26 sierpnia 2015

Organizacja pozarządowa od A do Zet.

Pierwsze kroki w III sektorze – przewodnik dla wszystkich, którzy chcą zakładać organizację pozarządową
red. Marta Abramowicz. Publikacja dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego