwa w ILGA-Europe.

Szczególnie mocno oddziałuje to na osoby młode, które nie czują się bezpiecznie, a ich zdrowie psychiczne i dobrostan są zagrożone. Co więcej, niezwykle często w dyskursie publicznym dzieci traktuje się instrumentalnie w celu wywołania sprzeciwu opinii publicznej wobec dostępu młodzieży trans do ochrony zdrowia. 

Prawa osób LGBTI są atakowane, a przy okazji krzywdzone są dzieci. Ponieważ jesteśmy świadkami wzrostu sił politycznych kwestionujących podstawowe prawa i wolności, wybory w czerwcu przyszłego roku będą kluczowym momentem dla Unii Europejskiej i osób LGBTI. – komentuje Chaber, Dyrektor wykonawczy w ILGA-Europe.

Zapoznaj się z pełną treścią raportu.

Sytuacja osób LGBT+ w Polsce

W rozdziale dotyczącym Polski znajdziemy przykłady wydarzeń z następujących obszarów: dostęp do towarów i usług, mowa motywowana uprzedzeniami, przemoc motywowana uprzedzeniami, edukacja, zatrudnienie, równość i brak dyskryminacji, rodzina, polityka zagraniczna, wolność zgromadzeń, wolność wypowiedzi, zdrowie, ochrona praw człowieka, wsparcie instytucjonalne, prawne uznanie płci, opinia publiczna, prawa seksualne i reprodukcyjne. W raporcie wymienione są m.in.:

Analizę dotyczącą sytuacji w Polsce, z ramienia KPH, konsultowały Annamaria Linczowska (koordynatorka ds. rzecznictwa i działań prawnych) oraz Justyna Nakielska (koordynatorka ds. rzecznictwa).

Wnioski z raportu są bardzo niepokojące i pokazują, że Polska nie może dłużej zwlekać z przyjęciem ustawy o przestępstwach z nienawiści. Osoby LGBT+, a zwłaszcza osoby trans i interpłciowe, potrzebują ochrony państwa przed przemocą – komentuje Mirosława Makuchowska, dyrektorka zarządzająca KPH.

Zapoznaj się z rozdziałem dotyczącym Polski.

Raport ILGA-Europe pokazuje, że przemoc motywowana uprzedzeniami z nienawiści oraz mowa nienawiści są poważnymi problemami w całej Europie i Azji Centralnej. Oznacza to, że potrzebujemy dobrych i sprawnych mechanizmów ochrony przed przestępstwami z nienawiści i mowy nienawiści. Raport ten to kolejny argument za tym, aby jak najszybciej wprowadzić w Polsce kompleksową ochronę osób LGBT+ przed mową nienawiści i przestępstwami z nienawiści. Potrzebujemy definicji przestępstwa z nienawiści ujmującą osoby LGBT+ w Kodeksie Karnym i ścigania przestępstw z nienawiści, w tym przestępstw popełnionych ze względu na orientację seksualną, tożsamość płciową, ekspresję płciową lub cechy płciowe, z urzędu.

Newsletter KPH

Zapisz się na nasz newsletter, a my zadbamy o to, żeby docierały do Ciebie bieżące informacje nt. działań naszej organizacji.


Potrzebujesz pomocy psychologicznej lub prawnej?