25 sierpnia 2015

Polski raport Social Watch 2010: UBÓSTWO I WYKLUCZENIE SPOŁECZNE W POLSCE.

Raport krajowy Polskiej Koalicji Social Watch i Polskiego Komitetu European Anti-Powerty Network
red. Ryszard Szarfenberg