05 czerwca 2015

Sytuacja społeczna osób LGBT. Raport za lata 2010 i 2011

Redakcja: Mirosława Makuchowska i Michał Pawlęga