Pobierz publikację (PDF)

Tęcza w siedmiu odsłonach. Zasobnik Akademii Zaangażowanego Rodzica.

pod redakcją Katarzyny Remin

Pobierz publikację (PDF)

Tęcza w siedmiu odsłonach. Zasobnik Akademii Zaangażowanego Rodzica (wersja do wydruku domowego)

pod redakcją Katarzyny Remin

Pobierz publikację (PDF)

Wspieranie Interpłciowego Dziecka

Broszura opracowana przez IGLYO, OII Europe i EPA
Polska wersja: Kampania Przeciw Homofobii
Tłumaczenie: Marta van der Hoeven

 

 

Pobierz publikację (PDF)

Tęcza pod lupą

autorzy: A. Chaber, Cecylia Jakubczak, Mirosława Makuchowska

Pobierz publikację (PDF)

Sytuacja społeczna osób LGBTA w Polsce. Raport za lata 2015-2016.

red. Magdalena Świder, dr. Mikołaj Winiewski

Pobierz publikację (PDF)

Situation of LGBTA Persons in Poland 2015-2016

red. Magdalena Świder, dr. Mikołaj Winiewski

Pobierz publikację (PDF)

Praktyczny przewodnik po zdrowiu LGBTI dla lekarzy

autor: Marcin Rodzinka

Pobierz publikację (PDF)

Prawa pacjenta LGBTI

Dowiedz się więcej o swoich prawach

Pobierz publikację (PDF)

Rodzicielstwo osób LGBT. Przewodnik

Autorzy: Paweł Knut, Agata Kwaśniewska, Jakub Lendzion​, Krzysztof Michalski​

Redakcja: Paweł Knut

Pobierz publikację (PDF)

Ramię w ramię po równość. Jak być sojusznikiem i sojuszniczką osób LGBT

Dowiedz się jak wspierać gejów, lesbijki, osoby biseksualne i transpłciowe.

red. Franciszka Sady, Wioleta Jaworska

Pobierz publikację (PDF)

Submission to ODIHR Hate Crime Reporting 2015, Warsaw, April/November 2016

edited by Piotr Godzisz, att. Paweł Knut, Magdalena Świder

Pobierz publikację (PDF)

Raport o Polsce

Homofobiczne i transfobiczne przestępstwa z nienawiści a wymiar sprawiedliwości

red. Paulina Górska, Dr Magdalena Budziszewska, adw. Paweł Knut, adw. Piotr Łada

Pobierz publikację (PDF)

HateNoMore: The impact of hate crime.

Understanding the needs of persons who experience homophobic or transphobic violence or harassment. The impact of hate crime.

ed.: Paul Iganski

Pobierz publikację (PDF)

HateNoMore: Needs of the victims – qualitative study

Needs Of The Victims Of Homophobic And Transphobic Hate Crimes – Qualitative Study
Ed.: Dr Magdalena Budziszewska, Paulina Górska

Pobierz publikację (PDF)

HateNoMore: Poradnik dla funkcjonariuszy i funkcjonariuszek policji

Przestępstwa motywowane uprzedzeniami ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową.
Poradnik dla funkcjonariuszy i funkcjonariuszek policji.

red.: Dr Magdalena Budziszewska, Dr Witold Klaus, adw. Paweł Knut

Pobierz publikację (PDF)

HateNoMore: Toolkit For The Law Enforcement Bodies

Toolkit For The Law Enforcement Bodies: Accommodating The Needs Of The Victims Of Homophobic And Transphobic Hate Crimes
Ed.: Natalija Bitiukova, Csilla Faix-Prukner, Nikica Hamer, Vidmar Sanita Sile, Krzysztof Śmiszek

 

Pobierz publikację (PDF)

HateNoMore: Zbiór narzędzi dla organów ścigania.

Przestępstwa motywowane uprzedzeniami ze względu na orientację seksualną I tożsamość płciową.
Zbiór narzędzi dla organów ścigania.

Red: Krzysztof Śmiszek, Csilla Faix-Prukner, Natalija Bitiukova, Sanita Sile, Nikica Hamer Vidmar

Pobierz publikację (PDF)

Prawa osób LGBT w Polsce – orzecznictwo.

red. Paweł Knut

Pobierz publikację (PDF)

Zdrowie osób LGBT. Przewodnik dla kadry medycznej

red. dr Robert Kowalczyk, Marcin Rodzinka, dr hab. Marek Krzystanek

Pobierz publikację (PDF)

Przeciwdziałanie dyskryminacji w szkole i zapewnienie równego traktowania w edukacji.

Podsumowanie konferencji „Równa szkoła – szkoła bez dyskryminacji”, która odbyła się 25-26 maja 2015 w Warszawie.
red. Jan Świerszcz

Pobierz publikację (PDF)

Lekcja Równości.

Jak prowadzić działania antydyskryminacyjne w szkołach.
red. Jan Świerszcz

Pobierz publikację (PDF)

Lekcja Równości.

Materiały dla nauczycieli i nauczycielek. Jak rozmawiać o orientacji seksualnej w szkole i wspierać młodziez. Wydanie II.
red. Jan Świerszcz

Pobierz publikację (PDF)

Sytuacja społeczna osób LGBT. Raport za lata 2010 i 2011

Redakcja: Mirosława Makuchowska i Michał Pawlęga

Pobierz publikację (PDF)

Situation of LGBT persons in Poland. 2010 i 2011 report.

by Mirosława Makuchowska and Michał Pawlęga

Pobierz publikację (PDF)

Związki osób tej samej płci w Europie. Przewodnik

Autorzy: Paweł Knut, Agata Kwaśniewska, Jakub Lendzion
Redakcja: Paweł Knut

Pobierz publikację (PDF)

Różowa księga nienawiści

Przemoc wobec osób LGBTI w Polsce. Raport 2014. red.: Mirosława Makuchowska i Agata Chaber

Pobierz publikację (PDF)

Dobre praktyki w edukacji zdrowotnej i profilaktyce HIV

Odpowiedzi sektora edukacji na homofobiczną przemoc rówieśniczą

Pobierz publikację (PDF)

Przemoc i uwłasnowolnienie

Wsparcie psychologiczne dla osób LGBT; red.: Katarzyna Dułak, Jan Świerszcz

Pobierz publikację (PDF)

Violence and empowerment

Psycholigical support for LGBTQ persons; red.: Katarzyna Dułak, Jan Świerszcz

Pobierz publikację (PDF)

Prawa osób LGBT w Polsce.

Raport z badań nad wdrażaniem Zalecenia CM/Rec (2010)5 Komitetu Ministrów Rady Europy dla Państw Członkowskich w zakresie środków zwalczania dyskryminacji opretej na orientacji seksualnej lub tożsamości płciowej.
red. Zofia Jabłońska, Paweł Knut

Pobierz publikację (PDF)

Lekcja Równości.

Materiały dla nauczycieli i nauczycielek. Jak rozmawiać o orientacji seksualnej w szkole i wspierać młodziez
red. Jan Świerszcz

Pobierz publikację (PDF)

Lekcja Równości.

Postawy i potrzeby kadry szkolnej i młodzieży wobec homofobii w szkole
red. Jan Świerszcz

Pobierz publikację (PDF)

Różowe Trójkąty.

Zbrodnie nazistów na osobach homoseksualnych w kontekście edukacji antydyskryminacyjnej
red. Katarzyna Remin

Pobierz publikację (PDF)

My, rodzice.

Pytania i odpowiedzi rodziców lesbijek, gejów i osób biseksualnych
red. Katarzyna Gajewska, Katarzyna Remin

 

Pobierz publikację (PDF)

Przemoc motywowana homofobią.

Raport 2011
red. Mirosława Makuchowska

Pobierz publikację (PDF)

Dyskryminacja ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową w zatrudnieniu

red. Krzysztof Śmiszek

Pobierz publikację (PDF)

Zmierzając we właściwym kierunku.

Przewodnik po prawach osób LGBT w Polsce i w Europie – 2011
Alexander Schuster, Matthieu Chaimbault, Greg Czarnecki, Jacques Lizé, Fabrizio Paloni, Eduardas Platovas

Pobierz publikację (PDF)

Heading in the Right Direction.

A guide book of LGBT rights in Europe – 2011
Alexander Schuster, Matthieu Chaimbault, Greg Czarnecki, Jacques Lizé, Fabrizio Paloni, Eduardas Platovas

Pobierz publikację (PDF)

Polski raport Social Watch 2010: UBÓSTWO I WYKLUCZENIE SPOŁECZNE W POLSCE.

Raport krajowy Polskiej Koalicji Social Watch i Polskiego Komitetu European Anti-Powerty Network
red. Ryszard Szarfenberg

Pobierz publikację (PDF)

Social Watch Polish Report 2010 – OVERWIEV: POVERTY AND SOCIAL EXCLUSION IN POLAND.

Country Report by the Polish Social Watch Coalition and the Polish Committee of the European Anti-Poverty Network
Ryszard Szarfenberg

Pobierz publikację (PDF)

Raport Social Watch 2010 – PRZEGLĄD: Czas na nowy porządek. PO KRYZYSIE

 

Pobierz publikację (PDF)

Tęczowe rodziny w Polsce. Prawo a rodziny lesbijskie i gejowskie

red. Monika Zima

Pobierz publikację (PDF)

Raport o homo-, biseksualności i transpłciowości w polskich podręcznikach akademickich

red. Agata Loewe

Pobierz publikację (PDF)

Sytuacja społeczna osób biseksualnych i homoseksualnych. Raport za lata 2005 i 2006

red. Marta Abramowicz. Publikacja dofinansowana przez ILGA-Europe i NEWW

Pobierz publikację (PDF)

Jestem gejem. Jestem lesbijką. Komu mogę o tym powiedzieć – materiały szkoleniowe dla nauczycieli i pedagogów szkolnych

Marta Abramowicz, Agnieszka Bratkiewicz. Publikacja dofinansowana ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

Pobierz publikację (PDF)

Znęcanie się w szkołach. Przewodnik dla młodzieży, jak przeciwdziałać znęcaniu się Projekt Schoolmates.

Publikacja dofinansowana ze środków Komisji Europejskiej, Daphne II

Pobierz publikację (PDF)

Znęcanie się w szkołach. Jak przeciwdziałać znęcaniu? Przewodnik dla nauczycieli Projekt Schoolmates.

Publikacja dofinansowana ze środków Komisji Europejskiej, Daphne II

Pobierz publikację (PDF)

Przeciwdziałanie dyskryminacji z powodu orientacji seksualnej w świetle prawa polskiego oraz standardów europejskich

red. Krzysztof Śmiszek

Pobierz publikację (PDF)

Organizacja pozarządowa od A do Zet.

Pierwsze kroki w III sektorze – przewodnik dla wszystkich, którzy chcą zakładać organizację pozarządową
red. Marta Abramowicz. Publikacja dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Pobierz publikację (PDF)

Pracownia Monitoringu i Rzecznictwa Prawnoczłowieczego

red. Robert Biedroń. Publikacja dofinansowana ze środków przejściowych Unii Europejskiej na lata 2007-2013

Pobierz publikację (PDF)

Rola związków zawodowych w przeciwdziałaniu dyskryminacji z powodu orientacji seksualnej w zatrudnieniu

red. Tomasz Szypuła i Krzysztof Śmiszek. Publikacja pokonferencyj

Pobierz publikację (PDF)

Raport o homofobicznej mowie nienawiści w Polsce

red. Gregory Czarnecki. Publikacja dofinansowana ze środków Open Society Institute w Budapeszcie w ramach projektu “Monitoring sytuacji osób LGBT w Polsce”

Pobierz publikację (PDF)

Związki osób tej samej płci w Europie. Praktyczny przewodnik dla Polaków i Polek po wybranych krajach

red. Barbara Brózda, Krzysztof Śmiszek

Pobierz publikację (PDF)

Zasady Yogyakarty.

Zasady stosowania międzynarodowego prawa praw człowieka w stosunku do orientacji seksualnej oraz tożsamości płciowej
red. Katarzyna Remin

Pobierz publikację (PDF)

Berlin – Yogyakarta.

Od hitlerowskiego terroru wobec osób homoseksualnych do praw człowieka dzisiaj
katalog wystawy – red. Katarzyna Remin

Pobierz publikację (PDF)

Prawa gejów i lesbijek na świecie (maj 2009)

mapa

Pobierz publikację (PDF)

Queer Studies. Podręcznik kursu

red. dr. Jacka Kochanowskiego, Marty Abramowicz, Roberta Biedronia

Pobierz publikację (PDF)

HateNoMore: Legal protection of LGBT – victims of crimes

Legal protection of LGBT people – victims of crime.
The level of transposition of the victims’ rights directive in Central and Eastern Europe.

Pobierz publikację (PDF)

Sytuacja społeczna osób LGBTA w Polsce. Raport za lata 2019-2020: przegląd najważniejszych danych.

red. Mirosława Makuchowska

Pobierz publikację (PDF)

Sytuacja społeczna osób LGBTA w Polsce. Raport za lata 2019-2020.

red. dr Mikołaj Winiewski, Magdalena Świder