Wspieraj

Zostań darczyńcą KPH!
W ciągu blisko 14 lat naszego działania akceptacja dla osób LGBT w Polsce wzrosła z 15% do 45%. Ale nadal jest dużo do zrobienia: związki partnerskie, ochrona przed przemocą na ulicach, poprawa bezpieczeństwa młodzieży w szkołach, itd. Kampania Przeciw Homofobii mogłaby robić znacznie więcej, gdyby dysponowała większą ilością środków. Wszystkie działania jakie prowadzimy generują koszty związane z zatrudnieniem ekspertów i ekspertek, wykonywaniem analiz i badań, udzielaniem pomocy psychologicznej i prawnej, szkoleniem, drukiem publikacji, tworzeniem kampanii społecznych, utrzymaniem stron internetowych.

Zwalczaj dyskryminację i przemoc w Polsce przekazując nam darowizny!

Wybierz cel szczegółowy: NASZE RODZINY, BEZPIECZNE SZKOŁY, ZATRZYMAJ PRZEMOC, WPIERAJĄCY RODZICE, RAMIĘ W RAMIĘ, WSPARCIE OGÓLNE.

Ustaw w swojej elektronicznej bankowości stałe zlecenie:
Zlecenie stałe polega na przekazaniu do banku zlecenia, aby określonego dnia bank przelewał wskazaną przez Ciebie kwotę na nasz rachunek. Dzięki temu oszczędzasz czas i zapewniasz nam comiesięczne wsparcie!

Darowizny mogą “płacić się same”. Zlecenie ustaw na dowolną kwotę, (np. 20 zł, 30zł, 50zł, 100zł) i wpisz dane KPH:
Kampania Przeciw Homofobii
ul. Solec 30a
00-403 Warszawa

Numer rachunku: 35 2130 0004 2001 0344 2274 0001 (Volkswagen Bank)
W tytule wpisz swój adres e-mail (jeśli chcesz, abyśmy przesyłali ci informacje o wykorzystaniu środków i dziękczynne gadżety KPH).