Wesprzyj KPH

Plaga homofobicznych banerów i ciężarówek ogarnęła Polskę. W miastach na terenie całego kraju można zobaczyć wielkoformatowe banery pełne kłamstw i krzywdzących informacji nt. osób LGBT. Po ulicach jeżdżą ciężarówki obklejone plakatami z homofobicznymi hasłami, a z  głośników przytwierdzonych do samochodów sączy się homofobiczny jad. Są to wykroczenia podlegające karze, którym każdy i każda z nas ma prawo się przeciwstawić. Sprawdź, co możesz zrobić, gdy widzisz na ulicy homofobiczny billboard, pikietę, samochód lub ciężarówkę.

STOP HOMOFOBII NA ULICACH – INSTRUKCJA KROK PO KROKU:

1. UDOKUMENTUJ TO, CO WIDZISZ

Udokumentuj to, co widzisz:

  • Zrób zdjęcia lub nagrania, na których zarejestrowane zostaną szczegóły istotne dla policji w tym np. tablice rejestracyjne, twarze, ubrania osób czy skandowane hasła. Do tego wystarczy telefon komórkowy.
  • Pamiętaj o zanotowaniu adresu miejsca, gdzie doszło do zdarzenia.
  • Warto też zapisać datę i godzinę zdarzenia.

2. WYPEŁNIJ ZAWIADOMIENIE

Wypełnij zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia wykroczenia – skorzystaj z wzorów pism dostępnych na naszej stronie:

3. PRZYGOTUJ DOKUMENTY

Przygotuj wszystkie dokumenty potrzebne do złożenia zawiadomienia:

  • Wydrukuj odpowiednie pismo  z pkt. 2 w dwóch egzemplarzach i każdy z nich podpisz.
  • Do obu egzemplarzy dołącz załączniki w postaci zgromadzonych dowodów (np. zdjęcia, nagrania).
  • Jeden egzemplarz pisma złóż na policję, a drugi zachowaj dla siebie.

4. ZŁÓŻ ZAWIADOMIENIE NA POLICJĘ

Zawiadomienie możesz przekazać policji drogą pocztową lub osobiście:

  • Idź na pocztę i wyślij zawiadomienie listem poleconym. Koniecznie zachowaj dowód nadania.

lub

  •  Idź na komisariat/komendę i złóż zawiadomienie osobiście. Koniecznie poproś o potwierdzenie złożenia zawiadomienia. Może się zdarzyć, że policja będzie chciała od razu cię przesłuchać.

5. OCZEKUJ NA INFORMACJE

Po złożeniu dokumentów możesz zostać wezwany/a na komendę, żeby złożyć zeznania jako świadek/świadkini. Wezwanie powinno przyjść na piśmie, w którym policjant może zostawić dane kontaktowe do siebie – numer telefonu, pod którym ustalisz z nim szczegóły wizyty na komendzie.

Takie przesłuchanie jest bardzo ważne, bo może ułatwić policji wykazanie, że rzeczywiście doszło do popełnienia wykroczenia, w tym np. że zgłoszone treści miały nieobyczajny charakter, były bardzo głośne, sprawiały uciążliwość w ruchu czy zagrożenie dla bezpieczeństwa.

Ważne jest, żeby na przesłuchanie zabrać ze sobą dowód tożsamości. Zazwyczaj przesłuchanie odbywa się w pokoju, w którym pracuje policjant. Przesłuchujący cię policjant będzie jednocześnie sporządzał protokół i zapisywał twoje wypowiedzi. Bywa, że wypowiedzi zostają zapisane skrótowo, dlatego ważne jest żebyś po zakończeniu przesłuchania przeczytał/a uważnie protokół i sprawdził/a czy wszystkie istotne szczegóły zostały w nim zamieszczone. Możesz nanosić poprawki i uwagi do protokołu.

6. INFORMACJA O DECYZJI POLICJI

Po rozpatrzeniu złożonego przez Ciebie zawiadomienia policja powinna zawiadomić cię o swojej decyzji listem poleconym, w tym o skierowaniu do sądu wniosku o ukaranie sprawców/czyń. W takiej sytuacji spodziewaj się, że chociaż raz będziesz musiał/a stawić się do sądu, żeby złożyć zeznania. Przesłuchanie w sądzie będzie wyglądało podobnie do przesłuchania na komendzie.

7. POINFORMUJ O SWOIM DZIAŁANIU KPH

Poinformuj o swoich działaniach Grupę Prawną Kampanii Przeciw Homofobii. Możesz to zrobić wysyłając maila na adres: prawo@kph.org.pl

Dziękujemy Jackowi Mazurczakowi z Instytutu Bezpieczeństwa Społecznego, Inicjatywie Szantaż z Dala od Szpitala i Stowarzyszeniu na Rzecz Osób LGBT Tolerado.

Zobacz również

Newsletter KPH

Zapisz się na nasz newsletter, a my zadbamy o to, żeby docierały do Ciebie bieżące informacje nt. działań naszej organizacji.


Potrzebujesz pomocy psychologicznej lub prawnej?