18 kwietnia 2018

Sytuacja spoleczna osób LGBTA w Polsce – raport za lata 2015-2016