Nasze badania pokazały, że blisko 12% osób nieheteroseksualnych pada ofiarami przemocy fizycznej, zaś blisko połowa psychicznej. Mogą to być pobicia, gwałty i próby gwałtów, atak z bronią, wyzwiska, molestowanie, szantaż, groźby użycia przemocy. Aż 90% osób nie zgłasza takich zdarzeń na policję – często dlatego, że nie wierzą w skuteczność służb ścigania lub boją się doznania z ich strony kolejnych nieprzyjemności.

W polskim Kodeksie karnym przemoc motywowana nienawiścią ścigana jest tylko w odniesieniu do przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, politycznej, wyznaniowej lub z powodu bezwyznaniowości. Oznacza to, że osoba, która padła ofiarą przemocy ze względu na orientację seksualną lub tożsamość płciową musi złożyć wniosek o ściganie z oskarżenia prywatnego, w którym musi samodzielnie wskazać sprawcę.

Od lat współpracujemy z policją i prokuraturą, aby zadbać o odpowiednie traktowanie osób LGBT, które padły ofiarami przestępstw. Szkolimy i publikujemy materiały. Badamy też sytuację społeczną, aby wywrzeć presję na decydentów_tki. Staramy się też o rozszerzenie katalogu motywacji w Kodeksie karnym, aby ofiary mogły dochodzić swoich praw i sprawiedliwości skutecznie.

23 marca 2017
Większość eurodeputowanych z Polski nie poparła raportu zawierającego rekomendacje nawołujące do ochrony prawnej kobiet i osób LGBTI przed dyskryminacją. Przeciw było 30 eurodeputowan[...]
07 marca 2017
„Musimy prosić o pomoc inne państwa, aby publicznie potępiły polski rząd za ignorancję i nienawiść w stosunku do osób LGBT” – czytamy na stronie zbiórki "Misja ONZ: prawda o LG[...]
08 lutego 2017
„Mowa nienawiści – w stronę interdyscyplinarnego podejścia do zjawiska”  to tytuł  dwudniowej konferencji, która odbędzie się w dniach 13 – 14 lutego w Instytucie Nauk Prawnych[...]
17 stycznia 2017
W poniedziałek, 16 stycznia nieznani sprawcy wrzucili do pomieszczenia, w którym odbywał się pokaz filmowy organizowany przez koło studenckie Queer UW,  petardę z napisem „Zakaz pedał[...]
16 stycznia 2017
Oświadczenie KPH w sprawie wrzucenia petardy z napisem "Zakaz pedałowania" do sali Uniwersytetu Warszawskiego, w której odbywał się pokaz filmu zorganizowany przez koło naukowe Queer UW[...]
04 stycznia 2017
Kampania Przeciw Homofobii wydała oświadczenie, w którym wyraża swoje oburzenie ws. upublicznia danych osób występujących w charakterze świadków w postępowaniu karnym ws. śmierci Ewy[...]