26 sierpnia 2015

Zasady Yogyakarty.

Zasady stosowania międzynarodowego prawa praw człowieka w stosunku do orientacji seksualnej oraz tożsamości płciowej
red. Katarzyna Remin