Nasze badania pokazały, że blisko 12% osób nieheteroseksualnych pada ofiarami przemocy fizycznej, zaś blisko połowa psychicznej. Mogą to być pobicia, gwałty i próby gwałtów, atak z bronią, wyzwiska, molestowanie, szantaż, groźby użycia przemocy. Aż 90% osób nie zgłasza takich zdarzeń na policję – często dlatego, że nie wierzą w skuteczność służb ścigania lub boją się doznania z ich strony kolejnych nieprzyjemności.

W polskim Kodeksie karnym przemoc motywowana nienawiścią ścigana jest tylko w odniesieniu do przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, politycznej, wyznaniowej lub z powodu bezwyznaniowości. Oznacza to, że osoba, która padła ofiarą przemocy ze względu na orientację seksualną lub tożsamość płciową musi złożyć wniosek o ściganie z oskarżenia prywatnego, w którym musi samodzielnie wskazać sprawcę.

Od lat współpracujemy z policją i prokuraturą, aby zadbać o odpowiednie traktowanie osób LGBT, które padły ofiarami przestępstw. Szkolimy i publikujemy materiały. Badamy też sytuację społeczną, aby wywrzeć presję na decydentów_tki. Staramy się też o rozszerzenie katalogu motywacji w Kodeksie karnym, aby ofiary mogły dochodzić swoich praw i sprawiedliwości skutecznie.

17 listopada 2022
Każdy kraj należący do ONZ, w tym Polska, ma obowiązek systematyczne składania raportu o sytuacji praw człowieka w ramach Powszechnego Przeglądu Okresowego (UPR). Za nami sesja dot. stan[...]
10 października 2022
Doskwiera Ci samotność? Twoje dni rozciągają się jak guma do żucia? Brakuje Ci kogoś, kto Cię wysłucha i zrozumie? Kogoś przy kim możesz być sobą? A może potrzebujesz specjalistyc[...]
12 września 2022
Dnia 8 września 2022 r. Rzeczniczka Generalna Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej przedstawiła opinię w sprawie Jakuba Kwiecińskiego przeciwko TP SA (C-356/21). Opinia przychyla s[...]
23 czerwca 2022
Komisja Europejska wprowadziła do Umowy Partnerstwa z Polską zapis zakazujący finansowego wspierania samorządów, które przyjęły tzw. uchwały anty-LGBT. Tym samym gminy i powiaty, w kt[...]
22 czerwca 2022
Przeprosiny w głównym wydaniu Wiadomości, ponad 35.000 zł. na rzecz organizacji LGBT+ oraz całkowity zakaz dystrybucji  „Inwazji” – dzisiaj (21 czerwca) Sąd  Okręgowy w Warszawie[...]
02 czerwca 2022
Miesiąc Dumy to czas, kiedy społeczność LGBT+ łączy siły w walce o równe prawa. Taką walkę m.in. przy wsparciu KPH prowadzi Jakub Kwieciński – dziennikarz zwolniony z TVP z powodu [...]