16 grudnia 2014

Dyskryminacja pacjentów_tek LGBT – raport

Pacjenci i pacjentki LGBT są wciąż dyskryminowane w polskim systemie ochrony zdrowia. Gorsze traktowanie przybiera różnorodne formy m.in. nienawistne komentarze, odmowę udzielenia świadczeń zdrowotnych, sugestie leczenia orientacji homoseksualnej. To zaledwie kilka przykładów. W odpowiedzi na to zjawisko Kampania Przeciw Homofobii w partnerstwie z Rzecznikiem Praw Obywatelskich oraz Fundacją Watch Health Care zainicjowała projekt “Pełny dostęp – edukacja dla sektora ochrony zdrowia”, którego celem jest oddziaływanie na poprawę jakości świadczonych usług medycznych. Rozpoczęciem projektu było seminarium, w którym udział wzięli eksperci i ekspertki z zakresu zdrowia publicznego, praw obywatelskich oraz osoby odpowiedzialne za kształcenie kadr medycznych. Podsumowanie seminarium można znaleźć w raporcie. 

Raport z seminarium “Zjawisko dyskryminacji pacjentów i pacjentek LGBT”