Wspieraj

Zostań darczyńcą KPH!
W ciągu blisko 14 lat naszego działania akceptacja dla osób LGBT w Polsce wzrosła z 15% do 45%. Ale nadal jest dużo do zrobienia: związki partnerskie, ochrona przed przemocą na ulicach, poprawa bezpieczeństwa młodzieży w szkołach, itd. Kampania Przeciw Homofobii mogłaby robić znacznie więcej, gdyby dysponowała większą ilością środków. Wszystkie działania jakie prowadzimy generują koszty związane z zatrudnieniem ekspertów i ekspertek, wykonywaniem analiz i badań, udzielaniem pomocy psychologicznej i prawnej, szkoleniem, drukiem publikacji, tworzeniem kampanii społecznych, utrzymaniem stron internetowych.
Zwalczaj dyskryminację i przemoc w Polsce przekazując nam darowizny!

To proste, wystarczą dwa kroki:
1. Wybierz cel szczegółowy: NASZE RODZINY, BEZPIECZNE SZKOŁY, ZATRZYMAJ PRZEMOC, WPIERAJĄCY RODZICE, RAMIĘ W RAMIĘ, WSPARCIE OGÓLNE (więcej o poszczególnych celach na dole strony).
2. Ustaw w swojej elektronicznej bankowości stałe zlecenie:
Zlecenie stałe polega na przekazaniu do banku zlecenia, aby określonego dnia bank przelewał wskazaną przez Ciebie kwotę na nasz rachunek. Dzięki temu oszczędzasz czas i zapewniasz nam comiesięczne wsparcie!

Darowizny mogą „płacić się same”. Zlecenie ustaw na dowolną kwotę, (np. 20 zł, 30zł, 50zł, 100zł) i wpisz dane KPH:
Kampania Przeciw Homofobii
ul. Solec 30a
00-403 Warszawa

Numer rachunku: 35 2130 0004 2001 0344 2274 0001 (Volkswagen Bank)
W tytule wpisz cel szczegółowy i swój adres e-mail (jeśli chcesz, abyśmy przesyłali ci informacje o wykorzystaniu środków i dziękczynne gadżety KPH).

Możesz także przekazać darowiznę jednorazową przelewem oraz przekazać nam swój 1% podatku! www.1procent.kph.org.pl

Co robimy w ramach poszczególnych celów szczegółowych?

NASZE RODZINY
Pary jednopłciowe i ich dzieci są dla Państwa niewidoczne. Rząd już dawno temu odstąpił od swoich obietnic dotyczących związków partnerskich. Rodziny tworzone  przez osoby LGBT nie mogą cieszyć się podstawowymi prawami. Co więcej, Państwo odmawia im celebracji i formalnego uznania ich związków. Zmień to!

Wesprzyj ten cel strategiczny, aby przyłożyć rękę do budowania szerokiego ruchu poparcia dla związków partnerskich, do wywierania presji na posłów, posłanki, Prezydenta i Premiera, do organizacji kampanii społecznych (takich jak Popieram Związki) i do doprowadzenia do równości!

BEZPIECZNE SZKOŁY
Czy wiesz, że młodzież LGBT jest siedmiokrotnie bardziej zagrożona samobójstwem niż jej heteroseksualni rówieśnicy? To przez przemoc rówieśniczą, która spotyka ich na co dzień, brak reakcji ze strony kadry i dyrekcji, kłamliwe treści nauczania. Daj młodym ludziom szansę dorastać w przyjaznym i bezpiecznym środowisku szkolnym. Wesprzyj działania KPH w szkołach!

Pieniądze zebrane w ramach tego celu szczegółowego przeznaczymy na szkolenie kadry pedagogicznej, wydawanie publikacji dla szkół, wizyty w szkołach, spotkania  z młodzieżą i kampanie społeczne. Dążymy do tego, żeby polski system oświaty wreszcie zaczął uczyć szacunku i równości dla wszystkich!

ZATRZYMAJ PRZEMOC
W Polsce jedna na 10 osób LGBT została zaatakowana fizycznie, zaś blisko połowa musi mierzyć się ze słownymi prześladowaniami i groźbami. Ponad 90% ofiar nie zgłasza zdarzenia na policję, ponieważ boi się nieprzyjaznych reakcji i złego potraktowania. Zmień to!

W ramach tych funduszy będziemy udzielać pomocy prawnej i interwencji kryzysowej, przygotowywać materiały i szkolić policję, prokuraturę i kadrę psychologiczną, reagować na przejawy nienawiści w mediach i ze strony polityków oraz prowadzić działania rzecznicze, których celem będzie otoczenie osób LGBT ochroną przed przemocą motywowaną nienawiścią.

WSPIERAJĄCY RODZICE
Blisko połowa osób LGBT ukrywa swoją orientację lub tożsamość przed najbliższą rodziną – boją się odrzucenia, przemocy i zawodu w oczach rodziców. Niestety, niekiedy rodzice odrzucają swoje dzieci ze strachu i niewiedzy. Pracujemy, aby każda osoba nieheteroseksualna mogła dzielić się swoim szczęściem z rodzicami i rodzeństwem. Wspieramy rodziców, aby oni mogli mówić otwarcie, bez strachu, o swoich dzieciach – i wychodzić ze swoich własnych szaf. Pomóż rodzicom mówić otwarcie!

Darowizny pomogły nam już zrealizować w blisko 10 miastach kampanie Rodzice, Odważcie się Mówić oraz trzy edycje Akademii Zaangażowanego Rodzica.Dzięki naszym wspólnym staraniom powstały aż cztery organizacje i grupy zrzeszające rodziców osób LGBT. Każda złotówka pozwala nam rozszerzać działalność tych odważnych rodziców i docierać do kolejnych, których możemy wesprzeć i nauczyć akceptacji i działania.

RAMIĘ W RAMIĘ PO RÓWNOŚĆ
Ludzie w Polsce, nawet Ci, którzy wspierają osoby LGBT, boją się o tym mówić publicznie. Czas to zmienić! Chcemy spotykać się z osobami znanymi i będącymi autorytetami publicznymi i przekonywać ich, aby zabrali głos w dyskusji publicznej. Tak, jak zrobił to na przykład we wrześniu 2014 Darek Michalczewski.

Potrzebujemy nakładów finansowych na nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów, spotkania, opłacenie fotografów, podróży i pokrycie tym podobnych wydatków. Mimo, że osoby publiczne są sojusznikami osób LGBT za darmo, musimy ponosić pewne koszty. Dzięki darowiznom pozyskaliśmy już Darka Michalczewskiego, Maję Ostaszewską, Ilonę Felicjańską i wiele innych osób!

WSPARCIE OGÓLNE
Oprócz opisanych powyżej działań podejmujemy prace odpowiadające na wiele innych problemów. Zajmujemy się też edukacją służby zdrowia i pracowników_czekspołecznych, wsparciem innych organizacji LGBT, promocją świadomego głosowania w wyborach, konsultujemy projekty aktów prawnych i dbamy o to, aby kwestie  LGBT były obecne zarówno w dyskursie medialnym, jak i politycznym. Wybierz cel „wsparcie ogólne” jeżeli chcesz, abyśmy Twoją darowiznę przeznaczyli na najpotrzebniejsze w danej chwili działania!